Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK I

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060657401
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

218,06

Netto andelsverdi per 20.06.2024

+0,00%

Avkastning i dag

-0,12%

Avkastning 1 måned

+12,75%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 80% i aksjer og 20% i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 100% eller senke den til minimum 60% alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Horisont 80, klasse NOK I
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon EDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon FDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon DDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon EDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon FDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
8 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 114,68
I løpet av 3 årNOK 127,83
I løpet av 5 årNOK 168,51
I løpet av 7 årNOK 183,92
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Egeskov Müller

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 17

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.04.2024Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont 80, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 30.04.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000019.1519,15% Aksjer EUR Danmark DK0060518397
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000016.9116,91% Funds DKK Danmark DK0060507432
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II D 000000000000016.2716,27% Funds NOK Norge NO0012878935
Danske Invest Select Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W 000000000000009.829,82% Funds NOK Danmark DK0061287422
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000009.009,00% Funds DKK Danmark DK0060608628
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 000000000000005.755,75% Funds DKK Danmark DK0060042026
Danske Invest Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.065,06% Funds DKK Danmark DK0060789071
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class WA-nok h 000000000000002.352,35% Funds NOK Danmark LU1678996098
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h 000000000000001.981,98% Funds NOK Danmark DK0060517662
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I 000000000000001.941,94% Funds NOK Danmark DK0060506707
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont 80, klasse NOK I

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060657401
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Minstetegning 5000000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 14.12.2015
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Horisont 80 - Akkumulerende KL
  Andre klasser Horisont 80, klasse NOK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Kombinasjonsfond
  Investeringsområde Global
  Benchmark 8% MSCI EM Index TR Net, 16% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index, 7% Nordic Bond Pricing, 7% Nordic Bond Pricing Indeks, 2% Bloomberg Euro Agg 500M Corp BBB-A ex Fin Sub NOK H, 2% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap NOKH, 2% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged NOK, 56% MSCI World Index TR Net
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 20.06.2024 858,28
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 20.06.2024 212,02
  Netto andelsverdi NOK pr. 20.06.2024 14:00 218,06
 • Risikoindikatorer pr. 31.05.2024

  Risikoindikatorer pr. 31.05.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 14,68 8,53 11,00 9,10
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 9,27 10,17 9,97
  Tracking Error 1,53 2,37 2,16
  Information Ratio -1,08 -0,57 -0,76
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.