DelClose

De nye EU-reglene skal gjøre det lettere å sammenligne investeringer på bakgrunn av hvor bærekraftige de er

Er det viktig for deg at investeringene dine støtter en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at det nå blir lettere å investere ansvarlig.

Er det ett ord som for øyeblikket går igjen på tvers av alle bransjer i Europa, må det være «bærekraft». Forbrukernes økende krav til miljøhensyn og sosial ansvarlighet er en av de raskest voksende trendene på 2000-tallet. Dette gjelder uansett om det er snakk om klimavennlige matvaner, valg av grønnere biler eller produkter som er produsert på en etisk korrekt måte. Det samme gjelder i finansbransjen. Som investor kan du nemlig gjøre en forskjell når pengene dine investeres. Dette gjelder uansett om du ønsker å velge bort problematiske investeringer i sparingen din eller utelukkende er interessert i at midlene dine helt konkret skal bidra til å forbedre verden.

Utfordringen hittil har vært at finanssektoren i EU generelt ikke har hatt en felles standard for hvordan og når et investeringsprodukt kan kalles grønt, bærekraftig eller ansvarlig. I stedet har det til en viss grad vært opp til de enkelte investeringsleverandørene å kategorisere produktutvalget ut fra graden av bærekraft og begrepet ESG, som er en forkortelse fra engelsk og står for miljømessige og sosiale forhold, samt god selskapsstyring.
 

Bedre oversikt for hele Europa

For å gjøre det enklere å velge mellom fondene våre på bakgrunn av miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring innførte vi i Danske Invest en egen kategorisering med navnet «ESG - Inside» på begynnelsen av 2020. [link] Dette blir nå endret på bakgrunn av de nye EU-reglene, som deler inn investeringene i forskjellige kategorier som gjelder for alle EU-land. Formålet er blant annet å øke interessen for investeringsprodukter med ESG-elementer og skape større åpenhet, der tilbydere av investeringsprodukter ikke kan markedsføre seg som mer bærekraftige enn de er.

De nye reglene betyr bl.a. at finansbransjen i EU ikke lenger kan selge investeringsproduktene sine som bærekraftige hvis de ikke oppfyller visse krav i lovgivningen. Dette gjelder bl.a. for fond, og dermed også for Danske Invest. Helt konkret blir det lettere for deg som investor å vite når et investeringsprodukt bidrar målrettet til den bærekraftige utviklingen eller lever opp til kriteriene som gjelder for en ESG-investering.


Danske Invests fond deles inn i kategorier

For deg som investerer i Danske Invests fond betyr dette at fondene dine blir delt inn i forskjellige kategorier.

Enkelte av fondene i Danske Invest vil ikke dekkes av noen av de nye betegnelsene. Dette betyr likevel ikke at de kan investere som de vil og ikke trenger å ta ansvar for en bærekraftig utvikling. Felles for alle fond i Danske Invest er nemlig at de er underlagt Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyr bl.a. at alle fondene våre avstår fra å investere i virksomheter som får sine inntekster fra tjæresand, termisk kull, tobakk eller kontroversielle våpen etter fastlagte kriterier. Vi er også opptatt av aktivt eierskap som betyr at vi kan påvirke selskapene vi investerer i.

Neste nivå blir i Danske Invest kalt ESG-fond. Dette er fond som i tillegg til å inkludere bærekraftsrisikoer i investeringsprosessen også fokuserer på å fremme miljømessige og/eller sosiale forhold, samt god selskapsstyring (ESG). Det gjør produktene for eksempel ved å investere i selskaper som fokuserer på klimaaspekter, arbeidsforhold, mangfold eller antikorrupsjon.

Fondene med størst grad av bærekraft vil bli kalt «bærekraftige fond» i Danske Invest. Dette er fond som i tillegg til å inkludere bærekraftsrisikoer i investeringsprosessen også består av konkrete bærekraftige investeringer som arbeider målrettet med å løse utfordringer knyttet til bærekraftig omstilling.


Ambisjoner om å være ledende i Norden

For øyeblikket er ingen av Danske Invest sine produkter kategorisert som bærekraftige fond i henhold til de nye EU-reglene (EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren). Vi har en klar ambisjon om at fondene Danske Invest SICAV Global Sustainable Future og Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Obligasjon i løpet av 2021 skal kunne kategoriseres som bærekraftige fond i henhold til de nye EU-reglene. Nå jobbes det målrettet med å analysere og vurdere disse kravene, slik at det kan sikres og dokumenteres at de to fondene oppfyller kriteriene for den strengeste kategorien i henhold til forordningen.

Det er samtidig viktig å poengtere at måten det investeres på i Danske Invest SICAV Sustainable Future og Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Obligasjon fortsatt er den samme som da vi lanserte fondene. Danske Invest SICAV Sustainable Future er fortsatt et konsentrert aksjefond der strategien er å investere i selskaper som støtter en rekke av FNs 17 bærekraftsmål. På samme måte fortsetter Danske Invest Euro Sustainable High Yield Obligasjon med å finne selskapsobligasjoner som arbeider for å støtte en bærekraftig utvikling.
 
Hva betyr det for deg som har investert i et Danske Invest-fond?
For deg som har investert i Danske Invest-fond er det ingen direkte konsekvenser. Som følge av de nye EU-reglene vil enkelte fond få nye navn og betegnelser. Dersom dette berører deg, vil du bli kontaktet av Danske Bank.

På fondets nettside og på listene over Danske Invest sine fond kan du se hvilken kategori de forskjellige fondene faller inn under. Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe, anbefaler vi deg alltid å snakke med en rådgiver. 
 
Dette innholdet er utarbeidet kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning og prognoser for fremtidig utvikling ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan bli negativ. Rådfør deg alltid med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.