Danske Invest

Horisont Rente Pluss, klasse NOK

Morningstar Rating™ : - ISIN: DK0060506624
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

118,05

Netto andelsverdi per 19.09.2019

+0,00%

Avkastning i dag

+0,07%

Avkastning 1 måned

+3,62%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer sine midler i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Fondet kan plassere i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner, industriforetak samt finansinstitusjoner. En mindre del vil investeres i aksjer, eller instrumenter som kan sidestilles med aksjer. Aksjedelen kan utgjøre mellom 1 og 5%. Fondet skal ha en løpetid på mellom 0 og 4 år. Investeringene i obligasjoner er valutasikret, men valutasvingninger kan delvis påvirke avkastningen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Horisont Rente Pluss, klasse NOK
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
5 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 103,02
I løpet av 3 årNOK 107,32
I løpet av 5 årNOK 112,76
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Egeskov Müller

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 12

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2019

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont Rente Pluss, klasse NOK

Beholdningsliste pr. 31.07.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h 000000000000008.948,94% Funds NOK Danmark DK0060517662
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h 000000000000005.025,02% Funds NOK Danmark DK0060500692
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h 000000000000004.884,88% Funds NOK Danmark DK0060517159
OBOS-banken AS 19/24 2,42% 000000000000002.672,67% Obligasjoner NOK Norge NO0010848377
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN 000000000000002.142,14% Obligasjoner NOK Norge NO0010814155
Spb 1 SMN 18/24 2,19% 000000000000002.062,06% Obligasjoner NOK Norge NO0010814205
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN 000000000000002.042,04% Obligasjoner NOK Norge NO0010770548
ProCapture Global AC Index Fund, klasse NOK W 000000000000001.971,97% Funds NOK Danmark DK0060607810
BN Bank ASA 19/25 2,60% 000000000000001.861,86% Obligasjoner NOK Norge NO0010843154
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN 000000000000001.721,72% Obligasjoner NOK Norge NO0010811615
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont Rente Pluss, klasse NOK

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060506624
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fonds registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 08.10.2013
  Markedsføringstillatelse i Danmark, Norge
  Klasse av Horisont Rente Plus - Akkumulerende KL
  Andre klasser Horisont Rente Pluss, klasse NOK I
  Horisont Rente Pluss, klasse NOK W
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Kombinasjonsfond
  Investeringsområde Global
  Benchmark 3% aktier: 1/3 OSEFX (Oslo Børs Fondindeks) og 2/3 MSCI World AC. 17% kreditobligationer: 12/17 Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5/17 JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK. 80% norske obligationer: 1/2 RM123FRN (Nordic Bond Pricing) og 1/2 RM123D3 (Nordic Bond Pricing)
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 18.09.2019 5.930,79
  Netto andelsverdi NOK pr. 19.09.2019 14:01 118,05
  Durasjon pr. 30.08.2019 2,18
  Effektiv rente pr. 30.08.2019 2,54
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 3,02 2,38 2,43
  Sharpe Ratio 1,27 0,83
  Volatilitet 1,04 1,58
  Tracking Error 0,52 1,21
  Information Ratio 0,85 0,17
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.