DelClose

Endringer i Key Investor Information Document

Som følge av nye EU-regler blir det nåværende KIID-dokumentet (Key Investor Information Document) på nettstedet vårt erstattet av et nytt dokument.

Ved årsskiftet blir det nye KID-dokumentet (Key Investor Document) for alle Danske Invest fond domisilert utenfor Norge oppdatert. Det nye dokumentet er et tre siders dokument med utvidet informasjon om fondets kostnader, samt et nytt element som blant annet omhandler scenarioer for avkastning.

Formålet med det nye dokumentet er å gjøre det mulig å sammenligne ulike produkter i EU.
Årsaken til endringen er en ny EU-forordning som trer i kraft 1. januar 2023. For de Norsk-domisilerte fondene vil denne endringen først være gjeldene når endringen er tatt inn i norsk lov. Dette ventes å bli gjennomført i løpet av 2023.

EU-forordningene endrer fortløpende måten fondsselskaper formidler og offentliggjør informasjon på. Hos Danske Invest ønsker vi disse endringene velkommen, ettersom formålet med dem er å beskytte investorene ved å sikre åpenhet og konsistent informasjon.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.