DelClose

Danske Invest bytter depotbank og administrator for en rekke luxembourgske og Guernsey fond

OPPDATERT 2 FEBRUAR 2024 MED GUERNSEY DOMISILIERTE FOND: Fondene Danske Invest SICAV SIF og Danske Invest PCC Limited bytter depotbank og fondsadministrator i henholdsvis Luxembourg og Guernsey. Byttet gjennomføres 16. februar 2024 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fem virkedager i februar.

Seks i Luxembourg baserte Danske Invests SICAV SIF fondsavdelinger og to Guernsey baserte fondsavdelinger i Danske Invest PCC Limited bytter depotbank og fondsadministrator den 16. februar. 

Etter en grundig utvelgelsesprosess har Danske Invest utnevnt J.P. Morgan som ny depotbank for alle fond i Luxembourg og Guernsey. J.P. Morgan erstatter CACEIS Investor Services Bank S.A.

Byttet av depotbank gjøres for å få en markedsledende leverandør for hele fondsporteføljen vår. I tillegg bidrar det til å harmonisere driftsmodellen vår, ettersom de danskeide Danske Invest-fondene også gikk over til J.P. Morgan som depotbank i april 2022 og fra november 2023 ble tilsvarende skite gjort for Luxembourg baserte UCITS fond.

J.P. Morgan tilbyr et bredere spekter av tjenester, noe som betyr at Danske Invest også fremover kan tilby relevante og stadig mer avanserte produkter. Lenger ned kan du lese mer om hvilke spesifikke fondsavdelinger det dreier seg om i denne omgang.

Handelen med Luxembourg- og Guernsey-fond pauses i opptil fem virkedager i februar
Ved bytte av depotbank fra CACEIS til J.P. Morgan vil det av praktiske årsaker være nødvendig å suspendere handelen i to av fondsavdelingene i Danske Invest SICAV SIF og to fondsavdelinger i Danske Invest PCC Limited i opptil fem virkedager i perioden 13. til 21. februar, når handelen åpnes igjen.

Når en fondsavdeling stenges for handel, betyr det i praksis at ingen kan kjøpe eller selge fondsandeler i det aktuelle fondet.
 

Nedenfor viser hvilke fondsavdelinger som påvirkes, og når det stengt for handel

Fondsavdelingen Danske Invest Fixed Income Global Value, Danske Invest Global Cross Asset Volatility, Danske Invest Hedge fixed Income Relative Value Fund og Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund vil suspenderes for handel mellom 13. februar og 21. februar 2024 hvor fondene åpnes for handel igjen. Ved salgsordre som overstiger 10 mEUR henvises det til fondets prospekt fordi særskilte regler gjelder.

Fondsavdelingen Danske Invest Alternatives-Global Future, Danske Invest Alternatives-Offensive, Danske Invest Alternatives-Defensive og Emerging Markets Sustainable Future 2: ingen suspensjon av handel, normale tidsfrister for ordre gjelder.
 

Handelen med disse fondsavdelingene stenges for å beskytte deg som investor. I forbindelse med byttet av depotbank vil forvalterne i en periode ikke kunne handle med fondenes investeringer og kontanter før de er overført til den nye depotbanken. Handelen stenges dermed for å sikre at du som investor ikke handler til misvisende kurser. Byttet av depotbank forventes gjennomført i perioden fra 13. februar til 21. februar. Hvis dette ikke blir tilfellet, informerer vi om dette på Danske Invests nettsider.

Hva betyr dette for meg som investor?
Som investor i de berørte fondsavdelingene blir du ikke påvirket av byttet av depotbank ut over at du ikke kan handle i perioden når de nevnte fondsavdelinger er stengt, som beskrevet over. Endringen gjennomføres innenfor fondets samlede kostnadsnivå, og medfører ingen prisøkninger for deg, på samme måte som du selv ikke trenger å foreta deg noe i forbindelse med byttet.

Finanstilsynet i Luxembourg (CSSF) og Guernsey (GFSC) har godkjent byttet fra CACEIS til J.P. Morgan og den påfølgende pausen på opptil fem virkedager. 

Du kan lese mer i aksjonærmeldingen Shareholder Notice for Danske Invest SICAV-SIF (på engelsk) og på norsk: [LINK], og Shareholder Notice for Danske Invest PCC Limited (på engelsk).

Du kan lese mer i aksjonærmeldingen Shareholder Notice (på engelsk), og Shareholder Notice for Danske Invest PCC Limited (på engelsk)

FAKTABOKS: Hva er en depotbank?

En av hovedoppgavene til en depotbank er å sikre høy grad av investorbeskyttelse. Dette oppnås ved hjelp av en rekke oppgaver, fra kontroll av fondenes kontantstrømmer og kontroll og oppbevaring av fondenes aktiva i landene der investeringene er gjennomført, til gjennomføring av en rekke generelle tilsynsoppgaver.

Hva er en fondsadministrator?
I fondenes engelske prospekter brukes følgende termer, som ikke brukes på norsk: administrative agent, registrar og fund administration. På norsk bruker vi i stedet administrator eller fondsadministrator, som er en enhet som mottar kjøps- og salgsordrer på fondenes vegne, og håndterer handler i fondene. I tillegg beregner fondsadministratoren den daglige verdsettelsen av fondene samt omkostningene (management fees og administration fees).

J.P. Morgan
J.P. Morgan er en av de største globale og europeiske leverandørene av depotbanktjenester, og har vært aktiv i det europeiske markedet i lang tid.


 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.