DelClose

Seks fond blir nå betegnet som fond med et bærekraftig investeringsmål

Er det viktig for deg at investeringene dine støtter opp om en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at en rekke av Danske Invests indeksfond nå kategoriseres som «fond med et bærekraftig investeringsmål», også kjent som artikkel 9-produkter i overensstemmelse med EUs rådsforordning.

Historien kort fortalt

  • Seks Danske Invest-indeksfond er nå kategorisert med betegnelsen «fond med et bærekraftig investeringsmål», også kjent som artikkel 9-produkter under EUs rådsforordning.
  • Antallet Danske Invest-fond med betegnelsen «ESG-fond» blir også utvidet.
  • Danske Invest arbeider målrettet for å kunne tilby flere fond med et bærekraftig investeringsmål i nærmeste framtid.


(Oppdatert 7. desember 2021)

For å imøtekomme den økende etterspørselen etter bærekraftige investeringsprodukter tilpasser Danske Invest seks indeksfond slik at de kan kategoriseres under artikkel 9 i EUs rådsforordning om bærekraftsrelaterte opplysninger. 

«Gjennom en årrekke har vi utviklet en sterk prosess for å integrere bærekraft i investeringsprosessene i Danske Invests fond. Dette er et av de viktigste fokusområdene for Danske Invest, og vi har derfor sett fram til å kunne sikre at fondene kan kategoriseres som  fond med et bærekraftig investeringsmål. De seks fondene er dermed et viktig skritt i det løpende arbeidet vårt med å utvikle relevante og etterspurte investeringsprodukter med et sterkt fokus på bærekraft», sier Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.
 

De første skrittene mot et mer bærekraftig utvalg

Felles for de seks fondene er at de følger EU-referansen for klimaomstilling. 
Indeksfondenes bærekraftige investeringsmål er å bidra til lavere CO2-utslipp ved å følge en spesiell referanseindeks. Disse referanseindeksene har blant annet lavere utslipp enn de brede indeksene.

Til å begynne med er det seks indeksfond fra Danske Invest som oppfyller kravene for å bli betegnet som fond med et bærekraftig investeringsmål. Men for øyeblikket blir det arbeidet målrettet med å kunne tilby flere lignende fond, både innenfor aksjer og obligasjoner.


 

Utvalget av ESG-investeringsprodukter

Samtidig som det blir lettere å investere i fond med et bærekraftig investeringsmål, utvider Danske Invest også paletten av ESG-investeringsprodukter (ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance). ESG-investeringsprodukter er Danske Invest-fond som fremmer ESG-forhold ved for eksempel å investere i selskaper som fokuserer på klima- og medarbeiderforhold, mangfold eller antikorrupsjon.

En del av fondene i Danske Invest vil fortsatt ikke dekkes av noen av disse betegnelsene. Dette betyr derimot ikke at de ikke må oppfylle en rekke krav. Felles for alle fond i Danske Invest er nemlig at de er underlagt Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer. 

Hva betyr dette for deg som investor i Danske Invest?

Hvis du har investert i et av de seks fondene i Danske Invest, trenger du ikke å foreta deg noe som investor. Det samme gjelder for de fondene som nå betegnes som ESG-investeringsprodukter. Omkostningene i fondene forblir dessuten uendret.

Danske Invests fondslister kan du se hvilken kategori alle de forskjellige fondene faller inn under. Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe, anbefaler vi deg alltid å snakke med rådgiveren din. Du kan også besøke siden vår om ansvarlige investeringer. 

Denne artikkelen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ. Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering.

Du bør lese prospektene før du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og informasjon om klagehåndtering er tilgjengelig på norsk og kan finnes her. Mer informasjon om fondenes bærekraftrelaterte egenskaper kan finnes her.

En beslutning om å investere i fondene bør treffes under hensyntagen til alle fondenes miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektene.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.