Kostnadenes sammensetning

Løpende kostnader i % (p.a.) består av forvaltningshonorar og administrasjonshonorar.

We recommend that you view this page on a wider screen to ensure that all necessary information is visible. If you are using a smart phone or similar device, please rotate the screen to horisontal.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Nordiske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Aksjeindeksfond
Indeksfond
Navn på fond ISIN Forvaltningshonorar Administrasjons-
honorar
Løpende
adm. omk.
i % (p.a.)

Danske Invest SICAV

China Class ALU0178668348
LU0178668348 90000000000016001,60 90000000000005500,55 90000000000021502,15

Danske Invest SICAV

China Class A-nokLU2607345985
LU2607345985 90000000000016001,60 90000000000005500,55 90000000000021502,15

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
LU0332084721 90000000000006000,60 90000000000002000,20 90000000000008000,80

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class ALU0012195615
LU0012195615 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A-nokLU2607347411
LU2607347411 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokLU1204910753
LU1204910753 90000000000017001,70 90000000000002200,22 90000000000019201,92

Danske Invest

Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDK0060517159
DK0060517159 90000000000008900,89 90000000000001200,12 90000000000010101,01

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class ALU0123484106
LU0123484106 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
LU0178670245 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Europe Class ALU0727217050
LU0727217050 90000000000015001,50 90000000000002700,27 90000000000017701,77

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class ALU0123484957
LU0123484957 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOKDK0060586980
DK0060586980 90000000000014001,40 90000000000001400,14 90000000000015401,54

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pLU1932898940
LU1932898940 90000000000010001,00 90000000000004000,40 90000000000014001,40

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOKDK0060954964
DK0060954964 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class ALU0123485178
LU0123485178 90000000000016001,60 90000000000002900,29 90000000000018901,89

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nokLU1916064774
LU1916064774 90000000000016001,60 90000000000002900,29 90000000000018901,89

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOKDK0060587285
DK0060587285 90000000000013501,35 90000000000001400,14 90000000000014901,49

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class ALU1399304283
LU1399304283 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hLU1399305173
LU1399305173 90000000000008000,80 90000000000003000,30 90000000000011001,10

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOKDK0060955185
DK0060955185 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest

Global Ansvarlig 20, NOKDK0061809225
DK0061809225 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarlig 35, NOKDK0061809498
DK0061809498 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarlig 50, NOKDK0061809654
DK0061809654 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarlig 65, NOKDK0061809811
DK0061809811 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest

Global Ansvarlig 80, NOKDK0061810157
DK0061810157 90000000000007700,77 90000000000001200,12 90000000000008900,89

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class ALU2019292965
LU2019292965 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hLU2252297242
LU2252297242 90000000000008000,80 90000000000002700,27 90000000000010701,07

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class ALU0085580271
LU0085580271 90000000000017001,70 90000000000002200,22 90000000000019201,92

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDK0060955268
DK0060955268 90000000000001600,16 90000000000002400,24 90000000000004000,40

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class ALU0292126785
LU0292126785 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOKDK0060563930
DK0060563930 90000000000015001,50 90000000000001700,17 90000000000016701,67

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDK0060517316
DK0060517316 90000000000009600,96 90000000000001200,12 90000000000010801,08

Danske Invest

Global Indeks 2, NOKDK0062728515
DK0062728515 90000000000002200,22 90000000000001800,18 90000000000004000,40

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SALU1349493418
LU1349493418 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53

Danske Invest

Global Index, klasse NOK hDK0061539335
DK0061539335 90000000000002200,22 90000000000001800,18 90000000000004000,40

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDK0060517589
DK0060517589 90000000000005000,50 90000000000001200,12 90000000000006200,62

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class ALU0117088970
LU0117088970 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A-nokLU2607346363
LU2607346363 90000000000016001,60 90000000000002700,27 90000000000018701,87

Danske Invest

Global Sustainable Future, klasse NOKDK0060564235
DK0060564235 90000000000013501,35 90000000000001400,14 90000000000014901,49

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOKDK0060657591
DK0060657591 90000000000014601,46 90000000000001700,17 90000000000016301,63

Danske Invest

Horisont 20NO0010621758
NO0010621758 90000000000008000,80 90000000000000900,09 90000000000008900,89

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOKDK0060656437
DK0060656437 90000000000007300,73 90000000000001700,17 90000000000009000,90

Danske Invest

Horisont 35NO0010667686
NO0010667686 90000000000010001,00 90000000000000700,07 90000000000010701,07

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOKDK0060656783
DK0060656783 90000000000009300,93 90000000000001700,17 90000000000011001,10

Danske Invest

Horisont 50NO0010621766
NO0010621766 90000000000011501,15 90000000000000600,06 90000000000012101,21

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOKDK0060656940
DK0060656940 90000000000010801,08 90000000000001700,17 90000000000012501,25

Danske Invest

Horisont 65NO0010667694
NO0010667694 90000000000013501,35 90000000000000400,04 90000000000013901,39

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOKDK0060657161
DK0060657161 90000000000012301,23 90000000000001700,17 90000000000014001,40

Danske Invest

Horisont 80NO0010621774
NO0010621774 90000000000015001,50 90000000000000300,03 90000000000015301,53

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOKDK0060657328
DK0060657328 90000000000013801,38 90000000000001700,17 90000000000015501,55

Danske Invest

Horisont AksjeNO0010219058
NO0010219058 90000000000010001,00 90000000000007100,71 90000000000017101,71

Danske Invest

Horisont RenteNO0010521313
NO0010521313 90000000000003500,35 90000000000001700,17 90000000000005200,52

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDK0060657757
DK0060657757 90000000000003300,33 90000000000001700,17 90000000000005000,50

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOKDK0060506624
DK0060506624 90000000000006000,60 90000000000001400,14 90000000000007400,74

Danske Invest SICAV

India Class ALU0193801577
LU0193801577 90000000000017001,70 90000000000004000,40 90000000000021002,10

Danske Invest SICAV

Japan Class ALU0193802039
LU0193802039 90000000000015001,50 90000000000004500,45 90000000000019501,95

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOKDK0060955342
DK0060955342 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class ALU1916065078
LU1916065078 90000000000009000,90 90000000000002700,27 90000000000011701,17

Danske Invest

Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDK0062495073
DK0062495073 90000000000012001,20 90000000000001700,17 90000000000013701,37

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDK0060500692
DK0060500692 90000000000006800,68 90000000000001200,12 90000000000008000,80

Danske Invest

Norge INO0008000577
NO0008000577 90000000000015001,50 90000000000000500,05 90000000000015501,55

Danske Invest

Norge IINO0008000460
NO0008000460 90000000000012501,25 90000000000000000,00 90000000000012501,25

Danske Invest

Norge VekstNO0008000486
NO0008000486 90000000000017501,75 90000000000000000,00 90000000000017501,75

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDK0060517746
DK0060517746 90000000000003100,31 90000000000001200,12 90000000000004300,43

Danske Invest

Norsk Likviditet INO0008000536
NO0008000536 90000000000003500,35 90000000000000000,00 90000000000003500,35

Danske Invest

Norsk ObligasjonNO0008000544
NO0008000544 90000000000003500,35 90000000000000000,00 90000000000003500,35

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOKDK0060955425
DK0060955425 90000000000001000,10 90000000000001300,13 90000000000002300,23

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDK0060575355
DK0060575355 90000000000010301,03 90000000000001200,12 90000000000011501,15

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDK0060517662
DK0060517662 90000000000009000,90 90000000000001200,12 90000000000010201,02

Danske Invest SICAV

Sverige Class ALU1679011665
LU1679011665 90000000000011501,15 90000000000001700,17 90000000000013201,32

Danske Invest

USA Index, klasse NOKDK0060517076
DK0060517076 90000000000001700,17 90000000000001800,18 90000000000003500,35

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOKDK0060955698
DK0060955698 90000000000001200,12 90000000000001800,18 90000000000003000,30

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.