DelClose

En uke etter Trumps seier - hva skjer med aksjekursene?

STRATEG: Derfor hentet aksjemarkedet seg inn igjen, og slik ser vi for oss markedsutviklingen fremover.

Valget av Donald Trump som den neste amerikanske presidenten kom som en overraskelse – ikke minst for finansmarkedene som opplevde bratte kursfall da valgresultatet ble klart. Siden snudde markedene. De norske aksjene steg igjen, og det samme gjorde aksjekursene blant annet i Tyskland og USA. Aksjer i de såkalte vekstmarkedene har  derimot falt betydelig som en konsekvens av valget. 

«Trumps sterkt nedtonede retorikk etter valget fjernet noe av den umiddelbare usikkerheten fra markedene, og dette medførte at investorenes syn vendte fra nervøsitet til å fokusere på mulighetene Trump som president kan føre til», sier Lars Skovgaard Andersen, senior investeringsstrateg for Danske Bank, og fortsetter:

«Der politikken hans kan få en positiv effekt, er spesielt på amerikanske aksjer, siden han har gitt klart uttrykk for å ville å sette i gang den amerikanske økonomien gjennom økte offentlige investeringer i blant annet infrastruktur.»

Dette har blant annet ført til en kursoppgang for amerikanske selskaper innen sektorene industri og råvarer, ettersom disse vurderes å kunne dra nytte av de store investeringene. Dessuten har sektorene legemidler og finans steget etter Trump-seieren, og det kan blant annet tilskrives at Hillary Clinton hadde varslet innstramningstiltak og økte reguleringer i disse sektorene. Sannsynligvis blir ikke disse satt ut i livet nå. I tillegg blir finanssektoren styrket ved at Trumps politikk – via massive investeringer – kan føre til økt inflasjon og dermed stigende renter, noe som øker bankenes inntjeningspotensial.

Trend mot sykliske aksjer
Flere av sektorene som har steget i kjølvannet av valget, er sykliske sektorer, som kjennetegnes ved å være mer konjunkturfølsomme. De stiger mer i oppgangstider og faller mer i nedgangstider.

«Over de siste månedene har det vært en trend mot sykliske aksjer bort fra de mer defensive sektorene, som f.eks. konsum og helsetjenester. Trumps uttalelser setter ekstra fart i denne bevegelsen», sier Lars Skovgaard Andersen.

«Man kan si at investorer i kjølvannet av Trump-seieren valgte å fokusere på det positive og dermed legge seg i dragsuget av en trend som allerede var underveis», sier Lars Skovgaard Andersen, og legger til at markedsrentene – særlig i USA – har steget etter valget. Dette står i kontrast til konsensusforventningen blant finanshusene, som var fallende renter ved en seier til Trump.

«Hadde investorene fokusert på den usikkerheten som Trump representerer og det faktum at man  ikke vet hva slags politikk han vil føre, ville rentene falt. Stigende markedsrenter viser at investorene tror på at Trump kan få fart på både den amerikanske økonomien og inflasjonen gjennom offentlige investeringer», sier Lars Skovgaard Andersen.

Nye markeder hardt rammet
De såkalte vekstmarkedene, som er nye markeder blant annet i Asia og Latin-Amerika, falt også i kjølvannet av valgresultatet, og her har vi ikke sett den samme gjeninnhentingen i aksjekursene. Den meksikanske valutaen, peso, falt som en stein på valgdagen og har fortsatt mistet rundt 11 prosent av verdien den hadde mot dollar før valget.

«I løpet av valgkampen har Trump hatt stort fokus på at arbeidsplasser skal trekkes tilbake fra spesielt Kina og Mexico, men også fra andre vekstmarkeder via innføring av en rekke handelsbarrierer. Han har snakket om å reforhandle flere handelsavtaler, og det er ikke gode nyheter for  vekstmarkedslandene», forklarer Lars Skovgaard Andersen.

Fokus på nøkkelpersoner i Trumps stab
Framover ser Lars Skovgaard Andersen fortsatt risiko for svingninger i markedene.

«Fram til Donald Trumps innsettelse som president i slutten av januar 2017 vil det bli en del fokus på hvem han skal hente inn til staben sin – spesielt i sentrale stillinger som f.eks. finansministerposten, som kan få stor betydning for finansmarkedene. Dessuten vil man holde et øye med hvordan støtten til de ulike politiske uttalelsene hans later til å bli i Kongressen», sier Lars Skovgaard Andersen.

November til januar er historisk sett positive måneder for aksjemarkedene, og det kan i seg selv skape noe støtte til aksjemarkedene, påpeker han. Men uttalelser fra Trump kan medføre støy.

«Når det er sagt, så er det først og fremst primære nøkkeltall for økonomien og selskapene som driver aksjemarkedene. I den senere tid har det kommet gode tall, og dette bidrar også til å holde stemningen oppe blant investorene. Hvis disse begynner å snu, og hvis selskapene begynner å vise bekymring for fremtidig amerikansk politikk, kan det føre til ny usikkerhet blant investorene», sier Lars Skovgaard Andersen.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.