DelClose

Informasjon om suspensjon av innløsningskrav i fond distribuert av Danske Invest Asset Management AS og Danske Invest Asset Management A/S ("Forvalterne")

Forvalterne skal gjennomføre enkelte operasjonelle endringer i driften av andelseierregistrene til samtlige fond og fondsavdelinger Forvalterne har under forvaltning ("Fondene"). Det vil i denne forbindelse være nødvendig å stenge Fondene for handel i deler av uke 23.

Hvilke operasjonelle endringer skal gjennomføres?
Enkelte tidligere kommuniserte operasjonelle endringene, blant annet at andeler i Fondene vil bli flyttet ut av Verdipapirsentralen ASA ("VPS") og over til Centevo AB der Fondene samtidig vil går over til en løsning der flertallet av andelseierne er nominee-registrert, skal gjennomføres. I tillegg til disse endringene innfører Forvalterne også et oppsett der oppgjør gjennomføres via en såkalt Transfer Agent.

Hva innebærer suspensjonen av innløsningsretten for deg?
I perioden med suspensjon og senest frem til 10. juni kl. 00.00 vil det være stengt for all handel (tegning, innløsning og bytte av andeler) i Fondene. Rent teknisk innebærer suspensjonen av innløsningsretten at netto andels verdi (NAV) ikke vil publiseres og at innløsningskrav ikke vil bli utbetalt i perioden. Dette betyr at andelseierne ikke vil kunne tilpasse seg (for eksempel ved innløsning eller tegning) dersom det oppstår svingninger i markedet i løpet av suspensjonsperioden. Dersom du ønsker å innløse dine andeler før Fondene stenges for handel må dette gjøres innen tidspunktene angitt i tabellen nedenfor. Suspensjonen vil ikke påvirke forvaltningen av Fondene.

Handelen i Fondene stenges for å beskytte deg som investor, og antall dager handelen er stengt varierer som følge av ulike oppgjørssykluser i Fondene. Suspensjonen gjennomføres for å sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene i hvert av Fondene. 

For informasjon over når de respektive Fondene stenges for handel og annen informasjon rundt suspensjonen og Transfer Agent, vennligst se vedlagt informasjonsbrev i linken under:

Les mer i informasjonsbrevet
 

  Fond  Normal oppgjørssyklus Tidspunktet handelen stenges i fondet Antall dager NAV ikke beregnes 
Fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS
1  Danske Invest Horisont 20  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
2  Danske Invest Horisont 35  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
3  Danske Invest Horisont 50  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
4  Danske Invest Horisont 65  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
5  Danske Invest Horisont 80  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
6  DI Horisont Aksje  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
7  DI Horisont Rente  T+4  03.06.2024 kl. 00.01  4  
8  SPV Aksje  T+3  04.06.2024 kl. 00.01  3  
9  SPV Rente T+3  04.06.2024 kl. 00.01 
10  Danske Invest Norge I  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
11  Danske Invest Norge II  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
12  Danske Invest Norsk Likviditet I  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
13  Danske Invest Norsk Likviditet II  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
14  Danske Invest Likviditet Institusjon  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
15  Danske Invest Aksjer Institusjon I  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
16  Danske Invest Aksjer Institusjon II  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
17  Danske Invest Norsk Obligasjon  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
18  Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon  T+2  05.06.2024 kl. 15.00  2  
19 Danske Invest Norsk Likviditet OMF  T+2  05.06.2024 kl. 15.00 
20 Danske Invest Norge Vekst  T+2  05.06.2024 kl. 15.00 
Fond forvaltet av Danske Invest Management A/S
1 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
2 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
3 Europa Small Cap - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
4 Global Ansvarlig Portefølje 20 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
5 Global Ansvarlig Portefølje 35 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
6 Global Ansvarlig Portefølje 50 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
7 Global Ansvarlig Portefølje 65 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
8 Global Ansvarlig Portefølje 80 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
9 Global Indeks - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
10 Global Sustainable Future - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
11 Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
12 Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
13 Horisont 100 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
14 Horisont 20 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
15 Horisont 35 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
16 Horisont 50 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
17 Horisont 65 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
18 Horisont 80 - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
19 Horisont Rente Konservativ - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
21 Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
22 Norden Ansvarligt Fokus -  Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
23 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
24 Norske Korte Obligationer - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
25 Nye Markeder - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
26 Nye Markeder Obligationer -  Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
27 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
28 USA Indeks - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
29 Afdeling Danica Pensjon Norge -  Aksjer T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
30 Afdeling Nordisk -  Kredittobligasjon II T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
31 Europe Restricted - Accumulating  KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
32 Global AC Restricted -  Accumulating KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
33 Global Emerging Markets  Restricted - Accumulating KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
34 Japan Restricted - Accumulating  KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
35 Norway Restricted - Accumulating  KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
36 Pacific incl. Canada ex. Japan  Restricted - Accumulating KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
37 USA Restricted - Accumulating KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
38 Global Equity Solution - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
39 Norske Aktier Restricted – Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
40 Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2
41 USA Mid Cap - Akkumulerende KL T+2  05.06.2024 kl. 12.00  2

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.