Ansvarlige investeringer er fremtidens investeringer

Ansvarlighet spiller en viktig rolle når du investerer via Danske Invest. Derfor tar vi hensyn til miljøforhold, sosiale aspekter og selskapsstyringsaspekter (ESG) for alle våre fond. Ved å ivareta ESG-faktorene er vi bedre rustet til å velge ut attraktive investeringer, og kan samtidig påvirke bedrifter og samfunn til å bli mer bærekraftige.
 

Danske Invest – ansvarlige investeringer bygget på et solid fundament

Alle Danske Invest-fond følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det innebærer blant annet at fondene tar hensyn til bærekraftsrisiko, utøver aktivt eierskap og avstår fra å investere i spesifikke virksomheter og sektorer. Retningslinjene er basert på en rekke prinsipper som støtter vår ambisjon om å skape attraktiv avkastning for våre investorer og samtidig bidra til en positiv og bærekraftig utvikling. Les våre retningslinjer for ansvarlige investeringer her.

Les mer

Vårt fundament er basert på følgende prinsipper

 

  • Inkludere bærekraftsrisiko i våre investeringsanalyser og investeringsbeslutninger.
  • Være aktive eiere av virksomhetene vi investerer i og støtte og påvirke virksomhetene til å bevege seg i en positiv retning.
  • Vår ambisjon er å tilby et bredt spekter av ESG-fond og bærekraftige fond.  
  • Være åpne om vårt arbeid med ansvarlige investeringer.
  • Bidra til å utvikle finanssektorens arbeid med ansvarlige investeringer.
Hensyn til bærekraft er en naturlig del av dine investeringer

Hvordan en virksomhet jobber med bærekraft kan ha konsekvenser for virksomheten – og følgelig for avkastningen for deg som investor. For å beskytte investeringene dine fokuserer derfor alle Danske Invest-fond på å redusere såkalt bærekraftrisiko. For eksempel kan en virksomhets evne til å tjene penger bli negativt påvirket hvis den ikke tilpasser seg en grønn økonomi eller hvis den har dårlige arbeidsforhold for de ansatte. Denne bærekraftsrisikoen tas i betraktning når vi velger ut investeringsmuligheter for våre investorer.


Våre bærekraftsverktøy


 

Investeringsbegrensninger

Våre fond investerer ikke i virksomheter som opptrer på måter som er skadelige for klimaet, som er involvert i tobakks- og kontroversiell våpenindustri eller som driver i strid med internasjonale normer og konvensjoner.

Med bærekraft inkludert

Vi analyserer hvordan virksomhetene jobber med bærekraftsutfordringer. Det gjør det mulig for oss å ta gode investeringsbeslutninger til fordel for kundene.

Påvirkning av virksomheter

Vi er i dialog med den daglige ledelsen i virksomhetene, og vi bruker generalforsamlingene deres til å påvirke virksomhetens atferd og presse den i en mer bærekraftig retning. 


ESG-fond

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale forhold og som sikrer god selskapsstyringspraksis, kalles ESG-fond. Disse fondene fremmer ESG blant annet ved å investere i virksomheter som fokuserer på klima, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon. De kan også arbeide aktivt for å påvirke virksomhetene til å bli mer bærekraftige eller avstå fra å investere i virksomheter som har stor og skadelig klimapåvirkning.
 
ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
 
Les mer om ESG-fond


Bærekraftsdokumenter

Du kan lese mer om vårt arbeid med ansvarlige investeringer og få et innblikk i bærekraftsdokumenter for våre forskjellige fond.

Les mer