Del

Skiferolje – kun negativt for norsk oljebransje?

De nye produksjonstallene fra skiferoljeutvinningen i USA har fått flere analytikere til å gå ut med negative utsikter for oljebransjen. Danske Capital mener denne frykten er overdrevet, og ser også noen positive sider ved at oljeskifer har kommet på banen.

Den amerikanske delstaten Texas sin oljeproduksjon har falt jevnt siden toppen på nesten 3.5 millioner fat per dag på 1970-tallet. De siste årene har derimot produksjonen av skiferolje gjort at utvinningen har tatt seg kraftig opp igjen fra bunnivået på rett over 1 million fat per dag. I dag er produksjonen omkring 2,3 millioner fat om dagen. Til sammenligning produseres det daglig nær 90 millioner fat i verden, og omkring 1,5 millioner av disse produseres i Norge.

Produksjonen av skiferolje skjer hovedsakelig på to felt, Bakken-feltet i Nord-Dakota og Eagle Ford i Texas. Produksjon fra andre felt er begrenset på grunn av høyere kostnader.

Hva er skiferolje
Konvensjonell oljeutvinning finner gjerne sted ved at store oljeinstallasjoner borer ned i olje som har blitt ”fanget” og ligger samlet i et reservoar. Oppstartstiden fra funn til produksjon på et felt er vanligvis lang, og ved høy prioritet på rask utvikling av feltet tar det gjerne 5 til 7 år. Avhengig av bassengets størrelse kan en produksjonsenhet bli stående mange år og produsere fra feltet. Ved skiferoljeutvinning derimot trekkes oljen direkte ut av kildebergarten der den er fanget, før den har rukket å migrere i større bassenger. Dette gjøres ved at det borres ned til skifergrunnen, for så å presse vann, sand og ”såpe” med så høyt trykk at skiferen sprekker opp. Når trykket stopper kommer først vannet tilbake mens sanden blir liggende mellom skiferen, så sørger det naturlige trykket i grunnen for at noe av oljen i grunnen kommer opp til overflaten. Det er lite av den totale oljen i grunnen som faktisk utvinnes, og på Eagle Ford får man per i dag opp omkring 8 prosent av oljeforekomsten i grunnen, resten blir liggende igjen.

I praksis tar det imidlertid bare noen måneder fra beslutning om oppstart til brønnen produserer olje. Etter produksjonsstart faller produksjonen imidlertid svært raskt, så en er avhengig av at det fortløpende borres nye hull for å opprettholde produksjonen. Mengden olje som produseres svinger i takt med antall brønner som bores.

Høyt kostnadsnivå
I dag regner vi med at det koster opp mot 70 dollar fatet for Bakken-feltet, mens det på Eagle Ford-feltet koster nærmere 60 dollar å utvinne et fat olje. Forbedring av teknologien vil sannsynligvis redusere kostnadsnivået, men nivået vil fortsatt ligge relativt høyt i forhold til konvensjonell olje. Til sammenligning koster det bare et par dollar per fat i Saudi-Arabia og sannsynligvis omkring 15 dollar fatet ved Johan Sverdrup feltet. I tillegg til selve produksjonskostnaden ligger de fleste av disse feltene typisk et stykke fra raffineriene. Det som sjeldent nevnes i avisene er at kostnaden for bare transport kan beløpe seg til over 10 dollar fatet. I tillegg har det vært lite fokus på at skiferoljen handles til en rabatt, da raffineriene er satt opp til å håndtere tyngre olje og ikke lettoljen som vi har fått fra skiferoljeproduksjonen. Skal en sammenligne med kostnadene til tradisjonell olje, må man inkludere transportkostnader og lavere salgspris.

Innvirkning på oljeprisen
Den siste tiden har diskusjonen blusset opp om den økende produksjonen av skiferolje vil kunne presse oljeprisen betydelig ned, og med dette skape utfordringer for norsk økonomi som er sterkt påvirket av oljeprisen. Det er liten tvil om at skiferolje har påvirket og vil påvirke oljeprisens nivå negativt fra en oljeprodusents perspektiv. Siden produksjonen av skiferolje kan stoppes og igangsettes raskt, vil produsentene styre produksjonen ut fra oljeprisen. Ved en høy oljepris vil de som sitter med rettighetene til å produsere fra lønnsomme felt produsere mer, mens produksjonen vil falle ved lavere priser. Tidligere har det i praksis kun vært Saudi-Arabia som har endret sin produksjon for å stabilisere oljeprisen, nå hjelper skiferoljeprodusentene også til med dette.

Vi i Danske Capital tror derfor at skiferolje vil bidra til at vi opplever mer stabile oljepriser fremover. Vi ser allerede nå at svingningene i oljeprisen (standardavvik) har kommet ned fra 30 prosent til omkring 20 prosent etter at skiferoljeprodusjonen har blitt en vesentlig aktør på oljemarkedet.

Vårt syn på oljebransjen
For at verden skal produsere nok olje til å dekke den økte etterspørselen fra de fremvoksende økonomiene, trenger oljebransjen rundt 100 dollar pr. fat over tid. Nødvendige store reserver vil først være tilgjengelige på såpass høye oljepriser. Vi tror derfor at oljeprisen fremover vil ligge omkring 100 dollar. En mer stabil oljepris vil gjøre planleggingen for oljeselskapene noe mindre risikoutsatt. Deres største økonomiske frykt ved nye store investeringer er om oljeprisen faller under det nivået der deres investeringer vil være lønnsomme. Stabiliteten er derfor vel så viktig som nivået ved beslutningstidspunktet. Vi tror derfor at det vil være mye aktivitet på dypt vann, og fortsatt økonomisk gode tider for norsk oljebransje. Basert på dette har vi fremdeles en betydelig eksponering av olje og oljeservice i våre norske aksjeporteføljer.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.