DelClose

Erfarent team overtar obligasjoner i de nye markedene i lokal valuta

Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta skifter porteføljeforvalter og senker prisene, samtidig som de blir en del av Danske Invests internasjonalt anerkjente investeringsteam for obligasjoner i de nye markedene.

Historien kort fortalt

  • Porteføljeforvaltningen i fondet endres fra Goldman Sachs til Danske Bank Asset Management.
  • De to porteføljeforvalterne Anne Margrethe Tingleff og Duc Hong Hoang vil lede forvaltningen av fondet.
  • Endringen betyr at Danske Invests obligasjonsfond i de nye markedene i henholdsvis lokal og hard valuta får samme investeringsteam.
  • Omkostningene senkes i forbindelse med byttet av porteføljeforvalter.


Danske Invest har i en årrekke markert seg internasjonalt med sin porteføljeforvaltning av obligasjoner i de nye markedene utstedt i hard valuta (EUR og USD). Siden 2013 har Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, som investerer i obligasjoner i fremvoksende markedene utstedt i hard valuta, levert solid meravkastning, mottatt internasjonal anerkjennelse og oppnådd fem stjerner fra Morningstar. Det er fond som primært investerer i statsobligasjoner i fremvoksende markeder, som for eksempel Brasil, Polen og Russland.

Fram til 5. mai 2021 har forvaltningen av søsterfondet Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta vært håndtert av Goldman Sachs Asset Management. Det endrer seg nå, og ansvaret for fondet overtas av de to nyansatte porteføljeforvalterne Anne Margrethe Tingleff og Duc Hong Hoang. Teamet blir dermed en del av Emerging markets debt-teamet i Danske Bank Asset Management.

«Selv om det er forskjell på obligasjoner i de nye markedene i henholdsvis lokal og hard valuta, er det mange synergieffekter i å samle de to strategiene i et team som har levert fantastiske resultater. Anne Margrethe Tingleff kommer med en solid bakgrunn, og har levert gode forvaltningsresultater i lignende fond. Samtidig vil begge teamene nyte godt av den felles erfaringen de har til sammen», sier Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.
 

Erfarent team overtar forvaltningen

Den erfarne porteføljeforvalteren Anne Margrethe Tingleff overtar ansvaret for fondet, sammen med Duc Hong Hoang. Hun har erfaring med lignende investeringsstrategier i SparInvest og senest Nordea, hvor hun med suksess etablerte to obligasjonsfond med fremvoksende markeder i fokus i både hard og lokal valuta. I SparInvest jobbet hun tett sammen med Jacob Ellinge Nielsen, som i dag er senior porteføljeforvalter for Danske Invests obligasjonsfond i hard valuta. Duc Hong Hoang er i ferd med å ferdigstille sin PhD ved Lunds universitet, der han blant annet har benyttet finansiell økonometri til å forutsi svingninger i valutakursene og risikopremier.
«Det krevde få overveielser å si ja til stillingen som porteføljeforvalter i Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta. Jeg kjenner Jacob fra min tid i SparInvest og har alltid fulgt interessert med i Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, som er blant de beste i verden. Jeg har jobbet med overtakelsen av forvaltningen i en periode nå, og jeg merker allerede verdien av å være en del av et sterkt team med bred kompetanse», sier Anne Margrethe Tingleff.

Hvis du allerede har investert via Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta behøver du ikke å foreta deg noe. Fondene fortsetter i sin eksisterende form, men med et nytt forvaltningsteam. Fondene har allerede noen av de laveste omkostningene i markedet, men de vil bli redusert ytterligere i forbindelse med forvalterbyttet. Hvis du har spørsmål eller er i tvil om noe, anbefaler vi deg alltid å snakke med rådgiveren din. 

Dette innholdet er utarbeidet kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Det er ikke et tilbud om eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning og prognoser for framtidig utvikling ikke er en indikasjon på framtidig avkastning, som kan bli negativ. Rådfør deg alltid med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten av en investering.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.