Artikkelarkiv

Vis filtre >
Published
Category
Search

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

26.10.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Fond får ny referanseindeks

20.10.2020: Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond har per 20. oktober 2020 fått ny referanseindeks, slik at fondet framover vil måle avkastningen sin mot obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into EUR). Så langt har referansen for fondet vært Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index (hedged into the respective class currency).

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Sustainability

Nå kan du investere i en bærekraftig framtid

14.09.2020: Det nye aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaper som leder an i den globale omstillingen til økt bærekraft – et område med stort vekstpotensial og interessante investeringsmuligheter.

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Sustainability

Nytt Danske Invest-fond jakter på frontløperne i en bærekraftig framtid

14.09.2020: Omstillingen til en mer bærekraftig verden medfører potensielt den største endringen i aksjemarkedet siden den industrielle revolusjonen. Men hvordan henger selskapenes bærekraftinnsats sammen med potensialet for meravkastning?

Les mer

Danske Invest Norge Vekst kåret til beste norske aksjefond

26.08.2020: Fondet stikker av med seieren i Morningstar sin rangering av beste aksjefond i Norge på vegne av Dine Penger.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

23.07.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

01.07.2020: 01.07.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Our Funds
Perspective
Sustainability

Ny rapport: Danske Bank tar nye steg innenfor bærekraftige investeringer

01.07.2020: Sterkere integrasjon av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), aktivt eierskap og ny merking av fond er noen av høydepunktene innenfor bærekraftige investeringer i Danske Bank det siste året. Vår nye rapport viser hvordan forvalterne integrerer bærekraft og aktivt eierskap i investeringsprosessen.

Les mer

Investor notices

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

25.06.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

30.04.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Handelsstopp i enkelte fond på grunn av uro i markedet

18.03.2020: OPPDATERT: De norske Horisont-fondene er åpnet med virkning fra 20. mars 2020. De kraftige markedsbevegelsene de siste dagene gjør at vi har hatt utfordringer med å sette riktig kurs på enkelte av våre fond. Bakgrunnen er at mange underliggende finansielle instrumenter ikke kan prises på en pålitelig måte grunnet de store bevegelsene.

Les mer

Investor notices

Overgang til andelsklasser i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Norsk Likviditet Institusjon

12.03.2020: Våre fond Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon innfører andelsklasser med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Samtidig med innføringen av andelsklasser går fondene bort fra vedtektsbestemte rabatter basert på den enkelte andelseiers beholdning.

Les mer

Handelsstopp i enkelte fond på grunn av uro i markedet

10.03.2020: De kraftige markedsbevegelsene de siste dagene gjør at vi har hatt utfordringer med å sette riktig kurs på fondene våre. Bakgrunnen er at mange underliggende finansielle instrumenter ikke kan prises på en pålitelig måte grunnet de store bevegelsene.

Les mer

Danske Invest Norge Vekst

06.02.2020: Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Det er svært gledelig at våre kunder er fornøyde med resultatene i fondet og har vist oss tillit ved å investere i fondet over flere år.

Les mer

Lars Erik Moen blir ny leder for forvalterteam i Danske Invest

19.12.2019: Lars Erik Moen overtar lederrollen for Danske Invest sitt team for norske aksjer. Etter 14 år som leder av aksjeforvaltningen ønsker Håkon Persen Søderstrøm å gi stafettpinnen videre. Håkon fortsetter som forvalter i teamet.

Les mer

Bytteforhold etter fusjonen

24.05.2019: Etter fusjonen av en rekke fond i Danske Invest, kan du nå se bytteforholdet fra de avleverende fond til de mottagende fond.

Les mer

Danske Invest fusjonerer fire fond

09.05.2019: På årets generalforsamling ble det besluttet å forenkle utvalget av Danske Invest-fond.

Les mer

Endring i handelsomkostninger norske aksjefond

30.04.2019: Fra 1. mai 2019 så vil vi redusere kostnaden som belastes kunder for å dekke handelsomkostninger i flere av våre norske aksjefond fra 0,20% til 0,10%.

Les mer

Investorrepresentant til styret

28.02.2019: Professor Søren Hvidkjær er valgt som investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S.

Les mer

Investorrepresentant til styret i Danske Invest Management A/S

04.02.2019: Investorer i Danske Invest-fond som er hjemmehørende i Danmark har mulighet til å velge en investorrepresentant til styret i fondets forvaltningsselskap, Danske Invest Management A/S.

Les mer

Horisont fondene endrer norsk renteindeks

14.12.2018: De nye indeksene reflekterer bedre fondenes faktiske risikoeksponering, noe som vil gjøre det enklere å sammenligne norske rentefond mot en relevant indeks.

Les mer

Nye vedtekter, renteindekser og justeringer av fondsmandater

20.09.2018: I andelseiermøtet 24. mai 2018, hvor alle eksisterende andelseiere i forkant ble informert, ble det vedtatt nye vedtekter for flere av våre norske rentefond. Endringene er nå godkjent av Finanstilsynet og vil tre i kraft mandag 1. oktober 2018.

Les mer

Fire fond opphører som selvstendige fond

29.08.2018: De fire aksjefondene fusjoneres med andre eksisterende fond, slik at investorenes penger fortsatt vil være investert i aksjer.

Les mer

Vekstmarkedene bedre enn utviklede markeder i 1. kvartal

16.04.2018: Aksjer i vekstmarkedene steg over 37% (målt i USD) i 2017, ledet an av Kina og Øst-Europa. Kapitalflyten til vekstmarkedene tiltok kraftig, og var nesten tilbake på rekordnivåene sist sett i 2009 og 2010. Alle sektorer steg - informasjonsteknologi var dog den desiderte vinneren med en oppgang på over 60%. Dette er kanskje best illustrert ved at kun fem teknologiaksjer sto for 30% av vekstmarkedsindeksens totalavkastning i 2017.

Les mer

Danske Invest Global Stockpicking Restricted - hedged to NOK Kvartalskommentar per 31.03.2018

16.04.2018: Aksjemarkedet målt ved MSCI World All Countries (hedged to NOK) var ned -3,8% i 1. kvartal. Fondets avkastning i samme periode var -2,7%* (før fratrekk av forvaltningshonorar).

Les mer

Danske Invest Norge Vekst kåret til beste aksjefond

12.03.2018: Morningstar* har kåret Danske Invest Norge Vekst til beste norske aksjefond. Aksjefondet har de siste ti årene skapt en betydelig meravkastning utover referanseindeksen på Oslo Børs.

Les mer

Danske Invest avstår fra å investere i selskaper som driver med termisk kull og oljesand

27.02.2018: Danske Invest øket sitt engasjement innenfor bærekraft og ansvarlige investeringer. Derfor, som en del av strategien vår, innfører vi nå investeringsrestriksjoner for en rekke kull- og oljesandselskaper.

Les mer

Her forventer vi høyest avkastning i 2018

14.12.2017: Danske Banks seniorstrateg Christian Lie kommer i denne spalten med sin vurdering av muligheter og risikoer som investor i det kommende året.

Les mer

Danske Invest endrer investeringsstrategien i fondene USA KL og USA - Akkumulerende KL

13.12.2017: For å sikre at Danske Invest alltid har et attraktivt og konkurransedyktig produktutvalg har Danske Invest besluttet å endre investeringsstrategi for aksjefondene USA KL og USA - Akkumulerende KL.

Les mer

Sterk avkastning i fremvoksende markeder

07.12.2017: Vekstmarkedene har gjennom høsten fortsatt sin sterke avkastning. Kapitalflyten inn i vekstmarkedene har tatt seg opp, noe som har gjort at valutaene også har styrket seg. Brasil og Russland, som var de svakeste markedene i 2. kvartal, opplevde et sterkt positivt omslag og var landene som ga høyest avkastning i 3. kvartal.

Les mer

Ansvarlige obligasjonsinvesteringer

21.11.2017: Fondet Danske Invest European Corporate Sustainable Bond låner ut fondets penger til låntakere som vurderes å ha en bærekraftig profil. Minst 90 prosent av selskapene som fondet investerer i må ha en såkalt ESG-rangering over gjennomsnittet innenfor sin respektive sektor.

Les mer

Jakten på fremtidens vinnere

20.11.2017: Historisk har aksjer i små og mellomstore selskaper gitt en høyere avkastning enn det såkalte brede aksjemarkedet. I fondet Danske Invest Europe Small Cap er målet å håndplukke aksjer i små eller mellomstore selskaper som vil bli vesentlig større i fremtiden.

Les mer

Muligheter og risikoer som investor i 4. kvartal

06.10.2017: Danske Banks sjefstrateg Tine Choi vurderer i det nye Quarterly View de beste mulighetene og største risikoene som investor.

Les mer

Danske Invest-fondene får bærekraftprofil

22.09.2017: Bærekraftprofilen inneholder blant annet den informasjonen om for eksempel miljøbelastning, sosiale forhold og god selskapsledelse.

Les mer

The closure of the sub-funds Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer KL and Nye Markeder Indeksobligationer - Akkumulerende KL has been approved.

13.09.2017:

Les mer

Valuta skaper hodebry

15.08.2017: Seniorstrateg Christian Lie: Årets markante fall i dollarkursen har betydning både for investorer og for de økonomiske utsiktene.

Les mer

Her ser vi muligheter og risikoer for investorer i 3. kvartal

05.07.2017: Vi befinner oss i et Gullhår-scenario, noe som tegner godt sett med investorøyne. Det mener Danske Banks sjefstrateg Tine Choi i sitt nye Quarterly View.

Les mer

Ansvarlige investeringer i det europeiske kredittmarkedet

03.07.2017: Vi feirer nå 1-års jubileum for Danske Invest European Corporate Sustainable Bond Fund, et fond som aktivt søker selskaper som utmerker seg i bidraget til en bærekraftig og ansvarlig verden.

Les mer

Vekstmarkedsaksjer en naturlig del av porteføljen

16.06.2017: En rekke vekstmarkedsøkonomier drar nytte av fremgangen i verdensøkonomien, med positive ringvirkninger også til aksjemarkedene.

Les mer

Danske Invest Afrika Akkumulerende, klasse NOK avvikles 15. juni 2017

29.05.2017: Det ble på en ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2017 vedtatt at Danske Invest Afrika - Akkumulerende, klasse NOK skal avvikles. Avviklingen er nå godkjent av Finanstilsynet og gjennomføres 15. juni 2017. Det stenges for handel med andelene den 7. juni og fram til avviklingen.

Les mer

Midlertidig stenging av handel i enkelte verdipapirfond

22.05.2017: Som et ledd i implementeringen av ny lovgivning i enkelte europeiske land, vil det fra og med 1. juni til og med 6. juni 2017 midlertidig stenges for handel i enkelte av våre fond.

Les mer

Bredere strategi for Europe Focus

10.05.2017: Danske Invest har besluttet å justere strategien for fondet Danske Invest Europe Focus.

Les mer

Solid vekststøtter opp om aksjemarkedet

05.05.2017: Veksten i verdensøkonomien fortsetter i høyt tempo og gjør aksjer attraktive. Det er vurderingen til sjefstrateg Tine Choi fra Danske Bank i hennes månedlige kommentar om finansmarkedene.

Les mer

USA overlater optimismen til Europa i andre kvartal

31.03.2017: Aksjekursoppgangen det siste halve året kan forventes å avkjøles i andre kvartal, der vi har en moderat overvekt av aksjer og ser størst potensial i europeiske aksjer. Det forteller Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen i sin markedskommentar.

Les mer

Rating i sikte?

13.03.2017: Etter at ESMA satte en foreløpig stopp for praksisen med skyggeratinger i Norden fra 1. oktober i fjor, har markedsaktører jobbet for å ta frem nye løsninger. Nylig har det kommet to nye initiativer som begge er interessante både for låntakere og långivere i det norske obligasjonsmarkedet.

Les mer

Sverige innfører Tier 3 - påvirker allerede norske renter

13.03.2017: Sent i februar ble det klart at Sverige vil innføre en ny obligasjonsklasse «Tier 3» fra 2018. Dette er en obligasjonsklasse som målt i risiko vil ligge mellom ansvarlige lån og seniorlån. Nyheten har allerede fått norske kredittspreader til å falle. Les mer om den nye obligasjonsklassen og hvordan den påvirker det norske rentemarkedet.

Les mer

Sjefanalytiker har fortsatt sterk tro på aksjer

08.03.2017: Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen ser etter årets første måneder fortsatt ingen tegn til avmatning i den globale veksten.

Les mer

Danske Invest Afrika avvikles

06.02.2017: En ekstraordinær generalforsamling har den 6. februar 2017 besluttet at Danske Invest Afrika skal avvikles.

Les mer

Gode utsikter for vekstmarkedsobligasjoner i år

03.02.2017: Ansvarlig porteføljeforvalter ser positivt på Argentina og Brasil, mens Tyrkia og Mexico bekymrer.

Les mer

Sterk global økonomi - vi har kjøpt flere aksjer

01.02.2017: Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen tror på fortsatt global vekst og har vektet opp i europeiske aksjer. I denne bloggen forklarer han hvorfor.

Les mer

Ekstraordinær generalforsamling om Danske Invest Afrika

18.01.2017: Styret i Investeringsforeningen Danske Invest foreslår at Afrika-fondet blir stengt. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt på en ekstraordinær generalforsamling.

Les mer

Utsikter til fortsatt vekst i 2017 til tross for valg i Europa

06.01.2017: Danske Invests sjefanalytiker kommer med sin vurdering av utsiktene for finansmarkedene i det kommende året.

Les mer

Her ser eksperten muligheter i selskapsobligasjoner i 2017

23.12.2016: Nordiske og europeiske selskapsobligasjoner kan gi en mulighet til å oppnå en meravkastning i forhold til statsobligasjoner.

Les mer

OUTLOOK 2017: Ekspertens 5 svar om vekstmarkeder

16.12.2016: Vekstmarkedene har ristet av seg mye av uroen i 2016 og kan gå 2017 positivt i møte.

Les mer

En interessant aktivaklasse i lavrentemiljøet

05.12.2016: Vekstmarkedsobligasjoner gir en høyere forventet avkastning enn obligasjoner fra utviklede markeder - men risikoen er også høyere.

Les mer

Danske Invest: Afrika-fondet er åpnet for handel igjen

01.12.2016: Fondet har vært lukket for handel siden slutten av mai. Nå åpnes fondet igjen, slik at investorene får mulighet til å selge andelene sine.

Les mer

Derfor beholder vi investeringene i vekstmarkeder

22.11.2016: En cocktail av dårlige nyheter har svekket vekstmarkedene etter Trumps valgseier, men vi beholder investeringene våre.

Les mer

En uke etter Trumps seier - hva skjer med aksjekursene?

18.11.2016: STRATEG: Derfor hentet aksjemarkedet seg inn igjen, og slik ser vi for oss markedsutviklingen fremover.

Les mer

Inflasjonssikring er billig akkurat nå

09.11.2016: Indeksobligasjoner fungerer som en forsikring mot inflasjon - ekspert påpeker at inflasjonen kan være på vei opp.

Les mer

Trump vinner - dette betyr det for markedene

09.11.2016: Valgresultatet kan gi usikkerhet og nervøsitet i finansmarkedene på kort sikt, men muligheter for investorene på litt lengre sikt.

Les mer

Afrika-fondet er dessverre fortsatt lukket for handel

28.10.2016: Fondet har vært lukket for handel siden 30. mai. Her får du en oppdatering om hva som har skjedd siden dette og hva det betyr for deg som investor.

Les mer

Negative renter leder søkelyset over på europeiske utbytteaksjer

13.10.2016: De lave og negative rentene få investorer til å se etter europeiske aksjer med utbytte. I Danske Invest Europe High Dividend kan du investere i utbytteaksjer.

Les mer

Ny porteføljeforvalter for Danske Invest China

05.10.2016: Christina Chung fra Hongkong skal finne de mest attraktive kinesiske selskapene

Les mer

Vårt syn på aksjer og økonomien resten av året

05.10.2016: NYTT INVESTOR BRIEF: USA stjeler oppmerksomheten i 4. kvartal - vi er tilbakeholdne med å ta risiko i porteføljene våre.

Les mer

Sjefanalytikerens 6 svar om Kina

20.09.2016: Danske Invests sjefanalytiker Jan Holst Hansen setter fokus på Kinas økonomi ¬og utvikling, sett med investorøyne.

Les mer

Asia sprinter fra resten av verden

20.09.2016: Både de utviklede markedene og de største økonomiene i Latin-Amerika og Afrika halter langt bak den økonomiske veksten i de store asiatiske landene i 2016 og 2017.

Les mer

Disse fire temaene kan påvirke markedet ved valget i USA

19.09.2016: Ekstraordinært stor usikkerhet i forkant av presidentvalget 8. november kan påvirke valutamarkedet.

Les mer

Sterke resultater for vekstmarkedsobligasjoner i 2016

15.09.2016: Danske Invest-fond med vekstmarkedsobligasjoner åpner for forventet meravkastning i forhold til tryggere obligasjoner fra utviklede markeder som f.eks. USA, Danmark og Tyskland.

Les mer

Strateg ser muligheter i oljesektoren

13.09.2016: En rekke faktorer får strateg til å se muligheter i oljesektoren, som har fått juling i takt med prisfallet på olje.

Les mer

Her har porteføljerådgiveren kjøpt og solgt obligasjoner

31.08.2016: Det krever innsikt å investere i selskapsobligasjoner, som er preget av lave renter og negativ avkastning.

Les mer

Afrika-fondet skifter forvalter og strategi

29.08.2016: Fondet er fortsatt stengt for handel på grunn av problemer med valutaveksling i Egypt. Danske Invests styre undersøker muligheten for å avvikle fondet eller fusjonere det med et annet fond.

Les mer

Dyrt å ha kontanter i banken

16.08.2016: Norske husholdninger har økt sine innskudd i banker til tross for stadig lavere renter. På lengre sikt fører dette til redusert kjøpekraft på sparepengene.

Les mer

Sjefanalytikerens tre scenarier for verdensøkonomien

25.07.2016: Bo Bejstrup Christensen deler sitt syn på den forventede økonomien for resten av 2016 - og worst og best case.

Les mer

Kuppforsøk i Tyrkia viser risikoen i vekstmarkedene

18.07.2016: Politisk risiko er en del av gamet i vekstmarkedene, understreker sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

Les mer

Hva skjer i banksektoren?

13.07.2016: Sektorspesialist besvarer 7 spørsmål om uroen som nå hersker i den europeiske banksektoren.

Les mer

Politisk uro og Kinas vekst vil prege tredje kvartal

07.07.2016: Storbritannias «nei» til EU-medlemskap, gjør at årets tredje kvartal starter med fornyet usikkerhet.

Les mer

Utsikter til volatil aksjesommer - slik bør du forholde deg

29.06.2016: Etter britenes EU-nei, går aksjemarkedene en volatil sommer i møte, tror strategen.

Les mer

Brexit vil ikke utløse en global krise

28.06.2016: En periode med stor usikkerhet venter Europa, men det vil ikke utløse en ny global krise.

Les mer

Danske Invest - fondene åpne for handel

27.06.2016: DK-domisilierte NOK-klasse fond er igjen åpne for handel etter fredagens midlertidige suspendering.

Les mer

BREXIT: Spill ikke helt ved å kjøpe deg opp i aksjer

24.06.2016: Selv om Brexit ikke er verdens undergang, oppfordrer sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen investorene til å avvente utviklingen.

Les mer

Fortsatt stengt for handel i Afrika-fondet

23.06.2016: Det er fortsatt ikke mulig å handle i Danske Invest Afrika.

Les mer

Kunsten å plukke de beste porteføljeforvalterne

22.06.2016: Malene Bason har ansvaret for å håndplukke de beste porteføljeforvalterne til Danske Invest-fondene. Men hva legger hun vekt på når hun skal velge de riktige kandidatene?

Les mer

4 TRENDER: Her vil nordmenn investere

21.06.2016: Det nye Investor Compass fra Danske Invest viser hvor private norske investorer har størst interesse for øyeblikket. Spørreundersøkelsen er utført av Prospera for Danske Invest blant 1002 nordmenn.

Les mer

Europaforvalter: Her investerer vi nå

15.06.2016: Danske Invests porteføljeforvalter Henrik Husted Knudsen fokuserer på europeiske selskaper som kan styre sin egen skjebne, uansett hvordan den generelle makroøkonomien utvikler seg

Les mer

På besøk hos Europas største farmasøytiske selskaper

09.06.2016: Sektorspesialist Claus Henrik Johansen besøker fire selskaper fra Danske Invests globale og europeiske aksjefond. Her er status.

Les mer

Danske Invest Afrika vil bli midlertidig suspendert

31.05.2016: En ny valutapolitikk i Nigeria skaper bekymringer rundt landets valuta. Ettersom nigerianske aksjer utgjør 22 % av fondet Danske Invest Afrika, blir all handel midlertidig suspendert.

Les mer

Mindre medvind for globale aksjer

26.05.2016: Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest forklarer hvorfor vi har vektet ned i aksjer.

Les mer

Derfor stemmer britene om Brexit

28.04.2016: Med folkeavstemningen om Storbritannias framtid i EU, innfrir statsminister David Cameron et gammelt løfte.

Les mer

Sjefanalytiker: Slik håndterer vi Brexit-valget

28.04.2016: Det britiske valget om EU-medlemskap bidrar til å forverre forholdet mellom avkastning og risiko som investor.

Les mer

Var dette nådestøtet for oljeprisen?

18.04.2016: Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen vurderer utsiktene for oljeprisen etter helgens mislykkede OPEC-møte.

Les mer