Danske Invest

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

ISIN: DK0060517316
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

129,11

Netto andelsverdi per 16.09.2019

+0,00%

Avkastning i dag

+1,58%

Avkastning 1 måned

+9,81%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til high yield-kredittobligasjoner. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer hovedsakelig i utenlandske high yield-kredittobligasjoner, dvs. obligasjoner med en lavere rating enn Baa3/BBB- (lav kredittkvalitet), men også andre obligasjonstyper kan inngå i perioder. Fondet har høy kredittrisiko.

Fondet er aktivt forvaltet. Valutarisikoen er sikret og valutasvingninger vil derfor ikke påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
5 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,07
I løpet av 3 årNOK 115,71
I løpet av 5 årNOK 119,99
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Sjors Haverkamp

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: CFA
Antall års erfaring: 31

NN Investment Partners

NN Investment Partners er et nederlandsk selskap som er spesialisert innenfor globale high yield- obligasjoner. Forvalterne er plassert strategiske steder over hele verden. Teamet som forvalter for Danske Invest arbeider fra kontorer i New York, Europa og Asia.

NN Investment Partners baserer in investeringsprosess blant annet på deres  forventninger til ulike regioner og sektorer. Videre fokuseres det på å velge de riktige selskapene og ha en god diversifisering på ulike utsteder.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Beholdningsliste pr. 31.07.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
4,5 VRX ESCROW CORP 15/5-2015/2023 000000000000001.431,43% Obligasjoner EUR USA XS1205619288
7,25 SPRINT CORP 15/9-2014/2021 000000000000001.271,27% Obligasjoner USD USA US85207UAE55
3,5 UNITYMEDIA HESSEN NRW 15/1-2015/2027 000000000000001.101,10% Obligasjoner EUR Tyskland XS1197205591
5,5 VIRGIN MEDIA REC 15/09-2016/2024 000000000000000.950,95% Obligasjoner GBP Irland XS1498566766
9,75 W & T OFFSHORE 01/11-2018/2023 000000000000000.910,91% Obligasjoner USD USA US92922PAL04
5,625 HCA INC 01/09-2018/2028 000000000000000.900,90% Obligasjoner USD USA US404121AJ49
7,0 CHENIERE CORP CH 30/06-2017/2024 000000000000000.900,90% Obligasjoner USD USA US16412XAD75
4,375 NOKIA OYJ 12/06-2017/2027 000000000000000.860,86% Obligasjoner USD Finland US654902AE56
3,25 QUINTILES IMS 15/03-2017/2025 000000000000000.860,86% Obligasjoner EUR USA XS1533922776
4, 625TENET HEALTHCARE CORP 15/07-2018/2024 000000000000000.850,85% Obligasjoner USD USA US88033GCS75
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060517316
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fonds registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 05.11.2013
  Markedsføringstillatelse i Danmark, Norge
  Klasse av Globale High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
  Andre klasser Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h
  Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR h
  Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK W h
  Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Barclays GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 13.09.2019 351,50
  Netto andelsverdi NOK pr. 16.09.2019 14:01 129,11
  Durasjon pr. 30.08.2019 3,07
  Effektiv rente pr. 30.08.2019 5,52
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 5,07 4,98 3,71
  Sharpe Ratio 1,07 0,46
  Volatilitet 3,56 5,55
  Tracking Error 0,72 1,25
  Information Ratio 0,07 -0,58
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.