DelClose

Ny type kombinasjonsfond med spesielt fokus på bærekraft

Danske Invest lanserer en ny fondstype til investorer som ønsker en bred spredning av investeringene sine, men som samtidig vil ha et sterkt fokus på bærekraft.

Kort om Danske Invest Global Ansvarlig

  • Balansert fond med fokus på bærekraft
  • Fem fond med hver sin risikoprofil
  • Minst 75 prosent bærekraftige investeringer
  • Det investeres hovedsakelig i verdipapirfond, men det kan også være direkte investeringer i selskaper
  • Fokus på minimering av de negative konsekvensene investeringene våre kan ha på omverdenen
Nå lanseres fem kombinasjonsfond med navnet «Danske Invest Global Ansvarlig». De kan enklest beskrives som en «alt-i-ett-løsning», ettersom hvert fond sprer investeringene bredt i både aksjer og obligasjoner, avhengig av hvilket av dem du velger. Felles for alle de fem fondene er at de har et sterkt fokus på bærekraft.

Hvert fond representerer hver sin risikoprofil. Som investor trenger du bare å ta stilling til hvilket risikonivå som passer for deg, og preferanser for bærekraft. Deretter kan du lene deg tilbake, ettersom investeringene dine fortløpende blir tilpasset vårt markedssyn og justert ut fra utviklingen i finansmarkedene.

De fem fondene får hver sin risikoprofil, som vil være styrt av andelen av aksjer i porteføljen. I Global Ansvarlig 20 vil det derfor vanligvis være rundt 20 prosent aksjer, mens det vil være 80 prosent aksjer i Global Ansvarlig 80. Andelen vil imidlertid variere, avhengig av den aktuelle taktiske allokeringen.
 
Fondsnavn Risikoprofil
Danske Invest Global Ansvarlig 20 Defensivt
Danske Invest Global Ansvarlig 35 Moderat
Danske Invest Global Ansvarlig 50 Balansert
Danske Invest Global Ansvarlig 65 Progressivt
Danske Invest Global Ansvarlig 80 Offensivt


Balanserte fond med fokus på bærekraft

Danske Invest Global Ansvarlig er ikke den første kombinasjonsfondsløsningen i Danske Invest. Vi har allerede flere forskjellige Danske Invest kombinasjonsfond med forskjellige risikoprofiler. Det som gjør at Global Ansvarlig skiller seg ut, er det spesielle fokuset på bærekraft.

«Vår nye type fond har strenge krav til bærekraftaspektet ved investeringene. Minst 75 prosent av investeringene skal være bærekraftige investeringer. Dette betyr at fondet egner seg godt for investorer som gjerne vil ha et team av spesialister til å forvalte kapitalen sin, samtidig som investeringene kan bidra til den bærekraftige omstillingen», forklarer Robert Mikkelstrup, som er administrerende direktør i Danske Invest.
 

Definisjonen av «bærekraftige investeringer»

Bærekraftige investeringer er et vidt begrep. Danske Invest har et av Nordens største team innenfor området ansvarlige investeringer, hvordan definerer de dette?

«Bærekraftige investeringer må ses i lys av miljømålet eller det sosiale målet som investeringene bidrar til. Det finnes ingen universell tilnærming til dette, og det som utgjør en bærekraftig investering for ett fond, støtter seg ikke nødvendigvis på samme definisjon i strategien til et annet fond. Dette gjelder også for fondene i Danske Invest. For eksempel er det mange av fondene våre som helt eller delvis investerer bærekraftig og retter seg mot investeringer som bidrar til å nå miljømål og sosiale mål som utgjør en del av FNs bærekraftsmål. Det er svært få selskaper som rapporterer fullt ut på bærekraft, og disse investeringene identifiseres derfor ut fra en lang rekke ulike datakilder som kombineres med vår egen analysemodell, som vi internt kaller SDG-modellen (Sustainable Development Goals).
 

Stor global diversifisering i investeringene

Danske Invest Global Ansvarlig-fondene investerer globalt, med god diversifisering i investeringene. Samtidig har fondene et delmål om å investere minst 75 % i bærekraftige investeringer.

«Den bærekraftige omstillingen er et viktig og aktuelt tema som vi som forvaltere bør forholde oss til. Investeringene våre kan utgjøre en forskjell i samfunnet dersom vi sikrer at kapitalen vi forvalter blir kanalisert i riktig retning. Det er et område med som får stor oppmerksomhet og som investor kan man være med på å støtte en positiv utvikling og samtidig gjøre en god investering», tilføyer Thomas Otbo, CIO i Danske Bank Asset Management.

De fem nye fondene er tilgjengelige allerede nå.

 

Hva er bærekraftige investeringer i Danske Invest?

Global Ansvarlig utgjøres i hovedsak av fond og modellporteføljer. Derfor vil det bærekraftige investeringsmålet og vurderingen av bærekraftnivå i investeringen i det underliggende fondet legges til grunn når vi klassifiserer en investering i Global Ansvarlig som bærekraftig. Basert på det gjeldende investeringsuniverset til Global Ansvarlig-fondene, vil disse bærekraftige investeringene i stor grad bli vurdert og klassifisert ut fra en intern modell som er utviklet av Danske Bank Asset Management knyttet til vurderinger av investeringenes bidrag til FNs verdensmål* (UN Sustainable Development Goals, «SDG») og obligasjonsutstedelser merket som bærekraftige («labelled bonds»).

Hva er et kombinasjonsfond?
Dette er et fond som består av en blanding av aksjer og obligasjoner. Det er en investeringsløsning der det primære du må ta stilling til er hvilken risiko som passer best for deg. Du har investeringsspesialister som setter sammen fondet for deg. De velger hvilke aksjer og obligasjoner som skal være i fondet, og de justerer og tilpasser dem fortløpende ut fra vårt markedssyn.
Denne artikkelen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ. Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering.

Du bør lese prospektene før du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet og informasjon om klagehåndtering er tilgjengelig på norsk og kan finnes her. Mer informasjon om fondenes bærekraftrelaterte egenskaper kan finnes her.

En beslutning om å investere i fondene bør treffes under hensyntagen til alle fondenes miljømessige og/eller sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som beskrevet i prospektene.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.