Danske Invest SICAV

Danish Mortgage Bond Class A-nok h

ISIN: LU0332084721
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Informasjon om kundeklager

186,75

Netto andelsverdi per 02.12.2021

-0,13%

Avkastning 1 dag

+1,14%

Avkastning 1 måned

-4,71%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i danske Investment Grade-obligasjoner med høy rating.

Fondet følger Danske Banks retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.

Fondet investerer normalt I verdipapirer med en rating på AAA (eller lignende) på kjøpstidspunktet. Fondet kan være investert i verdipapirer med en lavere rating som et resultat av nedgradering.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondets modifiserte durasjon, inkludert kontanter og justert for risikoen for tidlig innfrielse, er 3 til 9 år.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

Danish Mortgage Bond Class A-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 95,48
I løpet av 3 årNOK 102,55
I løpet av 5 årNOK 109,63
I løpet av 7 årNOK 115,76
I løpet av 10 årNOK 134,34
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Ulrik Carstens

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 21

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 29.10.2021

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Beholdningsliste pr. 29.10.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.068,06% Obligasjoner DKK Danmark DK0002044635
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000007.347,34% Obligasjoner DKK Danmark DK0009397812
2,00 NYKREDIT (TOT) 01E3 2053 000000000000006.616,61% Obligasjoner DKK Danmark DK0009532889
INTL BK RECON & DEVELOP 0.2% 15.11.2039 000000000000005.855,85% Obligasjoner DKK USA XS2086462657
1,50 NYKREDIT (TOT) 01E 2053 000000000000004.194,19% Obligasjoner DKK Danmark DK0009532020
1,50 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.973,97% Obligasjoner DKK Danmark DK0004619038
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050 000000000000003.763,76% Obligasjoner DKK Danmark DK0002046176
1,00 JYSKE REALKREDIT 411.E.OA 30 2053 000000000000003.733,73% Obligasjoner DKK Danmark DK0009405185
1,00 REALKREDIT DANMARK 28S SA 2053 000000000000003.653,65% Obligasjoner DKK Danmark DK0004616794
0.50% 0,5NDASDRO43 43 000000000000003.473,47% Obligasjoner DKK Danmark DK0002047141
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Danish Mortgage Bond Class A-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0332084721
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 18.12.2007
  Bloomberg DANMANH LX
  Wertpapierkennnummer A1JRB1
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Danmark
  Benchmark Fondet har ingen referanseindeks.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 02.12.2021 2.996,97
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 02.12.2021 2,48
  Netto andelsverdi NOK pr. 02.12.2021 186,75
  Durasjon pr. 29.10.2021 8,45
  Effektiv rente pr. 29.10.2021 0,82
 • Risikoindikatorer pr. 30.11.2021

  Risikoindikatorer pr. 30.11.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -4,52 0,84 1,86 2,11 3,00
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 3,30 2,94 2,82 2,70
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.