Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060575355
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

131,61

Netto andelsverdi per 28.01.2020

+0,00%

Avkastning i dag

+3,29%

Avkastning 1 måned

+3,46%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå en avkastning som minst svarer til avkastningen fra obligasjoner i nye markeder utstedt i lokal valuta. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i statsobligasjoner fra land i fremvoksende markeder utstedt i lokal valuta. Fondet kan benytte derivater for å skille obligasjons- og valutaeksponeringen til de ulike landene. Fondet er aktivt forvaltet.

Risikoen i fondet kan være høy da fondet kan investere i obligasjoner som har en kredittrating lavere enn BBB/Baa3, noe som tilsvarer lav kredittkvalitet. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
4 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 114,58
I løpet av 3 årNOK 122,20
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Sam Finkelstein

Tittel: Managing Director
Bakgrunn: MBA
Antall års erfaring: 23

Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management har sitt hovedkontor i New York, men har kontorer over hele verden. Selskapet er overbevist om at global kompetanse, lokal kunnskap og nære samarbeidspartnere er en forutsetning for gode forvaltningsresultater.

Teamet som står bak forvaltningen av obligasjoner i vekstmarkeder har arbeidet sammen siden 2000. Siden 2010 har teamet benyttet en investeringsprosess som inkluderer risikodiversifisering, noe som balanserer risikoen mellom rente og valuta.

Investeringsfordeling pr. 29.11.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 29.11.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000008.268,26% Obligasjoner THB Thailand TH0623A33C00
7,7 RUSSIA-OFZ 23/03-2017/2033 000000000000003.973,97% Obligasjoner RUB Russland RU000A0JXFM1
10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2016/2027 000000000000003.623,62% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF1P8
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000003.093,09% Obligasjoner THB Thailand TH0623A3C606
SAGB 9 01/31/40 #2040 000000000000003.083,08% Obligasjoner ZAR Sør-Afrika ZAG000125980
6,15 PERU B SOBERANO 12/08-2017/2032 000000000000002.902,90% Obligasjoner PEN Peru PEP01000C5E9
3,625 THAILAND (GOVERNMENT) 16/6-2010/2023 000000000000002.742,74% Obligasjoner THB Thailand TH0623033600
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000002.722,72% Obligasjoner BRL Brasil BRSTNCNTF170
9 STANDARD CHARTERED BANK 19/3-2016/2029 000000000000002.592,59% Obligasjoner IDR Singapore XS1502443408
8,75 JP MORGAN CHASE BANK 19/5-18/31 (IDR) 000000000000002.552,55% Obligasjoner IDR USA XS0933657479
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060575355
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 21.01.2015
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
  Andre klasser Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
  Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
  Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK W
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Val, Klass SEK
  Tillväxtmarknadsobligationer Lokal Valuta, klass SEK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark JPM GBI-EM Global Diversified LOC in NOK
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 27.01.2020 486,50
  Netto andelsverdi NOK pr. 28.01.2020 14:01 131,61
  Durasjon pr. 30.12.2019 5,90
  Effektiv rente pr. 30.12.2019 5,02
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 14,58 6,91 4,79
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 8,64
  Tracking Error 1,31
  Information Ratio -0,61
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.