Del

DI Aktiv Formuesforvaltning endrer navn til DI Kvantitativ Allokering

Det kvantitative allokeringsfondet Danske Invest Aktiv Formuesforvaltning endrer navn til Danske Invest Kvantitativ Allokering 16. Januar 2015. Utover navneendringen er det ingen ytterligere endringer.

Danske Invest Kvantitativ Allokering er et kombinasjonsfond som investerer i det norske verdipapirmarkedet. Fondet har en kvantitativ strategi rettet mot å identifisere variabler som indikerer retningen og styrke på aksje- og rentemarkedet.

Fondet er aktivt forvaltet. Fondets midler allokeres mellom aksje- og renteplasseringer avhenging av forventninger til markedsutviklingen. Fondet er enten posisjonert i 100% aksjer eller 100% renter.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.