Del

Legemiddelbransjen i hard jakt på gylne legemidler

Utløpte patenter og myriader av kopimedisin stiller store krav til legemiddelselskapene om å utvikle nye legemidler som er markant bedre enn det nest beste på markedet.

Hvis du som investor er på utkikk etter legemiddelaksjer, må du være på vakt. I dag er det nemlig ikke nok for legemiddelselskapene bare å utvikle et nytt legemiddel som er litt bedre enn det tidligere. Ekstremt billig kopimedisin og stort fokus på kostnader hos bl.a. de private sykekassene i USA stiller store krav til fremtidens legemidler. For hvis legenes og forsikringsselskapenes kruseduller på reseptene ikke skal gå til kopimedisin, kreves det at et markant dyrere alternativ også er markant bedre.

”Tidligere var det slik at det var det beste produktet som ble solgt. Sånn er det ikke mer. De som skal betale, vil nå bare betale for det som er tilstrekkelig, og blant annet er de private amerikanske sykekassene svært krevende. Hvis ikke det beste og dyreste produktet er markant bedre og gir færre sykedager, færre sykehusinnleggelser osv., så er det nest beste godt nok,” forteller senior porteføljerådgiver Claus Johansen fra Danske Capital. Han er spesialist på legemiddelselskaper og rådgiver for Danske Invest vedrørende investeringer i bioteknologi- og legemiddelbransjen for både de europeiske og globale aksjeporteføljene.

På legemiddelkonferanse i USA
Claus Johansen er i disse dager på en stor legemiddelkonferanse i USA for å snappe opp nyeste tendenser og forskning i bransjen og snakke med ledende leger i USA. Og han forklarer at 88 prosent av alle resepter i USA i dag er utskrevet på kopimedisin som er ekstremt billig. Derfor er det krig om å sikre seg de siste 12 prosentene. Og hvis et selskap har sikret seg et legemiddel som er 20-30 prosent bedre enn det tidligere topproduktet, så melder forsikringsselskapene pass og kaster lommeboken på bordet.

Han peker på en rekke selskaper og sykdomsområder der man har klart å utvikle legemidler som er så mye bedre enn tidligere legemidler at pengene klirrer i kassen hos utviklene. Det dreier seg blant annet om det amerikanske bioteknologiselskapet Gilead, som har hatt hell med å utvikle et legemiddel til å behandle smittsom leverbetennelse, hepatitt C.

1000 dollar om dagen
”De har lansert et nytt produkt som koster 1000 dollar om dagen, og behandlingen varer 12 uker. Det er altså en behandling som koster nesten 84 000 dollar, tilsvarende rundt 500 000 kroner, men da har man også så å si kurert sykdommen. Og det sparer i siste instans forsikringsselskapene og det offentlige for dyre sykedager og langvarige sykehusinnleggelser. Derfor er man villig til å betale hva det koster,” forteller Claus Johansen.

Et annet selskap er Novartis, som har utviklet en ny type medisin mot hjertesvikt. Legemiddelet vurderes å være 20 prosent bedre enn det nest beste på markedet, og det har gitt legemiddelselskapet vind i salgsseilene. Også immunterapi innenfor for eksempel aggressiv hudkreft har gitt nye og markant bedre legemidler som legemiddelselskapene kan leve godt av. Blant annet har legemiddelselskapet Merck akkurat nå et legemiddel til godkjenning hos amerikanske helsemyndigheter som koster 150 000 dollar i året. Men her er det også snakk om et legemiddel som kan gis til pasienter som ingen av de andre legemidlene på markedet virker på, og hvor det derfor ikke finnes noe alternativ. Også danske Novo Nordisk har store forventninger om å kunne levere et gjennombrudd innenfor behandlingen av fedme, som koster samfunnet enorme beløp i behandling av følgesykdommer.

Risikofylte investeringer
Claus Johansen forklarer likevel at man som investor må være oppmerksom på at investeringer i legemiddelselskaper er risikable investeringer, og at man derfor må spre investeringene. Et selskaps legemiddel kan bli truet av et annet hvis det har bedre effekt eller har en mer attraktiv bivirkningsprofil. Det kan koste dyrt for inntjeningen og aksjekursen. Derfor krever det innsikt og mye arbeid å finne selskapene som har størst potensial i forhold til risikoen man er villig til å ta.
Danske Invest har investert i en rekke forskjellige legemiddelselskaper som en del av de europeiske og globale aksjeporteføljene, blant annet Novo Nordisk.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.