Danske Invest - Personkundefond

Som investor i Danske Invest har du mulighet til å investere i flere fond og på den måten spre risikoen på f.eks. aktivatype, sektorer eller geografisk region.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Danske aksjer
- Svenske aksjer
- Norske aksjer
- Nordiske aksjer
- Europeiske aksjer
- Globale aksjer
- Amerikanske aksjer
- Japanske aksjer
- Nye markeder aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Realrenter
- Investment grade obligasjoner
- Høyrenteobligasjoner
- Nye markeder obligasjoner
- Andre obligasjoner
Alternative fond
Kombinasjonsfond Fond-i-fond

Forvaltningsstil

Velg ...
Alle
Aktivt forvaltet
Indeks basert

Betaler utbytte

Velg ...
Alle
Ja
Nei

Bærekraftprofil

Velg ...
Alle
ESG-fond
Fond med et bærekraftig mål

Risikoklasse

Velg ...
Alle
1 (Lav risiko)
2
3
4
5
6
7 (Høy risiko)
Navn på fond ISIN Mandat Risiko Morningstar
Rating
ESG-fond Fond med et bærekraftig mål Avkastning
3 år
Løpende kostnader KIID Fakta-
ark

Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)LU0178668348
LU0178668348 Aksjefond, Kina 6 3 9000000000012207+12,21 % 00000000000000022,15% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok hLU0332084721
LU0332084721 Rentefond, Danmark 3 8999999999974770– 25,23 % 00000000000000010,80% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)LU0012195615
LU0012195615 Aksjefond, Danmark 6 2 9000000000031166+31,17 % 00000000000000021,77% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A-nokLU1204910753
LU1204910753 Aksjefond, Vekstmarkeder 5 1 9000000000013124+13,12 % 00000000000000022,30% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hLU0178670245
LU0178670245 Rentefond, Global 3 8999999999988865– 11,13 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDK0060517159
DK0060517159 Rentefond, Europa 4 8999999999989987– 10,01 % 00000000000000011,08% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Class A (Målt i NOK)LU0727217050
LU0727217050 Aksjefond, Europa 6 4 9000000000018148+18,15 % 00000000000000021,77% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)LU0123484957
LU0123484957 Aksjefond, Europa 6 4 9000000000014790+14,79 % 00000000000000021,87% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Europe High Dividend, klasse NOKDK0060586980
DK0060586980 Aksjefond, Europa 5 4 9000000000012522+12,52 % 00000000000000021,64% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pLU1932898940
LU1932898940 Alternative, Europa 5   00000000000000011,40% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest Index

Europe Restricted, klasse NOKDK0060954964
DK0060954964 Aksjefond, Europa 5 3 9000000000010538+10,54 % 00000000000000000,30% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)LU0123485178
LU0123485178 Aksjefond, Europa 6 3 9000000000025487+25,49 % 00000000000000021,89% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Europe Small Cap Class A-nokLU1916064774
LU1916064774 Aksjefond, Europa 6   00000000000000021,89% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Europe Small Cap, klasse NOKDK0060587285
DK0060587285 Aksjefond, Europa 6 3 9000000000026272+26,27 % 00000000000000021,52% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

European Bond Class A (Målt i NOK)LU0088125439
LU0088125439 Rentefond, Europa 3 3 8999999999983890– 16,11 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class ALU1399304283
LU1399304283 Rentefond, Europa 3 1 8999999999986922– 13,08 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hLU1399305173
LU1399305173 Rentefond, Europa 3 8999999999989669– 10,33 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest Index

Global AC Restricted, klasse NOKDK0060955185
DK0060955185 Aksjefond, Global 5 3 9000000000031940+31,94 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 20, NOKDK0061809225
DK0061809225 Kombinasjonsfond, Global 4   00000000000000010,90% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 35, NOKDK0061809498
DK0061809498 Kombinasjonsfond, Global 4   00000000000000011,05% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 50, NOKDK0061809654
DK0061809654 Kombinasjonsfond, Global 5   00000000000000011,20% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 65, NOKDK0061809811
DK0061809811 Kombinasjonsfond, Global 5   00000000000000011,35% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Ansvarlig 80, NOKDK0061810157
DK0061810157 Kombinasjonsfond, Global 6   00000000000000021,50% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hLU2252297242
LU2252297242 Rentefond, Global 3   00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global ESG 130/30 Class ALU1965271254
LU1965271254 Aksjefond, Global 6   00000000000000011,39% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global ESG 130/30 Class A-nokLU1965271841
LU1965271841 Aksjefond, Global 5   00000000000000011,39% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)LU0085580271
LU0085580271 Aksjefond, Vekstmarkeder 6 2 9000000000005850+5,85 % 00000000000000021,92% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest Index

Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDK0060955268
DK0060955268 Aksjefond, Vekstmarkeder 5 3 9000000000006370+6,37 % 00000000000000000,40% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)LU0292126785
LU0292126785 Aksjefond, Vekstmarkeder 6 2 9000000000029947+29,95 % 00000000000000022,10% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOKDK0060563930
DK0060563930 Aksjefond, Vekstmarkeder 6 2 9000000000010434+10,43 % 00000000000000021,67% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDK0060517316
DK0060517316 Rentefond, Global 4 8999999999991539– 8,46 % 00000000000000011,15% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Index Restricted Class SA (Målt i NOK)LU1349493418
LU1349493418 Aksjefond, Global 6 4 9000000000052823+52,82 % 00000000000000010,53% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Index, klasse NOK hDK0061539335
DK0061539335 Aksjefond, Global 6   00000000000000000,40% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDK0060517589
DK0060517589 Rentefond, Global 4 8999999999991529– 8,47 % 00000000000000010,69% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)LU0117088970
LU0117088970 Aksjefond, Global 6 3 9000000000025572+25,57 % 00000000000000021,87% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Global Sustainable Future, klasse NOKDK0060564235
DK0060564235 Aksjefond, Global 5 4 9000000000029054+29,05 % 00000000000000021,59% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOKDK0060657591
DK0060657591 Fond i Fond, Global 5 2 9000000000023387+23,39 % 00000000000000021,63% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 20NO0010621758
NO0010621758 Kombinasjonsfond, Global 3 3 9000000000005453+5,45 % 00000000000000010,89% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOKDK0060656437
DK0060656437 Kombinasjonsfond, Global 3 3 9000000000003225+3,22 % 00000000000000010,90% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 35NO0010667686
NO0010667686 Kombinasjonsfond, Global 4 2 9000000000010577+10,58 % 00000000000000011,07% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOKDK0060656783
DK0060656783 Kombinasjonsfond, Global 4 2 9000000000006928+6,93 % 00000000000000011,10% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 50NO0010621766
NO0010621766 Kombinasjonsfond, Global 4 3 9000000000016013+16,01 % 00000000000000011,21% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOKDK0060656940
DK0060656940 Kombinasjonsfond, Global 4 3 9000000000011483+11,48 % 00000000000000011,25% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 65NO0010667694
NO0010667694 Kombinasjonsfond, Global 4 2 9000000000021101+21,10 % 00000000000000011,39% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOKDK0060657161
DK0060657161 Kombinasjonsfond, Global 4 3 9000000000015170+15,17 % 00000000000000011,40% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 80NO0010621774
NO0010621774 Kombinasjonsfond, Global 5 3 9000000000026718+26,72 % 00000000000000021,52% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOKDK0060657328
DK0060657328 Kombinasjonsfond, Global 5 4 9000000000019251+19,25 % 00000000000000021,55% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont AksjeNO0010219058
NO0010219058 Fond i Fond, Global 5 3 9000000000032192+32,19 % 00000000000000021,74% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont RenteNO0010521313
NO0010521313 Fond i Fond, Global 2 3 9000000000001735+1,73 % 00000000000000010,52% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDK0060657757
DK0060657757 Kombinasjonsfond, Global 2 1 8999999999999510– 0,49 % 00000000000000010,50% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOKDK0060506624
DK0060506624 Kombinasjonsfond, Global 3 1 8999999999997991– 2,01 % 00000000000000010,74% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

India Class A (Målt i NOK)LU0193801577
LU0193801577 Aksjefond, India 6 2 9000000000030147+30,15 % 00000000000000022,10% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)LU0193802039
LU0193802039 Aksjefond, Japan 6 3 9000000000020596+20,60 % 00000000000000021,95% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest Index

Japan Restricted, klasse NOKDK0060955342
DK0060955342 Aksjefond, Japan 5 2 9000000000007564+7,56 % 00000000000000000,30% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class ALU1916065078
LU1916065078 Kombinasjonsfond, Global 4 3 8999999999992736– 7,26 % 00000000000000011,17% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDK0060500692
DK0060500692 Rentefond, Norden 3 8999999999997442– 2,56 % 00000000000000010,80% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Norge INO0008000577
NO0008000577 Aksjefond, Norge 6 3 9000000000041372+41,37 % 00000000000000021,50% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Norge IINO0008000460
NO0008000460 Aksjefond, Norge 6 3 9000000000042973+42,97 % 00000000000000011,25% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Norge VekstNO0008000486
NO0008000486 Aksjefond, Norge 6 4 9000000000048134+48,13 % 00000000000000021,75% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDK0060517746
DK0060517746 Rentefond, Norge 2 3 9000000000001359+1,36 % 00000000000000000,43% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Norsk Likviditet INO0008000536
NO0008000536 Rentefond, Norge 2 9000000000002754+2,75 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Norsk ObligasjonNO0008000544
NO0008000544 Rentefond, Norge 2 4 8999999999998690– 1,31 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest Index

Norway Restricted, klasse NOKDK0060955425
DK0060955425 Aksjefond, Norden 6 2 9000000000033591+33,59 % 00000000000000000,23% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDK0060575355
DK0060575355 Rentefond, Vekstmarkeder 4 2 8999999999994498– 5,50 % 00000000000000011,22% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDK0060517662
DK0060517662 Rentefond, Vekstmarkeder 4 8999999999975543– 24,46 % 00000000000000011,09% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest SICAV

Sverige Class ALU1679011665
LU1679011665 Aksjefond, Sverige 6 2 9000000000018764+18,76 % 00000000000000011,32% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest

USA Index, klasse NOKDK0060517076
DK0060517076 Aksjefond, Nord-Amerika 6 2 9000000000031881+31,88 % 00000000000000000,35% Nøkkelinformasjon Faktaark

Danske Invest Index

USA Restricted, klasse NOKDK0060955698
DK0060955698 Aksjefond, Nord-Amerika 6 3 9000000000047622+47,62 % 00000000000000000,30% Nøkkelinformasjon Faktaark

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.