Del

Sykliske selskaper klarer seg godt til tross økonomisk uro

Til tross for dårlige aksjemarkeder i Europa har flere sykliske selskaper klart seg godt. Det viser at utviklingen i høy grad er preget av frykt fremfor fakta lyder forklaringen.

Gode regnskapstall, nysalg og en veltrimmet organisasjon er tilfellet for flere sykliske selskaper selv om aksjekursene i august og store deler av september opplevde en nedgang pga. den nåværende krisen i Europa.

Nettopp konjunkturen er ellers normalt avgjørende for de sykliske aksjenes utvikling fordi oppturene gir masse ordrer og penger i kassen, mens virksomhetene i nedgangstider noterer færre ordrer pga.lavere økonomisk aktivitet. Av sykliske bransjer nevnes industriselskaper, bilprodusenter og andre produsenter av langvarige forbruksgoder.

Men  til tross for krisen i Europa og risikoen for resesjon klarer flere av de sykliske virksomhetene seg godt.

Gode regnskaper
”Vi har nå fått de fleste av regnskapene for tredje kvartal og det har vært gode regnskaper også for de sykliske selskapene selv om regnskapene er preget av forventninger til fremtiden. Regnskapstallene viser at kursnedgangene vi så i august og september var overdrevet,” forteller fondsforvalter Ivan Larsen for Danske Capital.

Han forklarer at fallene indikerer at det var økonomiske utfordringer i Sør-Europa, men også at det globalt så ut til å skulle kollapse. Regnskapene har i midlertidig vist at det ikke ser ut til å være tilfellet.

”Selvfølgelig er virksomhetene forsiktige og vi er jo alle usikre på hva som vil skje i 2012. Heldigvis er mange selskaper godt forberedt og har lagerbeholdninger på et helt annet nivå enn i 2008 hvor krisen kom bak på de aller fleste. Mange virksomheter satt da igjen med for stort varelager,,” forteller Ivan Larsen.

Noen av de beste marginer
Et av selskapene som har opplevd kursnedgang er industriselskapet Jungheinrich. Selskapet som produserer gaffeltrucks er en del av Danske Invest Europe Small Cap porteføljen.  Og resultatene i virksomheten kan ikke rettferdiggjøre kurstapene som aksjen opplevde i august og september.

”Jungheinrich leverte i tredje kvartal et sterkt resultat med noen av de beste marginer de noensinne har prestert. De kjører på full kapasitet og forbereder å utvide enda mer,” forteller Ivan Larsen. Han forklarer at selskapet samtidig er godt forberedt til en mulig nedtur i 2012, fordi man benyttet krisen i 2008 til å skape en mer fleksibel omkostningsbase. For eksempel er det nå en langt høyere andel av tidsbegrensede ansettelser enn tidligere, hvilket gir en større fleksibilitet i selskapets planlegging.

”Aksjemarkedet har ikke belønnet de gode regnskapene som Jungheinrich faktisk presterte hele 2011,” sier Ivan Larsen.

Jungheinrich fyller 2,8 prosent i Danske Invest Europe Small Cap.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.