Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060575355
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

136,48

Netto andelsverdi per 28.05.2024

+0,00%

Avkastning i dag

-2,09%

Avkastning 1 måned

+0,67%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst svarer til avkastningen fra obligasjoner i nye markeder utstedt i lokal valuta. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i statsobligasjoner fra land i fremvoksende markeder utstedt i lokal valuta. Fondet kan benytte derivater for å skille obligasjons- og valutaeksponeringen til de ulike landene.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er aktivt forvaltet.

Risikoen i fondet kan være høy da fondet kan investere i obligasjoner som har en kredittrating lavere enn BBB/Baa3, noe som tilsvarer lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
9 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,16
I løpet av 3 årNOK 119,45
I løpet av 5 årNOK 123,64
I løpet av 7 årNOK 125,69
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Anupam Damani & Nick Saunders

Goldman Sachs Asset Management er en av verdens ledende kapitalforvaltere med investeringsrådgivning og produkter på tvers av alle kjerneaktivklasser. De enkelte investeringsteamene og porteføljeforvalterne er plassert på strategiske steder over hele verden.

Goldman Sachs Asset Managements overordnede investeringsfilosofi bygger på en overbevisning om at konsekvente, langsiktige resultater kan oppnås ved å benytte et bredt spekter av forskjellige investeringsmuligheter kombinert med disiplinert risikostyring av porteføljen. 

Investeringsfordeling pr. 27.03.2024

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 27.03.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 000000000000005.225,22% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF1Q6
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 000000000000004.074,07% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF1P8
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2025 000000000000003.683,68% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF170
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 000000000000002.832,83% Obligasjoner ZAR Sør-Afrika ZAG000125972
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 000000000000002.602,60% Obligasjoner MXN Mexico MX0MGO0000H9
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8% 31.01.2030 000000000000002.542,54% Obligasjoner ZAR Sør-Afrika ZAG000106998
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 000000000000002.392,39% Obligasjoner PLN Polen PL0000113783
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 03.06.2027 000000000000002.342,34% Obligasjoner MXN Mexico MX0MGO0000D8
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 000000000000002.312,31% Obligasjoner IDR Indonesia IDG000013509
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 000000000000002.172,17% Obligasjoner CNY USA XS1450849622
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060575355
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 21.01.2015
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
  Andre klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
  Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
  Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified LOC in NOK
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 27.05.2024 2.164,41
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 27.05.2024 95,26
  Netto andelsverdi NOK pr. 28.05.2024 14:00 136,48
  Durasjon pr. 30.04.2024 4,80
  Effektiv rente pr. 30.04.2024 6,85
 • Risikoindikatorer pr. 30.04.2024

  Risikoindikatorer pr. 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 5,16 6,10 4,33 3,32
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 10,30 9,77 9,41
  Tracking Error 2,27 1,85 1,75
  Information Ratio -0,25 -0,24 -0,36
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.