DelClose

Likvidering av Danske Invest Russia Class A og Danske Invest Eastern Europe A

Styret i Danske Invest SICAV har vedtatt å likvidere de to fondene Danske Invest SICAV Russia A og Danske Invest Eastern Europe A med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina.

Som følge av sanksjonene, standarden for ansvarlig investering, suspendering av handel på Moskva-børsen og de tilhørende likviditetsutfordringene har styret i Danske Invest SICAV besluttet å likvidere de to fondene Danske Invest SICAV Russia A og Danske Invest SICAV Eastern Europe A.

Grunnet den kontinuerlige eskaleringen av konflikten er gjenåpning av fondene ansett å ikke være i investorenes beste interesse. Videre er de totale verdiene i fondene lave og ikke forventet å vokse i nær fremtid.

Les også vår FAQ: The war in Ukraine – Danske Invest FAQ
 

Informasjon om prosessen

Likvideringsprosessen vil starte 28. april 2022, eller en senere dato satt av styret. Basert på fondenes nåværende portefølje og den ekstraordinære situasjonen, kan ikke styret forutse når likvideringsprosessen vil bli avsluttet.

Styret vil behandle likvideringen i henhold til relevante lover og reguleringer i Luxemburg. Kostnaden knyttet til likvideringen vil bli båret av Danske Invest Management AS, fondets styringsfirma.

Danske Invest Management AS har besluttet å frafalle sitt forvaltningshonorar fra og med 26. februar 2022.
 

Hvis du er en investor

Hvis du har spørsmål vedrørende likvideringen eller andre forhold knyttet til fondene, vennligst kontakt din rådgiver. Vi anbefaler også at du tar kontakt med din skatterådgiver vedrørende implikasjonene av likvideringen.

Vi følger situasjonen nøye og vil oppdatere denne siden etter hvert som likvideringsprosessen utvikler seg.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.