Danske Invest SICAV

Japan Class A

Morningstar Rating : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0193802039
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

6.901,0

Netto andelsverdi per 23.07.2024

+0,18%

Avkastning 1 dag

+3,84%

Avkastning 1 måned

+17,31%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i japanske aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, ekskluderinger, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Japan Class A
Referanseindeks
Avkastning
Månedlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (12 mnd løpende)
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class ADanske Invest SICAV
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class ADanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class ADanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Indeks 2, NOKDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class ADanske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Norden Ansvarlig Fokus, klasse NOKDanske Invest
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Dette fondet var tidligere et Danske Invest fond, en luxembourgsk fonds commun de placement. Figuren viser fondets tidligere avkastning før fusjonen med Danske Invest SICAV i mars 2017.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren angir det samlede risikonivået for dette verdipapirfondet sammenlignet med andre investeringsprodukter. Indikatoren angir hvor sannsynlig det er at du kan tape penger på investeringen på grunn av markedsutviklingen. 

Risikoklassfisieringen kan endre seg og er ikke en pålitelig indikator for fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste risikoklassifiseringen betyr ikke at en investering i fondet er å anse som risikofri.

Dette produktet har ingen beskyttelse mot ugunstig fremtidig markedsutvikling, og du kan tape deler av eller hele din investering. 
 

Verdi av JPY
Klikk for å endre beløp

0 år
år
10 år
år

JPY

hvorav JPY n/a i utbytte.
Totale kostnader i perioden: JPY
n/a .

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av JPY 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årJPY 124,55
I løpet av 3 årJPY 167,57
I løpet av 5 årJPY 214,49
I løpet av 7 årJPY 207,88
I løpet av 10 årJPY 274,52
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Takuya Kamiishi

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BA in Economics, CMA
Antall års erfaring: 14

Sumitomo Mitsui DS Asset Management har i mer enn 25 år forvaltet kapital for amerikanske, europeiske og asiatiske kunder i japanske aksjer. Den lange erfaringen gjør at Sumitomo Mitsui har bygget opp et effektivt og lokalt nettverk som utgjør sentrale elementer i Sumitomo Mitsuis investeringsprosess i japanske aksjer.

Sumitomo Mitsuis investeringsstil er basert på først å finne selskaper som fremstår som undervurderte. Derfra velges de enkelte investeringene på bakgrunn av kvalitative analyser, besøk hos selskapene og møter med ledelsen.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2024

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Japan Class A

Beholdningsliste pr. 31.05.2024

Investering % Type Valuta Land ISIN
Nissan Motor Co. Ltd. 000000000000005.245,24% Aksjer JPY Japan JP3672400003
Mitsubishi Estate Co. Ltd. 000000000000004.484,48% Aksjer JPY Japan JP3899600005
Honda Motor Co. Ltd. 000000000000004.464,46% Aksjer JPY Japan JP3854600008
SoftBank Group Corp. 000000000000003.733,73% Aksjer JPY Japan JP3436100006
Mitsui Fudosan Co. Ltd. 000000000000002.932,93% Aksjer JPY Japan JP3893200000
Kubota Corp. 000000000000002.652,65% Aksjer JPY Japan JP3266400005
Murata Manufacturing Co. Ltd. 000000000000002.492,49% Aksjer JPY Japan JP3914400001
KDDI Corp. 000000000000002.472,47% Aksjer JPY Japan JP3496400007
Sony Group Corp. 000000000000002.422,42% Aksjer JPY Japan JP3435000009
Nitori Holdings Co. Ltd. 000000000000002.342,34% Aksjer JPY Japan JP3756100008
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Japan Class A

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0193802039
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank J.P. Morgan
  Valuta JPY
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 05.07.2004
  Bloomberg FINORJA LX
  Wertpapierkennnummer A0ERQA
  Markedsføringstillatelse Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark
  Klasse av Japan
  Andre klasser Japan Class A-sek
  Japan Class I
  Japan Class WA
  Japan Class WA-sek
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Japan
  Benchmark MSCI Japan Index (net dividends reinvested)
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) JPY pr. 23.07.2024 6.532,83
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) JPY pr. 23.07.2024 5.135,72
  Netto andelsverdi JPY pr. 23.07.2024 6.901,0
 • Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

  Risikoindikatorer pr. 28.06.2024

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 24,55 18,78 16,49 11,02 10,63
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 10,34 13,78 14,47 15,12
  Tracking Error 5,52 5,14 4,68 4,17
  Information Ratio 0,47 0,16 -0,01 0,02
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.