Produkter

Produkter

Danske Invest

Danske Invest

Som investor i Danske Invest har du mulighet til å investere i flere fond og på den måten spre risikoen på f.eks. aktivatype, sektorer eller geografisk region. Obligasjonsfond investerer i obligasjoner og andre rentebærende instrumenter, mens aksjefond investerer i ulike virksomheter.