Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SA

Morningstar Rating : - Fond med et bærekraftig mål - ISIN: LU1349493418
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

355,64

Netto andelsverdi per 23.07.2024

+0,44%

Avkastning 1 dag

+5,11%

Avkastning 1 måned

+20,53%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er sammenlignbar med referanseindeksen og samtidig bidra til en klimabestandig økonomi. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet forsøker å følge en referanseindeks med lavt CO2-avtrykk.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 9 under SFDR og har et bærekraftig investeringsmål. I tillegg fremmer fondet miljømessige og/eller sosiale egenskaper gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

I et passivt forvaltet fond, investerer forvalterteamet direkte i et utvalg aksjer som inngår i referanseindeksen ved bruk av en multifaktormodell for å redusere handelsomkostninger og minimerer fondets tracking error.

Tracking error forventes å ligge under 1,00%, men kan dog være høyere da referanseindeksen kan inneholde selskaper som ikke finnes i fondets investeringsunivers. Tracking error brukes for å måle forskjellen i fondets og referanseindeksens avkastning.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

En stikkprøvebasert fysisk modell benyttes for å replikere indeksen, som representerer store og mellomstore selskaper på tvers av globale utviklede markeder og er designet for å overstige minimumskravene i den såkalte “EU Paris-Aligned Benchmark”.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9)
Fond med et bærekraftig investeringsmål om å investere i økonomisk virksomhet som bidrar til et bærekraftig mål. Slike mål inkluderer avkarbonisering, klimagassutslipp, biologisk mangfold, sirkulær økonomi eller andre miljømessige bærekraftsmål. Fondene kan også investere i økonomiske aktiviteter som bidrar til et sosialt mål – for eksempel sosial integrasjon, arbeidsforhold eller menneskelig kapital – eller de kan bidra til sosiale bærekraftsmål på andre måter. Disse investeringene skader heller ikke bærekraftsmål.

Fond med et bærekraftig investeringsmål oppfyller artikkel 9 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Global Index Restricted Class SA
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere hjemmehørende i Sverige (SE0000855215). Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i november 2017.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av SEK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årSEK 116,10
I løpet av 3 årSEK 142,14
I løpet av 5 årSEK 189,17
I løpet av 7 årSEK 241,11
I løpet av 10 årSEK 352,01
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 38

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2024


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Index Restricted Class SA

Beholdningsliste pr. 31.05.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Microsoft Corp. 000000000000004.994,99% Aksjer USD USA US5949181045
Apple Inc. 000000000000004.624,62% Aksjer USD USA US0378331005
NVIDIA Corp. 000000000000004.424,42% Aksjer USD USA US67066G1040
Amazon.com Inc. 000000000000002.512,51% Aksjer USD USA US0231351067
Alphabet Inc. C 000000000000001.941,94% Aksjer USD USA US02079K1079
Meta Platforms Inc. A 000000000000001.621,62% Aksjer USD USA US30303M1027
Eli Lilly & Co. 000000000000001.251,25% Aksjer USD USA US5324571083
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.111,11% Aksjer USD USA US46625H1005
Schneider Electric SE 000000000000001.091,09% Aksjer EUR Frankrike FR0000121972
Alphabet Inc. A 000000000000001.061,06% Aksjer USD USA US02079K3059
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Index Restricted Class SA

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1349493418
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Valuta SEK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.11.2017
  Bloomberg DISGSAC LX
  PPM Fondnummer 613729
  Markedsføringstillatelse Sverige, Luxemburg, Norge
  Klasse av Global Index Restricted
  Andre klasser Global Index Restricted Class SA d
  Global Index Restricted Class SI
  Global Index Restricted Class WA
  Global Index Restricted Class WA d
  Global Index Restricted Class WI
  Global Index Restricted Class WI d
  Global Index Restricted Class WI-eur
  Global Index Restricted Class WI-eur d
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World Climate Paris Aligned Index
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) SEK pr. 23.07.2024 3.938,44
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) SEK pr. 23.07.2024 1.637,41
  Netto andelsverdi SEK pr. 23.07.2024 355,64
 • Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

  Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 16,10 12,44 13,60 13,40 13,41
  Sharpe Ratio 0,72 0,82 0,83 0,89
  Volatilitet 13,29 14,00 14,11 13,59
  Tracking Error 0,27 0,64 0,65 0,73
  Information Ratio -2,33 -0,29 -0,63 -0,49
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.