Artikkelarkiv

Vis filtre >
Published
Category
Search
Our Funds
Responsible investments

Nytt fond med fokus på FNs bærekraftsmål i fremvoksende markeder

21.11.2022: Et eksisterende Danske Invest ESG-fond skal omgjøres til et fond rettet mot bærekraftige investeringer. Fondet skal ha fokus på aksjer i fremvoksende markeder som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål.

Les mer

Inspiration
Our Funds
Responsible investments

Ny type kombinasjonsfond med spesielt fokus på bærekraft

19.09.2022: Danske Invest lanserer en ny fondstype til investorer som ønsker en bred spredning av investeringene sine, men som samtidig vil ha et sterkt fokus på bærekraft.

Les mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Likvidering av Danske Invest Russia Class A og Danske Invest Eastern Europe A

28.04.2022: Styret i Danske Invest SICAV har vedtatt å likvidere de to fondene Danske Invest SICAV Russia A og Danske Invest Eastern Europe A med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina.

Les mer

Responsible investments

Nå blir det slutt på fossilt brensel i indeksfond med bærekraftige investeringsmål

17.03.2022: Danske Invest har besluttet å fjerne investeringer i fossilt brensel fra seks indeksfond med et bærekraftig investeringsmål.

Les mer

Responsible investments

Danske Invest ekskluderer statsobligasjoner og statseide selskaper fra Russland

04.03.2022: Som følge av den russiske invasjonen av Ukraina ekskluderes russiske statsobligasjoner og russiske statseide selskaper fra fondene i Danske Invest.

Les mer

Perspective
Responsible investments

Seks fond blir nå betegnet som fond med et bærekraftig investeringsmål

01.07.2021: Er det viktig for deg at investeringene dine støtter opp om en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at en rekke av Danske Invests indeksfond nå kategoriseres som «fond med et bærekraftig investeringsmål», også kjent som artikkel 9-produkter i overensstemmelse med EUs rådsforordning.

Les mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

De nye EU-reglene skal gjøre det lettere å sammenligne investeringer på bakgrunn av hvor bærekraftige de er

10.03.2021: Er det viktig for deg at investeringene dine støtter en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at det nå blir lettere å investere ansvarlig.

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Nytt Danske Invest-fond jakter på frontløperne i en bærekraftig framtid

14.09.2020: Omstillingen til en mer bærekraftig verden medfører potensielt den største endringen i aksjemarkedet siden den industrielle revolusjonen. Men hvordan henger selskapenes bærekraftinnsats sammen med potensialet for meravkastning?

Les mer

Global Sustainable Future
Our Funds
Responsible investments

Nå kan du investere i en bærekraftig framtid

14.09.2020: Det nye aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaper som leder an i den globale omstillingen til økt bærekraft – et område med stort vekstpotensial og interessante investeringsmuligheter.

Les mer

Our Funds
Perspective
Responsible investments

Ny rapport: Danske Bank tar nye steg innenfor bærekraftige investeringer

01.07.2020: Sterkere integrasjon av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), aktivt eierskap og ny merking av fond er noen av høydepunktene innenfor bærekraftige investeringer i Danske Bank det siste året. Vår nye rapport viser hvordan forvalterne integrerer bærekraft og aktivt eierskap i investeringsprosessen.

Les mer