Kostnadenes sammensetning

Løpende kostnader i % (p.a.) består av forvaltningshonorar og administrasjonshonorar.

We recommend that you view this page on a wider screen to ensure that all necessary information is visible. If you are using a smart phone or similar device, please rotate the screen to horisontal.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Nordiske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond ISIN Forvaltningshonorar Administrasjons-
honorar
Løpende
adm. omk.
i % (p.a.)

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
LU0178668348 90000000000016001,60 90000000000005500,55 90000000000021502,15

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
LU0332084721 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
LU0012195615 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
LU1204910753 90000000000018001,80 90000000000005000,50 90000000000023002,30

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h
LU0178670245 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest

Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517159 90000000000008900,89 90000000000001900,19 90000000000010801,08

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
LU0727217050 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
LU0123484957 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
DK0060586980 90000000000014001,40 90000000000002400,24 90000000000016401,64

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
LU1932898940 90000000000010001,00 90000000000004000,40 90000000000014001,40

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOK
DK0060954964 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
LU0123485178 90000000000016001,60 90000000000003000,30 90000000000019001,90

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
LU1916064774 90000000000016001,60 90000000000003000,30 90000000000019001,90

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
DK0060587285 90000000000013501,35 90000000000001700,17 90000000000015201,52

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
LU0088125439 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
LU1399304283 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
LU1399305173 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOK
DK0060955185 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
LU2252297242 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Global ESG 130/30 Class A
LU1965271254 90000000000011501,15 90000000000002400,24 90000000000013901,39

Danske Invest SICAV

Global ESG 130/30 Class A-nok
LU1965271841 90000000000011501,15 90000000000002400,24 90000000000013901,39

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
LU0085580271 90000000000017001,70 90000000000003500,35 90000000000020502,05

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK
DK0060955268 90000000000001600,16 90000000000002400,24 90000000000004000,40

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
LU0292126785 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
DK0060563930 90000000000015001,50 90000000000001700,17 90000000000016701,67

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517316 90000000000009600,96 90000000000001900,19 90000000000011501,15

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SA (Målt i NOK)
LU1349493418 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53

Danske Invest

Global Index, klasse NOK h
DK0061539335 90000000000002200,22 90000000000001800,18 90000000000004000,40

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517589 90000000000005000,50 90000000000001900,19 90000000000006900,69

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)
LU0117088970 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest

Global Sustainable Future, klasse NOK
DK0060564235 90000000000013501,35 90000000000002400,24 90000000000015901,59

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
DK0060657591 90000000000014601,46 90000000000001700,17 90000000000016301,63

Danske Invest

Horisont 20
NO0010621758 90000000000008000,80 90000000000000900,09 90000000000008900,89

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
DK0060656437 90000000000007300,73 90000000000001700,17 90000000000009000,90

Danske Invest

Horisont 35
NO0010667686 90000000000010001,00 90000000000000700,07 90000000000010701,07

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
DK0060656783 90000000000009300,93 90000000000001700,17 90000000000011001,10

Danske Invest

Horisont 50
NO0010621766 90000000000011501,15 90000000000000600,06 90000000000012101,21

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
DK0060656940 90000000000010801,08 90000000000001700,17 90000000000012501,25

Danske Invest

Horisont 65
NO0010667694 90000000000013501,35 90000000000000400,04 90000000000013901,39

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
DK0060657161 90000000000012301,23 90000000000001700,17 90000000000014001,40

Danske Invest

Horisont 80
NO0010621774 90000000000015001,50 90000000000000200,02 90000000000015201,52

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
DK0060657328 90000000000013801,38 90000000000001700,17 90000000000015501,55

Danske Invest

Horisont Aksje
NO0010219058 90000000000010001,00 90000000000007400,74 90000000000017401,74

Danske Invest

Horisont Rente
NO0010521313 90000000000003500,35 90000000000001700,17 90000000000005200,52

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
DK0060657757 90000000000003300,33 90000000000001700,17 90000000000005000,50

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
DK0060506624 90000000000006000,60 90000000000001400,14 90000000000007400,74

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
LU0193801577 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
LU0193802039 90000000000015001,50 90000000000004500,45 90000000000019501,95

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOK
DK0060955342 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
LU1916065078 90000000000009000,90 90000000000002700,27 90000000000011701,17

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
DK0060500692 90000000000006800,68 90000000000001200,12 90000000000008000,80

Danske Invest

Norge I
NO0008000577 90000000000015001,50 90000000000000000,00 90000000000015001,50

Danske Invest

Norge II
NO0008000460 90000000000012501,25 90000000000000000,00 90000000000012501,25

Danske Invest

Norge Vekst
NO0008000486 90000000000017501,75 90000000000000000,00 90000000000017501,75

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
DK0060517746 90000000000003100,31 90000000000001200,12 90000000000004300,43

Danske Invest

Norsk Likviditet I
NO0008000536 90000000000003500,35 90000000000000000,00 90000000000003500,35

Danske Invest

Norsk Obligasjon
NO0008000544 90000000000003500,35 90000000000000000,00 90000000000003500,35

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOK
DK0060955425 90000000000001000,10 90000000000001300,13 90000000000002300,23

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
DK0060575355 90000000000010301,03 90000000000001900,19 90000000000012201,22

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517662 90000000000009000,90 90000000000001900,19 90000000000010901,09

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
LU1679011665 90000000000011501,15 90000000000001700,17 90000000000013201,32

Danske Invest

USA Index, klasse NOK
DK0060517076 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOK
DK0060955698 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.