Kurser & avkastning

Kursen på hvert fond baseres på netto andelsverdi (NAV) hvilket forandres i takt med at verdien på de underliggende beholdningene stiger eller faller.

Kurser & avkastning

Kurser

Danske Invest

Avkastning

Kort horisont

Lang horisont

Fond mot indeks

Gjennomsnittlig årlig avkastning