DelClose

Danske Invest ekskluderer statsobligasjoner og statseide selskaper fra Russland

Som følge av den russiske invasjonen av Ukraina ekskluderes russiske statsobligasjoner og russiske statseide selskaper fra fondene i Danske Invest.

Siden Russland påbegynte invasjonen av Ukraina 24. februar, har det internasjonale samfunnet økt presset på Russland time for time, hvor bl.a. sanksjoner spiller en viktig rolle. Den russiske invasjonen er ikke forenlig med Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer, og som en del av det globale finanssystemet har vi også en nøkkelrolle når det gjelder å sikre at de sanksjonene Russland pålegges, blir implementert rettidig og hensiktsmessig.

“Vi har fra 1 mars satt alle russiske statsobligasjoner og russisk statseide virksomheter på eksklusjonslisten vår i samsvar med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer. I den kommende tiden vil vi jobbe med å selge disse investeringene fra porteføljene våre, i den grad det er mulig i forhold til forpliktelsene våre samt evnen vi har til å handle i markedet”, uttaler Robert Mikkelstrup, som er administrerende direktør i Danske Invest.

Implementeringen av de nye eksklusjonene blir gjennomført på en måte og i et tempo som er i overensstemmelse med Danske Invests plikt til å agere i investorenes beste interesse, og i overensstemmelse med de investeringsmandater Danske Invest har avtalt med foreningens investorer.
 

Hva betyr det for meg som investor?

Eksklusjonene påvirker først og fremst aksjefondene Danske Invest SICAV Russia og Danske Invest SICAV Eastern Europe, der de russiske investeringene utgjør en betydelig del av fondene. Begge fond ble suspendert for handel mandag 28. februar som følge av at det russiske aksjemarkedet ble stengt.

I alle de andre fondene i Danske Invest utgjør russiske investeringer bare en mindre del av porteføljene.

Vi følger situasjonen nøye og vil informere deg etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Les også: Krigen i Ukraina: Dette gjør vi i Danske Bank

Denne publikasjonen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ.

Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter, som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering.

Vi ber deg lese prospektet og sentral investorinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral investorinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er tilgjengelig på norsk og kan finnes her:

Danske Invest SICAV Russia

Danske Invest SICAV Eastern Europe

Danske Invest Asset Management (DIAM) kan beslutte å si opp avtalene, som er inngått med henblikk på markedsføring av DIAMs fond.

Mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper finnes her:

Danske Invest SICAV Russia

Danske Invest SICAV Eastern Europe

Beslutningen om å investere i fondet bør treffes under hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale karakteristika som beskrevet i prospektet. 
 

 

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.