Artikkelarkiv

Vis filtre >
Published
Category
Search

Veiledning utfylling av innløsningsblankett for Danske Invest-fond

03.07.2024: Innløsningsblankett for dine Danske Invest-fond

Les mer

Du kan nå handle fond igjen som normalt

11.06.2024: Vi ønsker å informere deg om at handelen i suspenderte fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS nå gjenopptas som normalt fra 10. juni. Dette kommer etter en midlertidig suspensjon av handel, som var nødvendig for å implementere viktige operasjonelle endringer.

Les mer

Informasjon til andelseiere om nye vedtekter i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Management A/S

30.05.2024: Vi viser til avholdte andelseiermøter i fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet") den 26. januar 2024, der nye vedtekter for fond forvaltet av Forvaltningsselskapet ble behandlet. Finanstilsynet har nå godkjent søknad om vedtektsendringer for fondene, og i dette skrivet informeres det om når de ulike vedtektsendringene vil tre i kraft.

Les mer

Informasjon om suspensjon av innløsningskrav i fond distribuert av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Asset Management A/S ("Forvalterne")

24.05.2024: Forvalterne skal gjennomføre enkelte operasjonelle endringer i driften av andelseierregistrene til samtlige fond og fondsavdelinger Forvalterne har under forvaltning ("Fondene"). Det vil i denne forbindelse være nødvendig å stenge Fondene for handel i deler av uke 23.

Les mer

Disse Danske Invest-fondene bytter investeringsteam

17.05.2024: Oppdatert 17.05.2024: I fremtiden skal to av verdens største og dyktigste kapitalforvaltere stå for investeringerne i utvalgte Danske Invest-fond. Se en oversikt over fondene her.

Les mer

Innkalling til valgmøte

18.04.2024: Danske Invest Asset Management AS

Les mer

DIAM flytter andelseierregisteret til Centevo AB

10.04.2024: DIAM har valgt å opprette et eget andelseierregister utenfor VPS og alle fond vil derfor bli avregistrert i VPS.

Les mer

Informasjon til andelseierne om nye vedtekter og innføring av andelsklasser i Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon og Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon 11. april 2024.

04.04.2024: Vi viser til avholdt andelseiermøte den 30. mai 2023 der nye vedtekter for Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon og Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon ble vedtatt.

Les mer

Investor notices

Annual General Meeting of Danske Invest, Danske Invest Select and Danske Invest Index

02.04.2024: The Annual General Meeting of Investeringsforeningen Danske Invest, Investeringsforeningen Danske Invest Select and Investeringsforeningen Danske Invest Index will take place on Tuesday, 23 April 2024.

Les mer

Informasjon til kunder av Danske Invest Asset Management AS

15.03.2024: Danske Invest Asset Management AS har laget en ny kundeavtale basert på finansavtalelovens bestemmelser og krav.

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Perspective

Disse Danske Invest-fondene bytter investeringsteam

27.02.2024: I fremtiden skal to av verdens største og dyktigste kapitalforvaltere stå for investeringerne i utvalgte Danske Invest-fond. Se en oversikt over fondene her.

Les mer

Our Funds

Vi styrker laget i Danske Invest-fondene

02.02.2024: Nye dyktige kapitalforvaltere til fremover forvalte investeringene i noen avv Danske Invest-fondene.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Danske Invest bytter depotbank og administrator for en rekke luxembourgske og Guernsey fond

02.02.2024: OPPDATERT 2 FEBRUAR 2024 MED GUERNSEY DOMISILIERTE FOND: Fondene Danske Invest SICAV SIF og Danske Invest PCC Limited bytter depotbank og fondsadministrator i henholdsvis Luxembourg og Guernsey. Byttet gjennomføres 16. februar 2024 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fem virkedager i februar.

Les mer

Innkalling til andelseiermøte

11.01.2024: Herved innkalles det til andelseiermøte i følgende fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS ("Forvaltningsselskapet"):

Les mer

Danske Invest Norge Vekst

08.01.2024: Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Det er svært gledelig at våre kunder er fornøyde med resultatene i fondet og har vist oss tillit ved å investere i fondet over flere år.

Les mer

Investor notices

Handelen i to av Danske Invests fond i Luxembourg pauses i en kort periode som følge av bytte av depotbank og fondsadministrator

20.11.2023: Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation bytter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Byttet gjennomføres 24. november 2023 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fire virkedager i november.

Les mer

Informasjon til andelseierne om nye vedtekter og innføring av andelsklasser i Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 14.11.2023.

06.11.2023: Vi viser til avholdt andelseiermøte den 30. mai 2023 der nye vedtekter for Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon ble vedtatt.

Les mer

Investor notices

Danske Invest bytter depotbank og administrator for en rekke luxembourgske fond

27.10.2023: Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation bytter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Byttet gjennomføres 24. november 2023 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fire virkedager i november.

Les mer

Our Funds

Nytt fond: Ansvarlige investeringer i Norden

02.10.2023: Danske Invest er stolte over å kunne presentere et nytt aksjefond som investerer i nordiske aksjer – og som har et fokus på bærekraft. Danske Invest Norden Ansvarlig Fokus er nå en del av fondstilbudet.

Les mer

Informasjon til andelseierne om nye vedtekter og innføring av andelsklasser i Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og II den 24.08.2023.

16.08.2023: Vi viser til avholdt andelseiermøte den 30. mai 2023 der nye vedtekter for Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og II ble vedtatt.

Les mer

Danske Bank forlater det norske privatmarkedet

08.06.2023: Som en kan lese i media har Danske Bank, etter en omfattende strategiprosess, valgt å trekke seg ut av personmarkedet i Norge og selge virksomheten tilknyttet dette segment.

Les mer

Innkalling til andelseiermøte

16.05.2023: Herved innkalles det til andelseiermøte i Danske Invest Norge II, Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon, Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon, Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II (“Fondene”) i kontorlokalene til Fondenes forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS (”Forvaltningsselskapet”).

Les mer

Innstilling fra valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmene i Danske Invest Asset Management AS

03.05.2023: Valgkomiteen for de andelseiervalgte styremedlemmer har blitt orientert om at Liv Ingeborg Blekkerud ikke stiller til gjenvalg som andelseiervalgt varamedlem.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Endringer i Key Investor Information Document

22.12.2022: Som følge av nye EU-regler blir det nåværende KIID-dokumentet (Key Investor Information Document) på nettstedet vårt erstattet av et nytt dokument.

Les mer

Our Funds
Responsible investments

Nytt fond med fokus på FNs bærekraftsmål i fremvoksende markeder

21.11.2022: Et eksisterende Danske Invest ESG-fond skal omgjøres til et fond rettet mot bærekraftige investeringer. Fondet skal ha fokus på aksjer i fremvoksende markeder som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon – beregningsfeil for abonnements- og innfrielseskurser

14.11.2022: Det har dessverre oppstått en feil i beregningen av netto formuesverdi i Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon fra 30. september til 4. november 2022. Les mer hvis du har handlet i dette fondet i denne perioden.

Les mer

Our Funds

Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligasjoner justerer navnet

24.10.2022: Fondet Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligasjoner endrer navn, og ordet «Sustainable» fjernes. Årsaken er en standardisering av fondsnavn.

Les mer

Inspiration
Our Funds
Responsible investments

Ny type kombinasjonsfond med spesielt fokus på bærekraft

19.09.2022: Danske Invest lanserer en ny fondstype til investorer som ønsker en bred spredning av investeringene sine, men som samtidig vil ha et sterkt fokus på bærekraft.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Dato for første utbetaling fra Danske Invest SICAV Russia og Danske Invest SICAV Eastern Europe er satt

16.05.2022:

Les mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Likvidering av Danske Invest Russia Class A og Danske Invest Eastern Europe A

28.04.2022: Styret i Danske Invest SICAV har vedtatt å likvidere de to fondene Danske Invest SICAV Russia A og Danske Invest Eastern Europe A med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Informasjon om veiledende priser under suspensjonen av investeringsfondene i Danmark

12.04.2022: Les hvorfor vi setter veiledende priser selv om investeringsfondene er stengt for handel, og hva det betyr for deg som investor i Danske Invest

Les mer

Our Funds

Handel i Danske Invest fond notert i Danmark stenges rundt påsken 2022

07.04.2022: I forbindelse med bytte av depotbank vil alle verdipapirfondene fra Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index som er notert i Danmark være stengt for handel rundt påsken 2022.

Les mer

Responsible investments

Nå blir det slutt på fossilt brensel i indeksfond med bærekraftige investeringsmål

17.03.2022: Danske Invest har besluttet å fjerne investeringer i fossilt brensel fra seks indeksfond med et bærekraftig investeringsmål.

Les mer

Responsible investments

Danske Invest ekskluderer statsobligasjoner og statseide selskaper fra Russland

04.03.2022: Som følge av den russiske invasjonen av Ukraina ekskluderes russiske statsobligasjoner og russiske statseide selskaper fra fondene i Danske Invest.

Les mer

Investor notices

Utvalgte fond stenges for handel de kommende dagene

28.02.2022: Et utvalg fond er stengt for handel på grunn av stengingen av det russiske aksjemarkedet

Les mer

Investor notices
Our Funds

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

27.01.2022: I dagene som kommer (31-01-2022 - 03-02-2022) vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Index bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Utvidet tilbud av ansvarlige fond og prospekt-oppdateringer

01.12.2021: Fremover blir det enda lettere for kunder i Danske Bank og Danske Invest å investere i fond med fokus på ansvarlig og bærekraftig forvaltning.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Dansk Invest endrer oppgjørstid for andelsklasser som er hjemmehørende i Danmark

19.11.2021: Våre fond som er hjemmehørende i Danmark har endret oppgjørsperioden for utbetaling av salgsvederlag.

Les mer

Endret Home Bias i våre kombinasjonsfond

02.09.2021: Fra 7. september i år gjør vi endringer i investeringsstrategien på våre kombinasjonsfond.

Les mer

Nye vedtekter aksjefond

07.07.2021: Nye og forenklede vedtekter for Danske Invest Asset Managements aksjefond ble vedtatt av andelseiermøtet 21. januar 2021, der alle eksisterende andelseiere i forkant var informert. Endringene er nå godkjent av Finanstilsynet, og vil tre i kraft torsdag 15. juli 2021.

Les mer

Perspective
Responsible investments

Seks fond blir nå betegnet som fond med et bærekraftig investeringsmål

01.07.2021: Er det viktig for deg at investeringene dine støtter opp om en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at en rekke av Danske Invests indeksfond nå kategoriseres som «fond med et bærekraftig investeringsmål», også kjent som artikkel 9-produkter i overensstemmelse med EUs rådsforordning.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Erfarent team overtar obligasjoner i de nye markedene i lokal valuta

05.05.2021: Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta skifter porteføljeforvalter og senker prisene, samtidig som de blir en del av Danske Invests internasjonalt anerkjente investeringsteam for obligasjoner i de nye markedene.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

03.05.2021: I dagene som kommer (03-05-2021 - 05-05-2021) vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Index bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Our Funds

Danske Invest med topplassering under Lipper Fund Awards 2021

21.04.2021: Danske Invest Norge Vekst vinner i kategorien beste norske aksjefond (5 års historikk). Det er fjerde år på rad at vekstfondet stikker av med seier i denne kategorien. I kategorien Bond Global High Yield LC vinner også Danske Invest-fondet Global High Yield-Obl DKK prisen for beste obligasjonsfond (3 års historikk).

Les mer

Our Funds

Danske Invests norske aksjeteam hedres også i år av Morningstar

23.03.2021: Et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse kårer nok en gang Danske Invest Norge Vekst til beste norske aksjefond. Aksjeteamet har i mer enn ti år skapt betydelig meravkastning.

Les mer

Our Funds

Danske Invest Horisont Rente vinner ettertraktet Morningstar-pris

23.03.2021: Med Morningstar-prisen hedres det norske rentefondet Danske Invest Horisont Rente, som har et forvaltningsteam som står bak en lang rekke av Danske Invest-fondenes obligasjonsandeler. Sjefforvalter Jacob Børs Lind deler her sitt perspektiv på resultatene i fondet.

Les mer

Vi reduserer forvaltningshonoraret i Danske Invest Norge I

15.03.2021: Vi setter ned årlig forvaltningshonorar for fondet Danske Invest Norge I fra 1,75 prosent til 1,5 prosent.

Les mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

De nye EU-reglene skal gjøre det lettere å sammenligne investeringer på bakgrunn av hvor bærekraftige de er

10.03.2021: Er det viktig for deg at investeringene dine støtter en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at det nå blir lettere å investere ansvarlig.

Les mer

Ny referanseindeks i enkelte fond

29.01.2021: Oslo Børs slutter ved utløpet av januar måned å publisere referanseindekser for statsobligasjoner.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Fond med amerikanske aksjer endrer strategi og senker omkostningene

15.12.2020: Aksjefondet Danske Invest USA endrer investeringsstrategi og reduserer omkostningene for å sikre et attraktivt produktutvalg for Danske Invests investorer.

Les mer

Fond får ny referanseindeks

20.10.2020: Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond har per 20. oktober 2020 fått ny referanseindeks, slik at fondet framover vil måle avkastningen sin mot obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into EUR). Så langt har referansen for fondet vært Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index (hedged into the respective class currency).

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Nå kan du investere i en bærekraftig framtid

14.09.2020: Det nye aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaper som leder an i den globale omstillingen til økt bærekraft – et område med stort vekstpotensial og interessante investeringsmuligheter.

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Nytt Danske Invest-fond jakter på frontløperne i en bærekraftig framtid

14.09.2020: Omstillingen til en mer bærekraftig verden medfører potensielt den største endringen i aksjemarkedet siden den industrielle revolusjonen. Men hvordan henger selskapenes bærekraftinnsats sammen med potensialet for meravkastning?

Les mer

Danske Invest Norge Vekst kåret til beste norske aksjefond

26.08.2020: Fondet stikker av med seieren i Morningstar sin rangering av beste aksjefond i Norge på vegne av Dine Penger.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

23.07.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Our Funds
Perspective
Responsible investments

Ny rapport: Danske Bank tar nye steg innenfor bærekraftige investeringer

01.07.2020: Sterkere integrasjon av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), aktivt eierskap og ny merking av fond er noen av høydepunktene innenfor bærekraftige investeringer i Danske Bank det siste året. Vår nye rapport viser hvordan forvalterne integrerer bærekraft og aktivt eierskap i investeringsprosessen.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

01.07.2020: 01.07.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Investor notices

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

25.06.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

30.04.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Handelsstopp i enkelte fond på grunn av uro i markedet

18.03.2020: OPPDATERT: De norske Horisont-fondene er åpnet med virkning fra 20. mars 2020. De kraftige markedsbevegelsene de siste dagene gjør at vi har hatt utfordringer med å sette riktig kurs på enkelte av våre fond. Bakgrunnen er at mange underliggende finansielle instrumenter ikke kan prises på en pålitelig måte grunnet de store bevegelsene.

Les mer

Investor notices

Overgang til andelsklasser i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Norsk Likviditet Institusjon

12.03.2020: Våre fond Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon innfører andelsklasser med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Samtidig med innføringen av andelsklasser går fondene bort fra vedtektsbestemte rabatter basert på den enkelte andelseiers beholdning.

Les mer

Handelsstopp i enkelte fond på grunn av uro i markedet

10.03.2020: De kraftige markedsbevegelsene de siste dagene gjør at vi har hatt utfordringer med å sette riktig kurs på fondene våre. Bakgrunnen er at mange underliggende finansielle instrumenter ikke kan prises på en pålitelig måte grunnet de store bevegelsene.

Les mer

Danske Invest Norge Vekst

06.02.2020: Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Det er svært gledelig at våre kunder er fornøyde med resultatene i fondet og har vist oss tillit ved å investere i fondet over flere år.

Les mer

Lars Erik Moen blir ny leder for forvalterteam i Danske Invest

19.12.2019: Lars Erik Moen overtar lederrollen for Danske Invest sitt team for norske aksjer. Etter 14 år som leder av aksjeforvaltningen ønsker Håkon Persen Søderstrøm å gi stafettpinnen videre. Håkon fortsetter som forvalter i teamet.

Les mer

Bytteforhold etter fusjonen

24.05.2019: Etter fusjonen av en rekke fond i Danske Invest, kan du nå se bytteforholdet fra de avleverende fond til de mottagende fond.

Les mer

Danske Invest fusjonerer fire fond

09.05.2019: På årets generalforsamling ble det besluttet å forenkle utvalget av Danske Invest-fond.

Les mer

Endring i handelsomkostninger norske aksjefond

30.04.2019: Fra 1. mai 2019 så vil vi redusere kostnaden som belastes kunder for å dekke handelsomkostninger i flere av våre norske aksjefond fra 0,20% til 0,10%.

Les mer

Investorrepresentant til styret

28.02.2019: Professor Søren Hvidkjær er valgt som investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S.

Les mer

Investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S

04.02.2019: Investorer i Danske Invest-fond som er hjemmehørende i Danmark har mulighet til å velge en investorrepresentant til styret i fondets forvaltningsselskap, Danske Invest Management A/S.

Les mer

Horisont fondene endrer norsk renteindeks

14.12.2018: De nye indeksene reflekterer bedre fondenes faktiske risikoeksponering, noe som vil gjøre det enklere å sammenligne norske rentefond mot en relevant indeks.

Les mer

Nye vedtekter, renteindekser og justeringer av fondsmandater

20.09.2018: I andelseiermøtet 24. mai 2018, hvor alle eksisterende andelseiere i forkant ble informert, ble det vedtatt nye vedtekter for flere av våre norske rentefond. Endringene er nå godkjent av Finanstilsynet og vil tre i kraft mandag 1. oktober 2018.

Les mer

Fire fond opphører som selvstendige fond

29.08.2018: De fire aksjefondene fusjoneres med andre eksisterende fond, slik at investorenes penger fortsatt vil være investert i aksjer.

Les mer

Vekstmarkedene bedre enn utviklede markeder i 1. kvartal

16.04.2018: Aksjer i vekstmarkedene steg over 37% (målt i USD) i 2017, ledet an av Kina og Øst-Europa. Kapitalflyten til vekstmarkedene tiltok kraftig, og var nesten tilbake på rekordnivåene sist sett i 2009 og 2010. Alle sektorer steg - informasjonsteknologi var dog den desiderte vinneren med en oppgang på over 60%. Dette er kanskje best illustrert ved at kun fem teknologiaksjer sto for 30% av vekstmarkedsindeksens totalavkastning i 2017.

Les mer

Danske Invest Global Stockpicking Restricted - hedged to NOK Kvartalskommentar per 31.03.2018

16.04.2018: Aksjemarkedet målt ved MSCI World All Countries (hedged to NOK) var ned -3,8% i 1. kvartal. Fondets avkastning i samme periode var -2,7%* (før fratrekk av forvaltningshonorar).

Les mer

Danske Invest Norge Vekst kåret til beste aksjefond

12.03.2018: Morningstar* har kåret Danske Invest Norge Vekst til beste norske aksjefond. Aksjefondet har de siste ti årene skapt en betydelig meravkastning utover referanseindeksen på Oslo Børs.

Les mer

Danske Invest avstår fra å investere i selskaper som driver med termisk kull og oljesand

27.02.2018: Danske Invest øket sitt engasjement innenfor bærekraft og ansvarlige investeringer. Derfor, som en del av strategien vår, innfører vi nå investeringsrestriksjoner for en rekke kull- og oljesandselskaper.

Les mer

Her forventer vi høyest avkastning i 2018

14.12.2017: Danske Banks seniorstrateg Christian Lie kommer i denne spalten med sin vurdering av muligheter og risikoer som investor i det kommende året.

Les mer

Danske Invest endrer investeringsstrategien i fondene USA KL og USA - Akkumulerende KL

13.12.2017: For å sikre at Danske Invest alltid har et attraktivt og konkurransedyktig produktutvalg har Danske Invest besluttet å endre investeringsstrategi for aksjefondene USA KL og USA - Akkumulerende KL.

Les mer

Sterk avkastning i fremvoksende markeder

07.12.2017: Vekstmarkedene har gjennom høsten fortsatt sin sterke avkastning. Kapitalflyten inn i vekstmarkedene har tatt seg opp, noe som har gjort at valutaene også har styrket seg. Brasil og Russland, som var de svakeste markedene i 2. kvartal, opplevde et sterkt positivt omslag og var landene som ga høyest avkastning i 3. kvartal.

Les mer

Ansvarlige obligasjonsinvesteringer

21.11.2017: Fondet Danske Invest European Corporate Sustainable Bond låner ut fondets penger til låntakere som vurderes å ha en bærekraftig profil. Minst 90 prosent av selskapene som fondet investerer i må ha en såkalt ESG-rangering over gjennomsnittet innenfor sin respektive sektor.

Les mer

Jakten på fremtidens vinnere

20.11.2017: Historisk har aksjer i små og mellomstore selskaper gitt en høyere avkastning enn det såkalte brede aksjemarkedet. I fondet Danske Invest Europe Small Cap er målet å håndplukke aksjer i små eller mellomstore selskaper som vil bli vesentlig større i fremtiden.

Les mer

Muligheter og risikoer som investor i 4. kvartal

06.10.2017: Danske Banks sjefstrateg Tine Choi vurderer i det nye Quarterly View de beste mulighetene og største risikoene som investor.

Les mer

Danske Invest-fondene får bærekraftprofil

22.09.2017: Bærekraftprofilen inneholder blant annet den informasjonen om for eksempel miljøbelastning, sosiale forhold og god selskapsledelse.

Les mer

The closure of the sub-funds Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer KL and Nye Markeder Indeksobligationer - Akkumulerende KL has been approved.

13.09.2017:

Les mer

Valuta skaper hodebry

15.08.2017: Seniorstrateg Christian Lie: Årets markante fall i dollarkursen har betydning både for investorer og for de økonomiske utsiktene.

Les mer

Her ser vi muligheter og risikoer for investorer i 3. kvartal

05.07.2017: Vi befinner oss i et Gullhår-scenario, noe som tegner godt sett med investorøyne. Det mener Danske Banks sjefstrateg Tine Choi i sitt nye Quarterly View.

Les mer

Ansvarlige investeringer i det europeiske kredittmarkedet

03.07.2017: Vi feirer nå 1-års jubileum for Danske Invest European Corporate Sustainable Bond Fund, et fond som aktivt søker selskaper som utmerker seg i bidraget til en bærekraftig og ansvarlig verden.

Les mer

Vekstmarkedsaksjer en naturlig del av porteføljen

16.06.2017: En rekke vekstmarkedsøkonomier drar nytte av fremgangen i verdensøkonomien, med positive ringvirkninger også til aksjemarkedene.

Les mer

Danske Invest Afrika Akkumulerende, klasse NOK avvikles 15. juni 2017

29.05.2017: Det ble på en ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2017 vedtatt at Danske Invest Afrika - Akkumulerende, klasse NOK skal avvikles. Avviklingen er nå godkjent av Finanstilsynet og gjennomføres 15. juni 2017. Det stenges for handel med andelene den 7. juni og fram til avviklingen.

Les mer

Midlertidig stenging av handel i enkelte verdipapirfond

22.05.2017: Som et ledd i implementeringen av ny lovgivning i enkelte europeiske land, vil det fra og med 1. juni til og med 6. juni 2017 midlertidig stenges for handel i enkelte av våre fond.

Les mer