Del

Vi har kjøpt flere aksjer

Sjefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen forklarer hvorfor Danske Invest nå har økt andelen i aksjer.

2016 har startet med et smell. Det amerikanske aksjemarkedet har aldri hatt en svakere start. Kinas aksjemarkeder nærmest kollapser. Og europeiske aksjer – vårt beste estimat om den mest attraktive investeringen i 2016 – har falt nesten i en rett linje siden årets første handelsdag. Det kan selvsagt fortsatt bli verre, men vi mener at nervøsiteten er overdrevet. Derfor har vi nettopp kjøpt flere aksjer i våre allokeringsprodukter!

Et kort tilbakeblikk
Før du slipper alt du har i hendene, knuser sparegrisen og kjøper aksjer for alt, kommer det imidlertid en kort formaning. Det gjelder at man kontinuerlig sikrer seg et visst spillerom for å kunne vekte seg opp eller ned i aksjer i porteføljen i takt med mulighetene – og truslene – i markedet.

Vi startet 2015 med en relativt høy andel av risikable aktiva, som aksjer, high yield selskapsobligasjoner og obligasjoner fra vekstmarkedene. I løpet av første halvdel av 2015 solgte vi en betydelig andel i takt med den gode avkastningen, og vi gikk derfor inn i sensommerens og høstens tumulter med det vi mener var en relativt lav samlet risiko i porteføljene våre.

På høsten tok vi det første skrittet opp i risiko igjen ved å kjøpe aksjer, men den samlede risikoen var fortsatt relativt lav. Nå kjøper vi igjen. Delvis fordi vi selvsagt mener at avkastningspotensialet er mer attraktivt. Men også fordi vi har rom for det. Nå har vi dermed en høyere total beholdning av risikable aktiva i porteføljen, men fortsatt har vi et par skudd i kammeret så vi kan fyre løs og kjøpe flere aksjer dersom vi ønsker det.

Derfor kjøper vi flere aksjer
Vi har beskrevet 2016 som et vanskelig investeringsår med særlig skepsis rundt Kina, vekstmarkedene og oljeprisen. Men omfanget og tempoet på kursfallene på globale aksjer har allikevel tatt oss på sengen. Dette hadde vi på ingen måte sett komme. Men vi mener som sagt at reaksjonen er overdrevet. Spesielt i forhold til Kina. Selv om vi forventer lavere vekst i Kina og et vanskelig år framover, står ikke Kina overfor en kollaps. Myndighetene sikrer finansiell stabilitet til fordel for den nye økonomien og den generelle veksten.

Og selv om myndighetenes kommunikasjon rundt pengepolitikken er håpløs, vil vi minne om at Kina, med et internasjonalt handelsoverskudd på mer enn 50 milliarder dollar i måneden, får massevis av utenlandsk valuta i kassen. Kombinert med de allerede store beholdningene av utenlandsk valuta – over 3000 milliarder dollar – står ikke Kina overfor en stor valutakrise. Merk også at overskuddet på handelsbalansen vokser jo flere av olje- og råvareprisene som faller. De siste par dagene har myndighetene gjort det klart at de trolig kommer til å beskytte valutaen mot alt for store tap som skyldes kortsiktig spekulasjon.

Derfor forventer vi at Kina vil bli en mindre kilde til usikkerhet framover, selv om vi nok en gang vil understreke at Kina i disse dager kjemper hardt med bakrusen etter en historisk bygge- og utlånsboom. Det blir ikke vakkert – men det blir heller ikke en katastrofe.

Utsiktene for Europa og USA
Der vi virkelig vil tegne et positivt bilde, er i eurosonen og USA. Førstnevnte nyter godt av lavere oljepris, svekket valuta, en mer ekspansiv pengepolitikk og et sunt banksystem. Dette bør etter vårt syn være nok til å sikre 2 % vekst i 2016. Og jo mer usikkerhet det er – spesielt jo mer oljeprisen faller – desto mindre sikkert er det at Den europeiske sentralbanken, ECB, når inflasjonsmålet sitt. Ytterligere lettelser i pengepolitikken i denne regionen blir derfor mer sannsynlig. Dette bør gi støtte til f.eks. europeiske selskapsobligasjoner, som vi også har en god del av i porteføljene våre.

I USA ser historien litt annerledes ut. Den lavere oljeprisen har rammet industrien hardt, mens forbrukerne jubler. Dollaren har blitt sterkere, og rentene har steget. Samtidig strammer den amerikanske sentralbanken pengepolitikken. Dette har resultert i en klassisk lagerkorreksjon – det vil si at bedriftene har senket produksjonen til under etterspørselen for å rydde litt opp i lagrene. Med mindre etterspørselen faller igjen – noe vi ikke forventer – vil produksjonen stige noe. Kombinert med et sterkt boligmarked, bør den amerikanske veksten kunne stige fra dagens 1,5 % til 2,5 % i løpet av året. Det bør dempe nervøsiteten på markedene.

Her har vi aksjefokuset vårt
Vi har primært fokus på aksjer fra utviklede markeder – det vil i store trekk si USA, Europa og Japan. Det følger direkte av de optimistiske forventingene vi har til USA og Europa og en fortsatt moderat skepsis rundt vekstmarkedene.

Samtidig vil vi understreke at det til tross for de positive forventningene våre på ingen måte er julaften. Mange selskaper i utviklede markeder står overfor et vanskelig 2016 – amerikanske selskaper med stor internasjonal omsetning vil fortsatt slite med en sterk valuta. Selskaper i gruve- og energibransjen får det tøft. Og selskaper som har flydd høyt på solid framgang i vekstmarkedene på 00-tallet, står overfor store utfordringer.

Derimot går selskaper som lever av privatforbruk i f.eks. eurosonen og USA gode tider i møte. Og revolusjonen i IT-sektoren fortsetter. Men på bedriftsnivå kan både de negative og de positive utsiktene i mange tilfeller allerede være priset inn i kursene.

Derfor er mantraet vårt fortsatt at aktiv forvaltning vil bli lønnsomt i 2016 med de riktige investeringsbeslutningene. Både på overordnet aktivaklassenivå og når det gjelder valg av enkeltaksjer og -obligasjoner.

Vi har tatt årets første aktive beslutning; vi har kjøpt aksjer! Fordi nervøsiteten rundt global vekst er overdrevet og kursfallene for store, slik at avkastningspotensialet har blitt mer attraktivt – og fordi vi har rom for det!

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.