DelClose

Danske Invests norske aksjeteam hedres også i år av Morningstar

Et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse kårer nok en gang Danske Invest Norge Vekst til beste norske aksjefond. Aksjeteamet har i mer enn ti år skapt betydelig meravkastning.


Da Morningstar delte ut pris 18. mars 2021 var det et rutinert norsk forvalterteam som mottok prisen i kategorien "Best Norway Equity Fund". Med sjefforvalter Lars Erik Moen i spissen har teamet, som også består av Håkon Søderstrøm, Håvard Hegre, Peder Selsjord og Namhee Matheson, etter hvert oppnådd særstatus på det norske aksjemarkedet, med solid meravkastning det siste tiåret. Teamet har siden 2011 mottatt fire Morningstar-priser for fondene de forvalter. I år vant Danske Invest Norge Vekst, som er et aktivt forvaltet aksjefond som utelukkende investerer i norske aksjer – både aksjer notert ved Oslo Børs og inntil 10% i unoterte eller Euronext Growth aksjer.
 
Også rentefondet Danske Invest Horisont Rente vant en pris. Bak de prisbelønnede Danske Invest-fondene står to forvalterteam som samarbeider tett, også på tvers av Norden.
 
I det norske aksjeteamet samarbeider vi tett med obligasjonsteamet vårt i Oslo, som også vant Morningstar-prisen i år for beste norske obligasjonsfond. Vi har nå samlet aksjeteamene våre i et felles nordisk team og økt samarbeidet med teammedlemmer i Danmark, Finland og Sverige. Det betyr at vi kan trekke veksler på kollegaer som totalt har nesten 200 års relevant erfaring fra aksjemarkedet. Vi er en sammensveiset enhet, der ingen analytikere eller forvaltere i Norge har forlatt fondsteamet siden 2006", sier Lars Erik Moen.
 
Plukker morgendagens vinnere
Danske Invest Norge Vekst er et forholdsvis konsentrert fond med mellom 30 og 50 aksjer og høy risiko, og dette har gitt gode resultater for fondet. Lars Erik Moen, som har forvaltet suksessfondet siden 2003, forteller her hvordan han og teamet arbeider for å plukke ut det som kan bli morgendagens vinneraksjer.
 
"Vi har arbeidet etter de samme forvaltningsprinsippene siden 2003. Når vi velger aksjer fra det norske markedet, går vi fortrinnsvis etter selskaper i den tidlige fasen der vekstpotensialet fortsatt er tilstede. Vi analyserer selskapenes produkter og markeder, og vi vurderer strategien deres og kvaliteten på ledelsen. En av de viktigste forklaringene på suksessen vår er at vi har lyktes med å velge de riktige virksomhetene, kombinert med den generelle medvinden vekstbedrifter har hatt de siste ti årene. Til sammen betyr det at vi har klart å levere i gjennomsnitt 14 prosent årlig meravkastning de siste 10 årene", avslutter Lars Erik Moen.
 
Les mer om fondets investeringer og risiko.
 
Lars Erik Moen og hans norske aksjeteam forvalter disse fondene:

Danske Invest Norge I
Danske Invest Norge II
Danske Invest Norge Vekst
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II
Danske Invest Select Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning kan bli negativ.
 
* Morningstar Awards 2021 (c). Morningstar, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Morningstar Fund Awards deles ut årlig til fond som kan vise til spesielt gode resultater det siste året, samt i et femårsperspektiv.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.