DelClose

Informasjon til andelseierne om nye vedtekter og innføring av andelsklasser i Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon 14.11.2023.

Vi viser til avholdt andelseiermøte den 30. mai 2023 der nye vedtekter for Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon ble vedtatt.

Finanstilsynet har godkjent søknad om vedtektsendring og etablering av nye andelsklasser for nevnte fond. Nye vedtekter vil tre i kraft tirsdag den 14.11.2024. Nye vedtekter vil kunngjøres på danskeinvest.no.

Andelseier har som følge av vedtektsendringene en lovfestet rett til gebyrfri innløsning av sine andeler før vedtektsendringene trer i kraft. Frist for gebyrfri innløsning er mandag den 13 . november 2023 i tråd med fondenes innløsningsfrist kl. 15:00. Andelseier som ønsker å benytte sin rett til å gjennomføre slik gebyrfri innløsing bes om å kontakte Forvaltningsselskapet på e-post: ordre.norge@danskeinvest.com, eller post: Danske Invest Asset Management AS, postboks 1170, 0107 Oslo - merk: "Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon."

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.