Del

Tyskland står økonomisk relativt sterkt i et europeisk perspektiv

Det tyske aksjemarkedet ser svart ut etter tredje kvartal hvor alle de store indeksene falt med over 20 pst. Det er panikk og frykt for nedgangstider og det sender aksjene ned, men Tyskland står sterkere enn resten av Europa i kampen mot økonomisk tilbakegang.

Økonomer uttrykker at den økonomiske situasjonen i Europa er veldig usikker. Dette var medvirkende til å sende særlig de tyske aksjene ned i tredje kvartal.  Frederik Engholm-Hansen, senior analytiker i Danske Capital, vurderer likevel det tyske markedet til å stå sterkt i kampen mot nedgangen.

”Det hersker stor usikkerhet rundt den økonomiske situasjonen i Europa for tiden, men risikoen for en tysk resesjon er litt mindre enn en europeisk resesjon som helhet”, forteller Frederik Engholm-Hansen.

Han forklarer at Tyskland er en stor eksportnasjon med viktig eksponering mot Asia. Spesielt kapitalgoder som maskiner og biler danner basis for den enorme tyske eksporten til blant annet Kina og andre nye markeder. Det er nettopp denne posisjonen som stiller Tyskland bedre i forhold til den økonomiske usikkerheten i Europa forklarer han.

Eksporterer mye til hele verden
”Tyskland og de nærmeste naboene er ikke like avhengig av den europeiske utviklingen først og fremst fordi de eksporterer mye til hele verden. Selvfølgelig vil de også bli hardt rammet hvis det blir en nedgang i den europeiske økonomien, men de vil  klare seg bedre enn søreuropeiske land”, sier Frederik Engholm-Hansen.

Han forklarer at den europeiske krisen er blitt forverret særlig fordi banksektoren er hardt rammet. Økonomer og analytikere frykter at krisen vil få bankene til å holde kraftig igjen med utlån og at krisen dermed vil bre seg ytterligere.
”I Europa er det særlig bankene  som finansierer virksomhetenes vekst. Og begynner bankene å holde igjen kan det gi hard oppbremsing i de europeiske landene”, forklarer Frederik Engholm-Hansen.

Han peker på det faktum at markedene også etterspør en politisk avklaring på problemene i Hellas. For så lenge det er politisk usikkerhet vil det være vanskelig å gjenskape tillit til markedene og dermed få økonomien i gang igjen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.