Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU1916065078
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

31,83

Netto andelsverdi per 22.09.2023

+0,10%

Avkastning 1 dag

-0,19%

Avkastning 1 måned

+1,57%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som overstiger inflasjonen (realavkastning) i EUR over en periode på 3-5 år. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet eksponerer seg hovedsakelig for obligasjoner av Investment Grade fra hvor som helst i verden - inkludert vekstmarkeder - ved å investere direkte i verdipapirer eller indirekte gjennom derivater og andre fond. Fondet kan også investere i aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet benytter en fleksibel og dynamisk aktivaallokering (inkludert både strategisk og taktisk aktivaallokering) som tar sikte på å utnytte endringer og muligheter i markedet til fulle, samt å beskytte fondet mot inflasjon.

Fondet kan benytte derivater for sikringsformål og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Multi Asset Inflation Strategy Class A
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
4 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 99,02
I løpet av 3 årEUR 98,41
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Søren Mose Nielsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Economics)
Antall års erfaring: 16

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2023Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Multi Asset Inflation Strategy Class A

Beholdningsliste pr. 31.07.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000009.009,00% Obligasjoner AUD Australia AU0000XCLWV6
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000006.836,83% Obligasjoner USD USA US912828Y388
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000006.406,40% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013410552
FRANCE (GOVT OF) 0.25% 25.07.2024 000000000000005.875,87% Obligasjoner EUR Frankrike FR0011427848
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.735,73% Funds DKK Danmark DK0060608628
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.445,44% Funds EUR Danmark DK0060788420
TSY INFL IX N/B 2.375% 15.01.2025 000000000000005.225,22% Obligasjoner USD USA US912810FR42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 000000000000005.165,16% Obligasjoner AUD Australia AU000XCLWAF4
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000004.524,52% Obligasjoner USD USA US91282CCM10
CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 000000000000004.254,25% Obligasjoner CAD Kanada CA135087WV25
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Multi Asset Inflation Strategy Class A

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1916065078
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
  Valuta EUR
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 15.03.2019
  Markedsføringstillatelse Finland, Luxemburg, Sverige, Norge, Danmark
  Klasse av Multi Asset Inflation Strategy
  Andre klasser Multi Asset Inflation Strategy Class A-sek h
  Multi Asset Inflation Strategy Class I
  Multi Asset Inflation Strategy Class WA
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Kombinasjonsfond
  Investeringsområde Global
  Benchmark Fondet har ingen referanseindeks.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 21.09.2023 8,40
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 22.09.2023 8,32
  Netto andelsverdi EUR pr. 22.09.2023 31,83
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -0,98 -0,53
  Sharpe Ratio -0,19
  Volatilitet 6,29
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.