DelClose

Sverige innfører Tier 3 - påvirker allerede norske renter

Sent i februar ble det klart at Sverige vil innføre en ny obligasjonsklasse «Tier 3» fra 2018. Dette er en obligasjonsklasse som målt i risiko vil ligge mellom ansvarlige lån og seniorlån. Nyheten har allerede fått norske kredittspreader til å falle. Les mer om den nye obligasjonsklassen og hvordan den påvirker det norske rentemarkedet.

23. februar kom nyheten om at Sverige vil innføre en ny obligasjonsklasse «Tier 3» fra og med januar 2018. Dette er en obligasjonsklasse som i prioritet vil legge seg mellom ansvarlig lånekapital og seniorlån. Nå som både Sverige og Danmark har vedtatt  innføringen av Tier 3-kapital, forventer vi at dette også vil innføres i Norge. 

Bakgrunnen for beslutningen er det svenske Riksgjeldskontorets fortolkning av det nye Europeiske regelverket for håndtering av banker gjennom kriser (European Bank Recovery and Resolution Directive). Dette regelverket legger til grunn gjeldsnedskrivning (på engelsk: «Bail-in») som fremste verktøy for å løse fremtidige kriser i Europeiske banker. Det har vært viktig for europeiske myndigheter å sørge for et regelverk som skal forhindre at skattebetalerne må ta regningen også neste gang bankene rammes av en krise. For de såkalte systemkritiske bankene i Sverige vil det nå bli innført et krav om å utstede en bestemt mengde ny type lånekapital som vil bære tap før såkalt senior lånekapital ved en insolvens.

De fire største vil hente inn ca 500 milliarder kroner
Tier 3 vil innføres i Sverige fra 1. januar 2018 og bankene vil få tid frem til 2022 med å bygge opp en tilstrekkelig buffer med «bail in-obligasjoner». Ifølge beregninger gjort av Riksgjeldskontoret vil de fire største svenske bankene måtte utstede nye Tier 3 obligasjoner for omkring 500 milliarder SEK over de neste fem årene for å dekke minimumskravet. 

Tier 3 påvirker allerede norske kredittspreader
Ettersom Tier 3 nå er vedtatt innført i Sverige og Danmark, forventer vi at også Norge vil innføre denne obligasjonsklassen. Vi tror ikke at dette vil bli et krav for alle norske banker, men som i Sverige kun for de bankene som vurderes som systemkritiske. Det er fortsatt mye usikkerhet rundt hvordan disse obligasjonene skal klassifiseres risikomessig samt i hvilke type mandater og fond de kan inkluderes. Vi følger nøye med på utviklingen og vil selvsagt komme tilbake med informasjon etterhvert som regelverket blir klargjort også i Norge.

Dersom den nye obligasjonsklassen innføres i Norge, vil det medføre at dagens seniorgjeld isolert sett vil få lavere sannsynlighet for tap. Vi mener at den økte sannsynligheten for Tier 3 i Norge allerede har fått kredittspreadene på seniorgjeld til å falle mer enn de ellers ville gjort. 


 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.