Danske Invest Select

Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060637643
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.821,78

Netto andelsverdi per 04.03.2024

+0,00%

Avkastning i dag

-0,78%

Avkastning 1 måned

-2,26%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet betaler ikke utbytte. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet.

Investeringsstrategi

Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer. Fondets investeringer er underlagt spesifikke etiske restriksjoner. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Det forventes at fondets beholdning og avkastning kan avvike fra referanseindeksen, selv om fondet har et smalt investeringsunivers.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class IDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok hDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon GDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon I DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II ADanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II BDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II DDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II EDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II FDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II GDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon II HDanske Invest
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
8 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 104,23
I løpet av 3 årNOK 122,72
I løpet av 5 årNOK 137,76
I løpet av 7 årNOK 160,61
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Lars Erik Moen

Tittel: Head of Norwegian Equities
Bakgrunn: M.Sc., MBA
Antall års erfaring: 31

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2024

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 31.01.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
DNB Bank ASA 000000000000009.039,03% Aksjer NOK Norge NO0010161896
Aker BP ASA 000000000000006.846,84% Aksjer NOK Norge NO0010345853
Mowi ASA 000000000000006.436,43% Aksjer NOK Norge NO0003054108
Equinor ASA 000000000000006.326,32% Aksjer NOK Norge NO0010096985
Storebrand ASA 000000000000005.315,31% Aksjer NOK Norge NO0003053605
Telenor ASA 000000000000005.255,25% Aksjer NOK Norge NO0010063308
Orkla ASA 000000000000004.724,72% Aksjer NOK Norge NO0003733800
Yara International ASA 000000000000004.294,29% Aksjer NOK Norge NO0010208051
Schibsted ASA A 000000000000003.993,99% Aksjer NOK Norge NO0003028904
SpareBank 1 SMN 000000000000003.883,88% Aksjer NOK Norge NO0006390301
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I

Fakta om fondet

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.