DelClose

Innkalling til andelseiermøte

Herved innkalles det til andelseiermøte i Danske Invest Norge II, Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon, Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon, Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II (“Fondene”) i kontorlokalene til Fondenes forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS (”Forvaltningsselskapet”).

Herved innkalles det til andelseiermøte i Danske Invest Norge II, Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon, Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon, Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I og Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II (“Fondene”) i kontorlokalene til Fondenes forvaltningsselskap Danske Invest Asset Management AS (”Forvaltningsselskapet”)  i
 
Bryggetorget 4, 0250 Oslo
30.mai 2023 kl. 13:00
 
Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet, oppfordres til å gi tilbakemelding til Forvaltningsselskapet om dette. Påmelding må være mottatt av Forvaltningsselskapet innen kl. 16.00 den 29.mai 2023.
 
Andelseiermøtet vil bli åpnet av administrerende direktør i Forvaltningsselskapet, Elisabeth Nicolaisen.
 
Foruten adgang til avgivelse av ordinære stemmer på andelseiermøtet, gis andelseierne anledning til enten å avgi sin stemme via stemmefullmakt i henhold til fullmaktsskjema, eller å forhåndsstemme i henhold til skjema for forhåndsstemme. Andelseierne vil finne informasjon om vedtektsendringene for de Fondene det gjelder på linkene nedenfor. Andelseiere i Fondene vil også få tilsendt informasjon for de aktuelle fond de er invester i, med tilhørende stemmefullmakt samt forhåndsstemme.
 
Fristen for å avgi gyldig stemmefullmakt eller forhåndsstemme er 29.mai 2023 kl. 12:00.
 
Styret foreslår følgende dagsorden:
 
1. Valg av møteleder
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av person til å medundertegne referatet
4. Endring av vedtektene
 
Øvrige saker som ønskes behandlet, må meldes skriftlig til styret innen én uke før andelseiermøtet holdes.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.