DelClose

Nytt Danske Invest-fond jakter på frontløperne i en bærekraftig framtid

Omstillingen til en mer bærekraftig verden medfører potensielt den største endringen i aksjemarkedet siden den industrielle revolusjonen. Men hvordan henger selskapenes bærekraftinnsats sammen med potensialet for meravkastning?

For øyeblikket bruker jordens befolkning langt flere ressurser enn planeten klarer å gjenskape. (1) Konsekvensen er bl.a. store endringer i jordens økosystemer og forverrede levekår flere steder på planeten. Det er en utvikling som krever handling hvis den skal bremses. En global bærekraftig omstilling er allerede i gang, framskyndet av forbrukere, myndigheter og interesseorganisasjoner over hele verden. En stor del av ansvaret for omstillingen er plassert på skuldrene til verdens ledende selskaper.

«Det er behov for betydelige endringer i hele økonomisystemet hvis vi skal oppnå en bærekraftig framtid. I denne sammenhengen hviler det et stort ansvar på forretningslivet over hele verden. Det er en innsats som krever store investeringer de neste årene, men som også rommer enorme økonomiske muligheter for de selskapene som klarer å bidra til løsningene», forteller Simon Christensen, Martin Slipsager Frandsen og Thomas Baden Fabricius, som står i spissen for investeringsteamet bak fondet. Danske Invests nye aktivt forvaltede globale aksjefond, Global Sustainable Future.

FN har anslått at det ligger 12 000 milliarder amerikanske dollar i markedsmuligheter hvis man skal nå de 17 angitte bærekraftmålene innen 2030. (2)
 

Jakten på de ledende bærekraftige selskapene

Global Sustainable Future er rettet mot investorer som ønsker å investere i globale aksjer – der faktorer som pris, vekstpotensial, ledelse og strategi spiller en dominerende rolle. Men i tillegg stiller disse investorene også store krav til bærekraftinnsatsen i hvert enkelt selskap som det investeres i. Det er avgjørende at selskapene her og nå bidrar til å løse en rekke av bærekraftmålene som FN har utformet.

«Den bærekraftige omstillingen er en global trend som har et svært så attraktivt avkastningspotensial hvis man klarer å investere i de riktige selskapene. Derfor bruker vi en stor del av tiden vår og ressursene våre på å undersøke og analysere hvilke selskaper som utgjør en bærekraftig forskjell og samtidig er en attraktiv investering», sier Simon Christensen.

I tett samarbeid med de fem andre porteføljeforvalterne i teamet, og med støtte fra et av Europas største team innenfor bærekraftige investeringer, har lederteamet utviklet en stringent aksjeutvelgelse som så langt har ført til investeringer i 36 selskaper over hele verden. Felles for dem alle er at de går foran i den bærekraftige omstillingen og bl.a. derfor rommer et potensial for meravkastning i forhold til selskaper som ennå ikke har rettet fokuset mot den bærekraftige omstillingen.
 

Tett dialog med selskapene det investeres i

«Når vi velger ut aksjer, starter vi helt objektivt med å snevre inn hele investeringsuniversets mange tusen aksjer. Til slutt ender vi opp med cirka 300 selskaper som lever opp til de objektive kriteriene våre. De må selvfølgelig oppfylle standardene våre, der kull, tjæresand, tobakk og kontroversielle våpen er valgt bort. Men i tillegg må de leve opp til et bredt spekter av bærekraftkriterier, der vi bruker høyt spesialiserte analyseverktøy for å ende opp med bare de mest relevante selskapene. Deretter går vi tett inn på selskapene og forretningsmulighetene deres. I siste instans har vi endt opp med 36 selskaper som vi ser ekstra store bærekraftmuligheter i», sier Martin Slipsager Frandsen.

Forvalterteamet har som mål å aldri investere i mer enn 40 selskaper på samme tid. Den nåværende porteføljen på kun 36 selskaper gir teamet en mulighet til både å sette sammen en bred og balansert portefølje og å komme tett innpå hvert enkelt selskap de har investert i.

Målet for fondet er å skape en avkastning som ligger over det samlede globale aksjemarkedet. Samtidig betyr dette at avkastningen kan avvike både positivt og negativt fra resten av markedet. Derfor har forvalterne også en langsiktig investeringshorisont, noe som passer godt med bærekraftutfordringen vi står overfor. Omstillingen fra overforbruk og sosial ulikhet til en mer bærekraftig framtid er nemlig en utvikling som ifølge Thomas Baden Fabricius vil strekke seg over mange tiår framover.

1 – Kilde: Danske Bank Asset Management, Bernstein, FN
2 – Kilde: Danske Bank Asset Management, Bernstein, FN

Dette innholdet er utarbeidet kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Det er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning og prognoser for framtidig utvikling ikke er en indikasjon på framtidig avkastning, som kan bli negativ. Rådfør deg alltid med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten av en investering.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.