DelClose

DIAM flytter andelseierregisteret til Centevo AB

DIAM har valgt å opprette et eget andelseierregister utenfor VPS og alle fond vil derfor bli avregistrert i VPS.

DIAM har valgt å opprette et eget andelseierregister utenfor VPS og alle fond (se liste over fond som blir avregistrert) vil derfor bli avregistrert i VPS. I den forbindelse vil andeler i disse fondene automatisk bli flyttet ut av VPS og over i vår nye andelseierregisterløsning hos  Centevo AB. Flyttingen til nytt andelseierregister skjer automatisk og man trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med flyttingen. Flyttingen har ingen kostnads- eller skattemessige konsekvenser for våre kunder og den vil ikke bli betraktet som noen realisasjon av fondsandeler.
 
Alle eventuelle andre rettigheter knyttet til andelene som i dag er registrert i VPS-registeret, herunder panterettigheter, vil registreres i nytt andelseierregister.
 
Avregistreringen av disse fondene er forventet å bli gjennomført den 6. juni 2024. Informasjon om avregistreringen vil bli nærmere kunngjort her på hjemmesiden.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.