Global Sustainable Future

  • Fondets strategi er basert på – og støtter – en rekke av FNs bærekraftsmål.
  • Du investerer i 30-40 globale selskaper som jobber aktivt med de globale bærekraftutfordringene.
  • Investeringene spenner bredt over regioner og sektorer. Dette sikrer en bred global risikospredning.
  • Forvalterteamet består av seks porteføljeforvaltere og et av Europas største team innenfor bærekraftige investeringer.

Invester i en bærekraftig framtid

Global Sustainable Future (GSF) er et aktivt forvaltet globalt aksjefond med god risikospredning. Målet er å skape høyere avkastning enn den generelle utviklingen for globale aksjer.

Fondet investerer utelukkende i de kvalitetsaksjene som forvalterteamet vurderer som best posisjonert for å løse de globale bærekraftutfordringene. Dette innebærer selskaper med solid forretningsdrift, som er i stand til å utnytte de økonomiske vekstmulighetene som ligger i den bærekraftige omstillingen.

Besøk fondets nettside

På nettsidene våre kan du lese mer, se utfyllende informasjon i fondsdokumentene og følge med på utviklingen i fondet.

Les mer

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.