Midlertid stanset for handel

Fond ISIN Dato Årsak
Danske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA d
LU2164670510 03-05-2022 10:00 Handelen er suspendert: Fondet er under likvidering.
Danske Invest SICAV
Russia Class A
LU0495011024 03-05-2022 10:00 Handelen er suspendert: Fondet er under likvidering.