Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Sustainability : - ISIN: DK0060517316
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report

128,50

Netto andelsverdi per 25.09.2020

+0,00%

Avkastning i dag

-1,09%

Avkastning 1 måned

-3,06%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til high yield-kredittobligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer hovedsakelig i utenlandske high yield-kredittobligasjoner, dvs. obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet), men også andre obligasjonstyper kan inngå i perioder. Fondet har høy kredittrisiko.

Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Det forventes at fondets beholdning kan avvike betydelig fra referanseindeksen for eksempel på utsteder, kredittkvalitet, land og durasjon. Fondets avkastning kan derfor avvike fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Bærekraftprofil
Felles for fond som er merket med «Integrated» er at de blir aktivt forvaltet av et team med forvaltere som arbeider med bærekraft som en integrert og systematisk del av investeringsprosessen. 

Avkastning

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
6 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 101,79
I løpet av 3 årNOK 109,56
I løpet av 5 årNOK 128,25
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Sebastiaan Reinders

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Finance)
Antall års erfaring: 11

NN Investment Partners

NN Investment Partners er et nederlandsk selskap som er spesialisert innenfor globale high yield- obligasjoner. Forvalterne er plassert strategiske steder over hele verden. Teamet som forvalter for Danske Invest arbeider fra kontorer i New York, Europa og Asia.

NN Investment Partners baserer in investeringsprosess blant annet på deres  forventninger til ulike regioner og sektorer. Videre fokuseres det på å velge de riktige selskapene og ha en god diversifisering på ulike utsteder.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2020

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Beholdningsliste pr. 31.07.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
4,5 VRX ESCROW CORP 15/5-2015/2023 000000000000001.151,15% Obligasjoner EUR USA XS1205619288
7,5 CSC HOLDINGS LLC 144A 01/04-2018/2028 000000000000001.091,09% Obligasjoner USD USA US126307AY37
7,125 SPRINGLEAF FIN 15/03-2018/2026 000000000000001.021,02% Obligasjoner USD USA US85172FAN96
SFRFP 2 1/2 01/15/25 000000000000000.990,99% Obligasjoner EUR Frankrike XS2054539627
CHTR 5 3/4 02/15/26 000000000000000.910,91% Obligasjoner USD USA US1248EPBM40
5,375 CENTENE ESCRW 01/06-2018/2026 000000000000000.910,91% Obligasjoner USD USA US15137TAA88
5,625 HCA INC 01/09-2018/2028 000000000000000.890,89% Obligasjoner USD USA US404121AJ49
5,875 TARGA RES PRTNRS 15/04-2018/2026 000000000000000.880,88% Obligasjoner USD USA US87612BBJ08
4,5 CHENIERE ENERGYP 01/10-2020/2029 000000000000000.830,83% Obligasjoner USD USA US16411QAG64
6,875 SPRINT CAPITAL CORP. 15/5-15/11-98/2028 000000000000000.810,81% Obligasjoner USD USA US852060AD48
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060517316
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 05.11.2013
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
  Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h
  Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 25.09.2020 438,97
  Netto andelsverdi NOK pr. 25.09.2020 14:00 128,50
  Durasjon pr. 31.08.2020 3,17
  Effektiv rente pr. 31.08.2020 5,23
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 1,79 3,09 5,10
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 9,07 8,20
  Tracking Error 1,13 1,18
  Information Ratio 0,14 -0,07
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.