DelClose

Handelen i to av Danske Invests fond i Luxembourg pauses i en kort periode som følge av bytte av depotbank og fondsadministrator

Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation bytter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Byttet gjennomføres 24. november 2023 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fire virkedager i november.

En rekke avdelinger i to av Danske Invests fond i Luxembourg bytter depotbank og fondsadministrator den 24. november. Etter en grundig utvelgelsesprosess har Danske Invest utnevnt J.P. Morgan som ny depotbank for to fond i Luxembourg. J.P. Morgan erstatter CACEIS Investor Services Bank S.A.

Handelen med Luxembourg-fond suspenderes i opptil fire virkedager i november
Ved bytte av depotbank og fondsadministrator fra CACEIS til J.P. Morgan vil det av praktiske årsaker være nødvendig å suspendere handelen i Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation i opptil fire virkedager i slutten av november. Det vil si at det er stengt for handel av alle fondsavdelingene i de to fondene. Hvilke dager handelen stenges på, varierer fra fondsavdeling til fondsavdeling, men faller innenfor perioden 21. eller 22. november til 27. november, når handelen åpnes igjen. Datoene avhenger av handelsprosessen i de underliggende markedene for de enkelte fondsavdelingene, og varierer for å sikre korrekt avvikling og oppgjør av handlene i hver fondsavdeling.

Når et fond stenges for handel, betyr det i praksis at ingen kan kjøpe eller selge fondsandeler i det aktuelle fondet. Tabellen nedenfor viser hvilke avdelinger som påvirkes, og når det er stengt for handel.
Handelen med disse fondsavdelingene stenges for å beskytte deg som investor. I forbindelse med byttet av depotbank og fondsadministrator vil forvalterne i en periode ikke kunne handle med fondenes investeringer og kontanter før de er overført til den nye depotbanken. Handelen stenges dermed for å sikre at du som investor ikke handler til misvisende kurser.

Byttet av depotbank forventes gjennomført i perioden fra 21. november til 27. eller 28. november. Hvis dette ikke blir tilfellet, informerer vi om dette på Danske Invests nettsider.
 

Fondsavdelingens navn Siste handelsdag før stengning Åpnet for handel igjen
EURO HIGH YIELD BOND 21-11-2023 27-11-2023
EUROPE LONG-SHORT EQUITY FACTORS 21-11-2023 27-11-2023
EUROPEAN CORPORATE SUSTAINABLE BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL CORPORATE SUSTAINABLE BOND 21-11-2023 27-11-2023
NORDIC CORPORATE BOND 21-11-2023 27-11-2023
EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL TACTICAL ALLOCATION 21-11-2023 27-11-2023
MULTI ASSET INFLATION STRATEGY 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INDEX 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INDEX RESTRICTED 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE 21-11-2023 27-11-2023
SVERIGE 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INFLATION LINKED BOND 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL INFLATION LINKED BOND SHORT DURATION 21-11-2023 27-11-2023
CHINA 21-11-2023 28-11-2023
DANISH BOND 21-11-2023 28-11-2023
DANISH MORTGAGE BOND 21-11-2023 28-11-2023
DENMARK FOCUS 21-11-2023 28-11-2023
EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE HIGH DIVIDEND 21-11-2023 28-11-2023
EUROPE SMALL CAP 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL EMERGING MARKETS 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL SUSTAINABLE FUTURE 21-11-2023 28-11-2023
INDIA 21-11-2023 28-11-2023
JAPAN 21-11-2023 28-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - BALANCED 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - DEFENSIVE 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - GROWTH 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - OPPORTUNITY 21-11-2023 27-11-2023
GLOBAL PORTFOLIO SOLUTION NOK - STABLE 21-11-2023 27-11-2023
BASIC 100 21-11-2023 28-11-2023

Hva betyr dette for meg som investor?
Som investor i de berørte avdelingene blir du ikke påvirket av byttet av depotbank ut over at du ikke kan handle i perioden disse er stengt, som beskrevet over. Endringen gjennomføres innenfor fondets samlede kostnadsnivå, og medfører ingen prisøkninger for deg, på samme måte som du selv ikke trenger å foreta deg noe i forbindelse med byttet.

Luxembourgs finanstilsyn (CSSF) har godkjent byttet fra CACEIS til J.P. Morgan og den påfølgende pausen på opptil fire virkedager. 

Du kan lese mer i aksjonærmeldingen Shareholder Notice for Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation (på engelsk) og på norsk for Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation.
 

Hva er en depotbank?

En av hovedoppgavene til en depotbank er å sikre høy grad av investorbeskyttelse. Dette oppnås ved hjelp av en rekke oppgaver, fra kontroll av fondenes kontantstrømmer og kontroll og oppbevaring av fondenes aktiva i landene der investeringene er gjennomført, til gjennomføring av en rekke generelle tilsynsoppgaver.

Hva er en fondsadministrator?

I fondenes engelske prospekter brukes følgende termer, som ikke brukes på norsk: administrative agent, registrar og fund administration. På norsk bruker vi i stedet administrator eller fondsadministrator, som er en enhet som mottar kjøps- og salgsordrer på fondenes vegne, og håndterer handler i fondene. I tillegg beregner fondsadministratoren den daglige verdsettelsen av fondene samt omkostningene (management fees og administration fees).

J.P. Morgan

J.P. Morgan er en av de største globale og europeiske leverandørene av depotbanktjenester, og har vært aktiv i det europeiske markedet i lang tid.
 
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.