Kostnadenes sammensetning

Løpende kostnader i % (p.a.) består av forvaltningshonorar og administrasjonshonorar.

Vi anbefaler at denne side ses på en bredere skærm, for at alle nødvendige oplysninger bliver synlige. Hvis du benytter mobiltelefon e.l. kan du evt dreje skærmen.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond ISIN Forvaltningshonorar Administrasjons-
honorar
Løpende
adm. omk.
i % (p.a.)

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)
LU0178668348 90000000000016001,60 90000000000005500,55 90000000000021502,15    

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
LU0332084721 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07    

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
LU0012195615 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77    

Danske Invest SICAV

Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)
LU0156840208 90000000000016001,60 90000000000003500,35 90000000000019501,95    

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nok
LU1204910753 90000000000018001,80 90000000000005000,50 90000000000023002,30    

Danske Invest

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517159 90000000000009500,95 90000000000001900,19 90000000000011401,14    

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)
LU0727217050 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77    

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
LU0123484957 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87    

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOK
DK0060586980 90000000000014501,45 90000000000002400,24 90000000000016901,69    

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
LU1932898940 90000000000010001,00 90000000000004000,40 90000000000014001,40    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
LU0123485178 90000000000016001,60 90000000000003000,30 90000000000019001,90    

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nok
LU1916064774 90000000000016001,60 90000000000003000,30 90000000000019001,90    

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOK
DK0060587285 90000000000014501,45 90000000000002400,24 90000000000016901,69    

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)
LU0088125439 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A
LU1399304283 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10    

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
LU1399305173 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)
LU0123484106 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07    

Danske Invest SICAV

Global Corporate Bonds Class A-nok h
LU0178670245 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
LU0085580271 90000000000017001,70 90000000000003500,35 90000000000020502,05    

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
LU0292126785 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10    

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK
DK0060563930 90000000000016801,68 90000000000002400,24 90000000000019201,92    

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517316 90000000000010001,00 90000000000001900,19 90000000000011901,19    

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517589 90000000000005000,50 90000000000001900,19 90000000000006900,69    

Danske Invest SICAV

Global StockPicking Class A (Målt i NOK)
LU0117088970 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87    

Danske Invest

Global StockPicking, klasse NOK
DK0060564235 90000000000014501,45 90000000000002400,24 90000000000016901,69    

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK
DK0060657591 90000000000016301,63 90000000000001700,17 90000000000018001,80    

Danske Invest

Horisont 20
NO0010621758 90000000000008000,80 90000000000001000,10 90000000000009000,90    

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK
DK0060656437 90000000000007300,73 90000000000001700,17 90000000000009000,90    

Danske Invest

Horisont 35
NO0010667686 90000000000011001,10 8999999999999770– 0,23 90000000000008700,87    

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK
DK0060656783 90000000000009300,93 90000000000001700,17 90000000000011001,10    

Danske Invest

Horisont 50
NO0010621766 90000000000011501,15 8999999999999980– 0,02 90000000000011301,13    

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK
DK0060656940 90000000000010801,08 90000000000001700,17 90000000000012501,25    

Danske Invest

Horisont 65
NO0010667694 90000000000013501,35 90000000000001100,11 90000000000014601,46    

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK
DK0060657161 90000000000012301,23 90000000000001700,17 90000000000014001,40    

Danske Invest

Horisont 80
NO0010621774 90000000000015001,50 90000000000000600,06 90000000000015601,56    

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK
DK0060657328 90000000000013801,38 90000000000001700,17 90000000000015501,55    

Danske Invest

Horisont Aksje
NO0010219058 90000000000010001,00 90000000000006400,64 90000000000016401,64    

Danske Invest

Horisont Rente
NO0010521313 90000000000003500,35 90000000000001800,18 90000000000005300,53    

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
DK0060657757 90000000000003300,33 90000000000001700,17 90000000000005000,50    

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
DK0060506624 90000000000006000,60 90000000000001400,14 90000000000007400,74    

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)
LU0193801577 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10    

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)
LU0193802039 90000000000015001,50 90000000000004500,45 90000000000019501,95    

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A
LU1916065078 90000000000010001,00 90000000000001700,17 90000000000011701,17    

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
DK0060500692 90000000000007600,76 90000000000001300,13 90000000000008900,89    

Danske Invest

Norge I
NO0008000577 90000000000017501,75 90000000000000000,00 90000000000017501,75    

Danske Invest

Norge II
NO0008000460 90000000000012501,25 90000000000000000,00 90000000000012501,25    

Danske Invest

Norge Vekst
NO0008000486 90000000000017501,75 90000000000000000,00 90000000000017501,75    

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
DK0060517746 90000000000003100,31 90000000000001200,12 90000000000004300,43    

Danske Invest

Norsk Likviditet I
NO0008000536 90000000000003500,35 90000000000000000,00 90000000000003500,35    

Danske Invest

Norsk Obligasjon
NO0008000544 90000000000003500,35 90000000000000000,00 90000000000003500,35    

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
DK0060575355 90000000000010501,05 90000000000001900,19 90000000000012401,24    

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
DK0060517662 90000000000009000,90 90000000000001900,19 90000000000010901,09    

Danske Invest SICAV

Russia Class A
LU0495011024 90000000000020002,00 90000000000005000,50 90000000000025002,50    

Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
LU1349493418 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53    

Danske Invest SICAV

Sverige Class A
LU1679011665 90000000000015001,50 90000000000001700,17 90000000000016701,67    

Danske Invest

USA, klasse NOK
DK0060517076 90000000000004200,42 90000000000001800,18 90000000000006000,60    

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.