DelClose

Ny rapport: Danske Bank tar nye steg innenfor bærekraftige investeringer

Sterkere integrasjon av miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG), aktivt eierskap og ny merking av fond er noen av høydepunktene innenfor bærekraftige investeringer i Danske Bank det siste året. Vår nye rapport viser hvordan forvalterne integrerer bærekraft og aktivt eierskap i investeringsprosessen.

Danske Bank (Danske Invest Asset Management) har som mål at alle våre forvaltere skal integrere ESG inn i sine investeringsprosesser. Dette handler om å ta ESG inn i selve kjernen av det vi driver med. Vår helt ferske rapport gir konkrete innblikk i hvordan forvalterne jobber med ESG i sine investeringsprosesser. Målet er å skape attraktiv avkastning og verdi til våre kunder, samtidig som vi påvirker selskapene til å drive bærekraftig og skape verdier for samfunnet.

Når vi integrerer ESG i våre analyser er vi avhengig av høykvalitetsdata. For å heve kvaliteten på ESG-data er vi avhengig av et samarbeid mellom investorer, selskaper og politikere. I denne publikasjonen presenterer vi fire prioriterte områder for å bistå selskaper med å sette opp standarder for ESG-rapportering.

Danske Bank har utviklet et eget analyseverktøy som heter mDASH®. Verktøyet hjelper forvalterne i å vurdere investeringscase helhetlig. Du kan lære mer om mDASH® her

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.