Danske Invest

USA Index, klasse NOK

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: DK0060517076
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

468,09

Netto andelsverdi per 28.05.2024

+0,00%

Avkastning i dag

-0,59%

Avkastning 1 måned

+14,62%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå avkastning på linje med utviklingen for amerikanske aksjer. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Investerer i amerikanske aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen, som representerer store og mellomstore selskaper i det amerikanske markedet. Indeksen er sikret. Det kan være investeringer som ikke er inkludert i indeksen. Du som investor kan forvente at avkastningen i stor grad følger utviklingen i referanseindeksen. Avkastningen vil typisk være litt lavere enn utviklingen i referanseindeksen på grunn av kostnadene.

Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

USA Index, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
På grunn av endringer i investeringsstrategien ble resultatene frem til desember 2020 oppnådd under omstendigheter som ikke lenger er gjeldende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 127,10
I løpet av 3 årNOK 160,92
I løpet av 5 årNOK 199,62
I løpet av 7 årNOK 239,09
I løpet av 10 årNOK 429,26
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Team managed

BlackRock Investment Management er verdens største kapitalforvalter med kontorer i over 30 land og mer enn 10 billioner USD i AuM. BlackRock er en ledende leverandør av løsninger innen investering, rådgivning og risikostyring, og har et sterkt fokus på teknologisk utvikling.

BlackRocks kompetanse benyttes i deres indekserte investeringsløsninger, og de har en lang historie med å levere skalerbare og pålitelige replikasjoner på tvers av en rekke finansielle indekser og aktivaklasser.

Investeringsfordeling pr. 27.03.2024

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
USA Index, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 27.03.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Microsoft Corp. 000000000000006.516,51% Aksjer USD USA US5949181045
Apple Inc. 000000000000005.535,53% Aksjer USD USA US0378331005
NVIDIA Corp. 000000000000004.834,83% Aksjer USD USA US67066G1040
Amazon.com Inc. 000000000000003.653,65% Aksjer USD USA US0231351067
Meta Platforms Inc. A 000000000000002.382,38% Aksjer USD USA US30303M1027
Alphabet Inc. A 000000000000002.082,08% Aksjer USD USA US02079K3059
Alphabet Inc. C 000000000000001.541,54% Aksjer USD USA US02079K1079
Eli Lilly & Co. 000000000000001.361,36% Aksjer USD USA US5324571083
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.271,27% Aksjer USD USA US46625H1005
Broadcom Inc. 000000000000001.261,26% Aksjer USD USA US11135F1012
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
USA Index, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060517076
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 29.10.2013
  Markedsføringstillatelse Norge, Danmark
  Klasse av USA Indeks - Akkumulerende KL
  Andre klasser USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h
  USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h
  USA Index, klass SEK
  USA Index, klass SEK W
  USA Index, klasse NOK W
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Nord-Amerika
  Benchmark MSCI USA inkl. nettoudbytte omregnet til NOK
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 27.05.2024 1.273,27
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 27.05.2024 1.115,62
  Netto andelsverdi NOK pr. 28.05.2024 14:00 468,09
 • Risikoindikatorer pr. 30.04.2024

  Risikoindikatorer pr. 30.04.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 27,10 17,18 14,83 13,26 15,68
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 13,71 13,11 13,16 13,00
  Tracking Error 0,30 2,56 2,49 2,41
  Information Ratio -1,18 -1,17 -1,25 -1,13
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.