Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Sustainability : - ISIN: LU1399304283
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report

10,380

Netto andelsverdi per 23.09.2020

+0,02%

Avkastning 1 dag

+0,26%

Avkastning 1 måned

-0,96%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner som har en sterk bærekrafts profil innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsledelse (ESG-kriterier), herunder klimaendringer og utslipp av drivhusgasser.

Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i selskapsobligasjoner som handles på et regulert marked, som er utstedt i OECD-land av selskaper som overholder internasjonale prinsipper for ansvarlige investeringer, og som ikke er aktive i kontroversielle sektorer som våpen og fremstilling av klasebomber, alkohol og pornografi.

Minst 75% av fondets formue i obligasjoner skal ha en kvalitet som tilsvarer en rating på Baa3/BBB- eller høyere.

Minst 90% av fondets kapital må være investert i obligasjoner denominert i eller være valutasikret til EUR.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet er fra 0 til referanseindeksens rentefølsomhet pluss 2 år. Varigheten viser blant annet kursrisikoen på obligationene fondet har investert i. Jo lavere varighet, desto mer kursstabil er obligationene, hvis renten endrer seg.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Bærekraftprofil
Felles for alle fond merket med «Thematic» er at fondet retter seg mot spesifikke bærekrafttemaer og -løsninger, som for eksempel sirkulær økonomi. 

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class A
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp

0 år
år
4 år
år

hvorav n/a € i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a €.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av EUR 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årEUR 98,41
I løpet av 3 årEUR 100,42
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Tittel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2020

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Beholdningsliste pr. 31.07.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.901,90% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013292828
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000001.901,90% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013281755
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000001.651,65% Obligasjoner EUR Sverige XS1482736185
1,069 TELEFONICA EMIS 05/02-2019/2024 000000000000001.571,57% Obligasjoner EUR Spania XS1946004451
2,125 ISS GLOBAL A/S 2/12-2014/2024 000000000000001.561,56% Obligasjoner EUR Danmark XS1145526825
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.491,49% Obligasjoner EUR Tyskland DE000SYM7720
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.461,46% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
2,5 PRYSMIAN SPA 11/4-2015/2022 000000000000001.451,45% Obligasjoner EUR Italia XS1214547777
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.401,40% Obligasjoner EUR Belgia BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.381,38% Obligasjoner EUR Nederland XS1550149204
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1399304283
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta EUR
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 15.06.2016
  Bloomberg DAECSAE LX
  Wertpapierkennnummer A2AL2V
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Luxemburg, Tyskland, Norge, Finland, Sveits
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Luxemburg, Tyskland, Finland, Norge, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Europa
  Benchmark Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 23.09.2020 700,48
  Netto andelsverdi EUR pr. 23.09.2020 10,380
  Durasjon pr. 31.08.2020 2,74
  Effektiv rente pr. 31.08.2020 1,15
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -1,59 0,14
  Sharpe Ratio 0,13
  Volatilitet 4,12
  Tracking Error 1,79
  Information Ratio -0,98
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.