Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK

Morningstar Rating™ : - ESG-fond - ISIN: DK0060563930
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager

193,61

Netto andelsverdi per 02.12.2021

+0,00%

Avkastning i dag

+3,78%

Avkastning 1 måned

+0,16%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i aksjer i selskaper som har sin operasjon i fremvoksende økonomier. Porteføljen består normalt av 100-125 aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

ESG-fond (artikel 8)
Fond som fremmer miljømessige (E – environmental) og/eller sosiale (S) faktorer og som sikrer god selskapsstyringspraksis (G – governance), kalles ESG-fond hos Danske Invest. Disse fondene fremmer E/S-egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondene integrerer ESG ved å systematisk identifisere og adressere bærekraftsfaktorer under investeringsprosessen.

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.
Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Global Emerging Markets, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
7 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,23
I løpet av 3 årNOK 153,98
I løpet av 5 årNOK 149,14
I løpet av 7 årNOK 174,72
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

John Chow

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BSc. (computer engineering) , CFA
Antall års erfaring: 27

Fidelity International

Fidelity International er dedikert til å møte de spesifikke behovene til globale investorer. Fundamental analyse er kjernen i  Fidelitys investeringsfilosofi, en filosofi og prosess som er utført av et av de største globale analysemiljøene på tvers av aktiva klasser. Fidelity har en bred og dyp kompetanse innenfor fremvoksende markeder, og investeringsanalytikerne gjennomfører fysiske møter med selskaper i Asia, Latin-Amerika og EMEA, og fanger dermed opp trender og strukturelle endirnger i de forskjellige regionene.  Gjennom egne investeringsanalyser oppnår Fidelity International en grunnleggende forståelse av hver enkelt aksje det investeres i. 

Fidelity har vært privateide i over 70 år i USA og har operert internasjonalt i over 50 år. Uavhengighet og fokus på langsiktig vekst er viktig for å oppnå vellykkede resultater for kundene.

Investeringsfordeling pr. 29.10.2021

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 29.10.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 000000000000007.497,49% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.255,25% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000004.644,64% Aksjer USD USA US01609W1027
Samsung Electronics 000000000000004.324,32% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
SK Hynix Inc. 000000000000002.002,00% Aksjer KRW Sør-Korea KR7000660001
Reliance Industries (GDR) 000000000000001.921,92% Aksjer USD Storbritannia US7594701077
NetEase Inc. (ADR) 000000000000001.881,88% Aksjer USD USA US64110W1027
MediaTek Inc. 000000000000001.841,84% Aksjer TWD Taiwan TW0002454006
LUKOIL Oil Company PJSC ADR 000000000000001.831,83% Aksjer USD Russland US69343P1057
Meituan Dianping 000000000000001.771,77% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060563930
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 13.06.2014
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Nye Markeder - Akkumulerende KL
  Andre klasser Global Emerging Markets, klass SEK
  Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
  Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark MSCI EM Index TR Net
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 01.12.2021 3.027,26
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 01.12.2021 437,73
  Netto andelsverdi NOK pr. 02.12.2021 14:00 193,61
 • Risikoindikatorer pr. 31.10.2021

  Risikoindikatorer pr. 31.10.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 3,23 15,48 8,32 8,30
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 12,87 12,24 12,33
  Tracking Error 2,94 3,81 4,40
  Information Ratio 0,88 -0,39 -0,16
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.