Danske Invest

Horisont 20

Morningstar Rating™ : - ISIN: NO0010621758
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

1.479,47

Netto andelsverdi per 17.07.2019

+0,03%

Avkastning 1 dag

+0,74%

Avkastning 1 måned

+4,82%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Dette fondet utbetaler utbytte til andelseiere. Utbytte som fondet mottar reinvesteres i fondet og utgjør derfor en del av andelsverdien.

Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 20 prosent i aksjer og 80 prosent i renter. Fondets investeringsstrategi er både å aktivt fordele kapitalen mellom aksje og rentemarkedet samt innenfor ulike aksje- og rentemarkeder og velge gode aktivt forvaltede underfond.

Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter kan øke aksjeandelen til maksimalt 30 prosent eller senke den til minimum 10 prosent alt etter hva forvalter mener er strategisk riktig i gjeldene markedssituasjon.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Horisont 20
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
7 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 102,20
I løpet av 3 årNOK 113,27
I løpet av 5 årNOK 121,47
I løpet av 7 årNOK 142,13
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Oscar D. Andersen

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: Økonom
Antall års erfaring: 34

Danske Invest Asset Management AS

Danske Invest Asset Management AS er en internasjonal kapitalforvalter representert i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Luxembourg.

Danske Invest Asset Management AS investerer ut fra en strategi hvor de fokuserer sine ressurser på utvalgte områder (alfaområder). Eksterne forvaltere tar seg derfor av de regionene hvor Danske Invest Asset Management AS ikke har sine kjernekompetanser. Danske Invest Asset Management AS velger til enhver tid den forvalteren de vurderer som den beste på området og kan til enhver tid skifte ut forvalteren, hvis de vurderer at det er fordelaktig.

Investeringsfordeling pr. 31.05.2019Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont 20

Beholdningsliste pr. 31.05.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000075.9175,91% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000020.6120,61% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000003.493,49% Funds NOK Danmark DK0060658052
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont 20

Fakta om fondet

  • Basisinformasjon

    Basisinformasjon

    ISIN NO0010621758
    Børsnotert Nei
    Fondsklasse Danske Invest
    Fonds registreringsland Norge
    Utbytte Ja
    Administrasjonsselskap Danske Invest Asset Management AS
    Adm. selskap registreringsland Norge
    Depotbank Danske Bank A/S
    Minstetegning NOK 5.000
    Valuta NOK
    Pris-metode Swinging Single Price
    Produkttype NON-UCITS
    Startdato 15.08.2011
    Bloomberg DIHOR20 NO
    Markedsføringstillatelse i Norge
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt forvaltet
    Type Kombinasjonsfond
    Investeringsområde Global
    Benchmark 20% aksjeindekser (35% Oslo Børs Fondsindeks og 65% Morgan Stanley World Index) og 80% renteindeks (41,20% RM123FRN, 41,20% RM123D3, 12,40% Barclays Euro-Agg 500MM Corp A-BBB hedged til NOK og 5,20 % JPM EMBI Global Diversified hedged to NOK)
    Anbefalt investeringshorisont 3 år
  • Dagens tall

    Dagens tall

    Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 17.07.2019 1.658,43
    Netto andelsverdi NOK pr. 17.07.2019 1.479,47
  • Risikoindikatorer pr. 30.06.2019

    Risikoindikatorer pr. 30.06.2019

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 2,20 4,24 3,97 5,15
    Sharpe Ratio 1,17 0,94 1,38
    Volatilitet 2,68 2,98 2,78
    Tracking Error 1,07 1,44 1,38
    Information Ratio 0,70 0,65 0,98
    Beregningen er basert på månedlige data.
  • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.