Danske Invest

Norsk Likviditet I

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: NO0008000536
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (UCITS))
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

1.120,59

Netto andelsverdi per 22.09.2023

+0,02%

Avkastning 1 dag

+0,47%

Avkastning 1 måned

+3,69%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Utbytte/renter fondet mottar reinvesteres i form av nye andeler 31/12 hver år. Fondets skattepliktige inntekt utdeles årlig til andelseierne i form av nye andeler. Kursen på fondsandelene blir nedjustert tilsvarende verdien på den utdelte andelen.

Investeringsstrategi

Danske Invest Norsk Likviditet I er et UCITS rentefond for forvaltning av kortsiktige midler i det norske rentemarkedet. For investor representerer Danske Invest Norsk Likviditet I en måte å få del i den avkastning som ligger i renteinstrumenter utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. Fondet vil i lengre perioder kunne ha allokert alle sine investeringer innenfor bare ett eller enkelte av disse segmentene.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondet investerer kun i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle investeringer skal være denominert i NOK.

Fondet har et durasjonsintervall mellom 0 og 0,33 år. Fondets gjennomsnittlige vektede løpetid skal være maksimalt 1,5 år.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 1 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål.
Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Norsk Likviditet I
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A-nokDanske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A-nokDanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Fondet byttet referanseindeks 01.02.2021 og 01.10.2022. Historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 104,37
I løpet av 3 årNOK 105,63
I løpet av 5 årNOK 108,98
I løpet av 7 årNOK 112,17
I løpet av 10 årNOK 118,80
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Nikola Olsen

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: Siviløkonom med spesialisering innen finans og prosjektstyring. Tilleggsutdanning: Renteanalytiker
Antall års erfaring: 16

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2023

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Norsk Likviditet I

Beholdningsliste pr. 31.07.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN 000000000000003.473,47% Obligasjoner NOK Sverige NO0010976327
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR 000000000000002.092,09% Obligasjoner NOK Norge NO0010980683
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN 000000000000002.042,04% Obligasjoner NOK Norge NO0011008997
Brage Finans AS 22/25 FRN 000000000000001.971,97% Obligasjoner NOK Norge NO0011203440
Entra ASA 16/23 FRN 000000000000001.821,82% Obligasjoner NOK Norge NO0010774797
Landsbankinn hf. 22/25 FRN NOK 000000000000001.751,75% Obligasjoner NOK Island XS2434370834
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR 000000000000001.741,74% Obligasjoner NOK Norge NO0010837602
Møller Mobility Group AS 20/23 FRN 000000000000001.691,69% Obligasjoner NOK Norge NO0010914906
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN 000000000000001.691,69% Obligasjoner NOK Norge NO0010911894
Pareto Bank ASA 22/25 FRN 000000000000001.611,61% Obligasjoner NOK Norge NO0012424144
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Norsk Likviditet I

Fakta om fondet & utbytte

 • Utbytte pr. andel

  Utbytte pr. andel

  Dato Disp. dato Utbyttetype Beløp
  31.12.2022 - Akonto NOK 25,1288
  31.12.2021 - Akonto NOK 11,696991
  31.12.2020 - Akonto NOK 7,8552
  31.12.2019 - Akonto NOK 21,535512
  31.12.2018 - Akonto NOK 15,2719
 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN NO0008000536
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Norge
  Utbytte Ja
  Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
  Adm. selskap registreringsland Norge
  Depotbank Danske Bank A/S
  Minstetegning NOK 10.000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 03.01.1994
  Markedsføringstillatelse Norge
  Klasse av Danske Invest Norsk Likviditet I
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Norge
  Benchmark Nordic Bond Pricing Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD). Fondets referanseindeks gjenspeiler ikke risikoen i fondet og historisk avkastning for fondet og referanseindeks vil dermed ikke være direkte sammenlignbare.
  Anbefalt investeringshorisont 1 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 22.09.2023 2.808,53
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 22.09.2023 2.808,53
  Netto andelsverdi NOK pr. 22.09.2023 1.120,59
  Durasjon pr. 31.08.2023 0,08
  Effektiv rente pr. 31.08.2023 6,13
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 4,37 1,84 1,73 1,65 1,74
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 0,87 1,05 0,89 0,79
  Tracking Error 0,59 1,04 0,88 0,79
  Information Ratio 0,52 0,40 0,65 0,84
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.