DelClose

Danske Invest Norge Vekst kåret til beste aksjefond

Morningstar* har kåret Danske Invest Norge Vekst til beste norske aksjefond. Aksjefondet har de siste ti årene skapt en betydelig meravkastning utover referanseindeksen på Oslo Børs.

"Fondet tar høy risiko, og det ligger helt i toppen over tid hva gjelder oppnådd avkastning, ikke bare i 2017. Kundene som har vært investert i Danske Invest Norge Vekst har faktisk fått mer enn 10% årlig meravkastning de siste ti årene", sier Lars Erik Moen, senior porteføljeforvalter i Danske Capital.

Søker morgendagens vinnere
Danske Invest Norge Vekst er et fond som investerer i mindre, ofte relativt ukjente selskaper med stort potensial.

"Vi søker morgendagens vinnere. Dette er ofte mindre selskaper i en tidlig fase i en livssyklus. I perioder med krevende rammebetingelser er vi derimot også aktive med også å investere deler av porteføljen i de mer etablerte selskapene på Oslo Børs", sier Lars Erik Moen og forteller hvordan forvalterteamet går frem for å finne nye selskaper.

"For det første må selskapet ha produkter i et attraktivt segment. Selskaper som har bidratt mest til den gode avkastning til fondet har oftest ledere som har svært god forståelse for sin egen bransje, både i dag og med tanke på hvordan markedet vil se ut om noen år."

Grundig analyse er nøkkelen til suksess
Forvalterteamet rundt Lars Erik Moen regner på hva selskapene må oppnå av resultatet for å forsvare dagens aksjekurs.

"Vi er et godt team som gjør en grundig jobb med å sette oss inn i bransjer, selskaper og produkter. Vi investerer ikke i selskaper der vi ikke har diskutert strategi og risiko med selskapet – og ingen investeringer gjøres uten at vi har regnet ut forventet kontantstrøm og verdi", forteller Lars Erik Moen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan bli negativ.

*Morningstar Awards 2018 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Danske Invest Norge Vekst nominated for Best Norway Equity Fund, Norway Equity, Norway.

Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Morningstar Fund Awards deles ut årlig til fond som kan vise til særlig gode resultater siste år - og i et femårsperspektiv.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.