Danske Invest

Global Emerging Markets, klasse NOK

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060563930
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

168,51

Netto andelsverdi per 25.09.2023

+0,00%

Avkastning i dag

-1,23%

Avkastning 1 måned

+10,88%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i aksjer i selskaper som har sin operasjon i fremvoksende økonomier. Porteføljen består normalt av 100-125 aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Emerging Markets, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
9 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 106,54
I løpet av 3 årNOK 104,75
I løpet av 5 årNOK 129,52
I løpet av 7 årNOK 136,93
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

John Chow

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BSc. (computer engineering) , CFA
Antall års erfaring: 29

Fidelity International

Fidelity International er dedikert til å møte de spesifikke behovene til globale investorer. Fundamental analyse er kjernen i  Fidelitys investeringsfilosofi, en filosofi og prosess som er utført av et av de største globale analysemiljøene på tvers av aktiva klasser. Fidelity har en bred og dyp kompetanse innenfor fremvoksende markeder, og investeringsanalytikerne gjennomfører fysiske møter med selskaper i Asia, Latin-Amerika og EMEA, og fanger dermed opp trender og strukturelle endirnger i de forskjellige regionene.  Gjennom egne investeringsanalyser oppnår Fidelity International en grunnleggende forståelse av hver enkelt aksje det investeres i. 

Fidelity har vært privateide i over 70 år i USA og har operert internasjonalt i over 50 år. Uavhengighet og fokus på langsiktig vekst er viktig for å oppnå vellykkede resultater for kundene.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2023

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 31.07.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000008.198,19% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Samsung Electronics Co. Ltd. 000000000000005.745,74% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.115,11% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd. 000000000000003.543,54% Aksjer HKD Hong Kong KYG017191142
HDFC Bank Ltd. 000000000000002.622,62% Aksjer INR India INE040A01034
Meituan B 000000000000002.212,21% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
ICICI Bank Ltd. 000000000000001.851,85% Aksjer INR India INE090A01021
Grupo Financiero Banorte SAB d 000000000000001.711,71% Aksjer MXN Mexico MXP370711014
Trip.com Group Ltd. (ADR) 000000000000001.681,68% Aksjer USD USA US89677Q1076
NetEase Inc. (ADR) 000000000000001.561,56% Aksjer USD USA US64110W1027
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060563930
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 13.06.2014
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av Nye Markeder - Akkumulerende KL
  Andre klasser Global Emerging Markets, klass SEK
  Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
  Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK
  Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark MSCI EM Index TR Net
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 22.09.2023 2.153,22
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 22.09.2023 413,03
  Netto andelsverdi NOK pr. 25.09.2023 14:00 168,51
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 6,54 1,56 5,31 4,59
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 15,35 14,89 13,77
  Tracking Error 3,97 3,67 3,93
  Information Ratio -0,97 -0,17 -0,69
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.