Kostnadenes sammensetning

Løpende kostnader i % (p.a.) består av forvaltningshonorar og administrasjonshonorar.

We recommend that you view this page on a wider screen to ensure that all necessary information is visible. If you are using a smart phone or similar device, please rotate the screen to horisontal.

"" er lagret blant dine favoritter.

Klikk på favorittikonet øverst på siden for å se dine favoritter.

Mandat

Velg ...
Alle
Aksjer
- Norske aksjer
Obligasjoner
- Korte obligasjoner
- Lange obligasjoner
- Investment grade obligasjoner
- Andre obligasjoner
Kombinasjonsfond Fond-i-fond
Navn på fond ISIN Forvaltningshonorar Administrasjons-
honorar
Løpende
adm. omk.
i % (p.a.)

Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
LU1399305926 90000000000004000,40 90000000000001600,16 90000000000005600,56

Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
LU2019293427 90000000000004000,40 90000000000001300,13 90000000000005300,53

Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK I
DK0060657674 90000000000013701,37 90000000000001300,13 90000000000015001,50

Danske Invest

Horisont 20, klasse NOK I
DK0060656510 90000000000005700,57 90000000000001300,13 90000000000007000,70

Danske Invest

Horisont 35, klasse NOK I
DK0060656866 90000000000007700,77 90000000000001300,13 90000000000009000,90

Danske Invest

Horisont 50, klasse NOK I
DK0060657088 90000000000009700,97 90000000000001300,13 90000000000011001,10

Danske Invest

Horisont 65, klasse NOK I
DK0060657245 90000000000011201,12 90000000000001300,13 90000000000012501,25

Danske Invest

Horisont 80, klasse NOK I
DK0060657401 90000000000013201,32 90000000000001300,13 90000000000014501,45

Danske Invest

Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I
DK0060657831 90000000000002200,22 90000000000001300,13 90000000000003500,35

Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK I
DK0060517829 90000000000003900,39 90000000000001100,11 90000000000005000,50

Danske Invest SICAV

Nordic Corporate Bond Class I-nok h
LU1773285967 90000000000004000,40 90000000000001600,16 90000000000005600,56

Danske Invest

Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
DK0060506707 90000000000000700,07 90000000000000800,08 90000000000001500,15

Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon A
NO0010047236 90000000000002000,20 90000000000000000,00 90000000000002000,20

Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon B
NO0010873664 90000000000001500,15 90000000000000000,00 90000000000001500,15

Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon C
NO0010873672 90000000000001200,12 90000000000000000,00 90000000000001200,12

Danske Invest

Norsk Likviditet Institusjon D
NO0010873680 90000000000001000,10 90000000000000000,00 90000000000001000,10

Danske Invest

Norsk Likviditet OMF
NO0010667678 90000000000001500,15 90000000000000000,00 90000000000001500,15

Danske Invest

Norsk Obligasjon Institusjon A
NO0010241490 90000000000001500,15 90000000000000000,00 90000000000001500,15

Danske Invest

Norsk Obligasjon Institusjon B
NO0010873649 90000000000001300,13 90000000000000000,00 90000000000001300,13

Danske Invest

Norsk Obligasjon Institusjon C
NO0010873656 90000000000001100,11 90000000000000000,00 90000000000001100,11

Danske Invest

Norske Aksjer Institusjon I
NO0010047228 90000000000009000,90 90000000000000000,00 90000000000009000,90

Danske Invest

Norske Aksjer Institusjon II
NO0010340748 90000000000009000,90 90000000000000000,00 90000000000009000,90

Danske Invest Select

Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I
DK0060637643 90000000000008200,82 90000000000001800,18 90000000000010001,00

Dine favoritter

Her kan du lagre fond som du synes er interessante. Klikk på stjernen for å lagre blant dine favoritter.

Husk at dine favoritter kun lagres på denne maskinen/enhet.